0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phú Lâm

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phú Lâm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2017-2018

Trường THPT Phú Lâm Môn thi: Hóa Học – Khối 11

Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………….. Số báo danh: …………………..

Câu 1.(1 điểm) Viết CTCT từ các tên gọi sau:

  1. 4 – metylpentan – 2 – ol c) Ancol isobutylic

  2. Axit pentanoic d) Anđehit propionic

Câu 2.(2 điểm) Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: etanol, anđehit axetic, phenol, axit axetic, glixerol.

Câu 3.(2 điểm) Viết các đồng phân axit có CTPT C5H10O2 và gọi tên các đồng phân đó.

Câu 4.(1 điểm) Hoàn thành các phản ứng sau nếu có (ghi rõ điều kiện phản ứng):

  1. CH3CH2CH2CH2CH2OH c) C2H5OH + C2H5OH
  2. CH3CH2CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → d) CH3COOH + Zn →

Câu 5.(2 điểm) Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm ancol metylic và ancol etylic tác dụng với Na dư thì thu được m (g) muối và 4,48 lít khí H2 (đktc).

  1. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.
  2. Tính giá trị m.

Câu 6.(1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam anđehit no, đơn chức, mạch hở A thì thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Tìm CTPT của anđehit A.

Câu 7.(1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,05 gam hỗn hợp X gồm 2 axit no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp thì thu được 3,15 gam H2O. Xác định CTPT của 2 axit trong hỗn hợp X.

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23.

—–HẾT—–

Giám thị không giải thích gì thêm!

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2017-2018

Trường THPT Phú Lâm Môn thi: Hóa Học – Khối 11

Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1

(1 điểm)

0,25

0,25

0,25

0,25

2

(2 điểm)

Trích 1 ít làm mẫu thử:

Axit axetic

Anđehit axetic

Phenol

Glixerol

Etanol

Qùy tím

Hóa đỏ*

AgNO3/NH3, t0

x

Ag ↓ *

Dung dịch Br2

x

x

Kết tủa trắng *

Cu(OH)2

x

x

x

Dung dịch xanh lam *

Chất còn lại*

1*/0,25

0,25

0,25

0,25

3

(2 điểm)

Đồng phân axit có CTPT C5H10O2:

: axit pentanoic

0,5

: axit 2 – metylbutanoic

0,5

: axit 3 – metylbutanoic

0,5

: axit 2,2 – đimetylpropanoic

0,5

4

(1 điểm)

0,25

0,25

0,25

 

0,25

5

(2 điểm)

0,25

x x (½)x (mol)

0,25

y y (½) y (mol)

Gọi x, y lần lượt là số mol của CH3OH và C2H5OH.

Ta có hệ phương trình:

0,25

0,25

.

.

0,25

.

0,25

0,5

6

(1 điểm)

0,25

Phương trình anđehit:

0,25

Ta có:

0,25

Vậy CTPT của anđehit A là

0,25

7

(1 điểm)

0,25

Phương trình axit:

0,25

Ta có:

0,25

Vậy CTPT của 2 axit là

0,25

Học sinh có thể giải bằng cách khác sao cho đúng kết quả.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Phu Lam – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *