0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phú Nhuận

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phú Nhuận

KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: HÓA – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề gồm 5 bài

A/ PHẦN CHUNG (7đ):

Câu 1 (2đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng, ghi rõ điều kiện xảy ra pư (nếu có):

Natri axetat   metan   axetilen   etilen   ancol etylic   butadien   cao su buna

(7)

andehit axetic   axit axetic

Câu 2 (2đ): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất không nhãn sau :

ancol etylic, etilen glicol, andehit axetic, dd phenol. (2đ)

Câu 3 (3đ): Cho 7,48g hỗn hợp X (gồm phenol, etanol, andehit axetic) phản ứng với natri dư, thấy thoát ra 784 ml khí H2 (đkc). Mặt khác, cũng cho lượng hỗn hợp X trên đun nóng với AgNO3 dư /dd NH3 thu được 16,2g kết tủa.

a. Tính % khối lượng của phenol trong hỗn hợp X.

b. Từ C2H2, viết các phản ứng điều chế phenol, etanol, andehit axetic (các chất khác và ĐK coi như có đủ).

B/ PHẦN RIÊNG (3đ): HS chỉ làm hai câu theo ban đang học —

  • BAN XÃ HỘI: (DANH CHO CÁC LỚP 11A6, 11A17, 11A18)

Câu 4 (2đ): Viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phân ancol của C4H10O .

Câu 5 (1đ): Đem 8,4g andehit đơn chức A tác dụng AgNO3 dư (trong dd NH3) tạo thành 32,4g kết tủa. Xác định CTPT, CTCT đúng của A.

  • BAN TỰ NHIÊN: (DÀNH CHO CÁC LỚP TỪ 11A1 11A5, 11A7 11A16)

Câu 4 (2đ): Viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phân ancol bậc II, III của C5H12O .

Câu 5 (1đ): Đem 3,6g andehit 2 chức, no A tác dụng AgNO3 dư (trong dd NH3) tạo thành 21,6g kết tủa. Xác định CTPT và CTCT đúng của A.

Cho H: 1 C: 12 N: 14 O: 16 Br: 80 Na: 23 Cu: 64 Ag: 108

Không sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

—————– HẾT ————–

ĐÁP ÁN HÓA 11 – HK2

Bài

Đáp án

Điểm

1

8 pư x 0,25 = 2đ

(1 pư thiếu đk, cân bằng: không trừ điểm / nếu 2 pư thiếu -0,25)

2

Chia làm 2 phần cho dễ chấm:

Phần 1: Trình bày hiện tượng đúng: 4 x 0,25= 1đ

Phần 2: Viết pư minh họa: 4x 0,25= 1đ

– Chấp nhận kẽ bảng hay trình bày: đúng- ghi điểm tối đa 2đ

– nếu hs làm quá cẩu thả hay trình bày không hợp lý: có thể trừ điểm này

3a

b

3 pư: C6H5OH + Na .. . ½ H2 0,25

C2H5OH + Na .. . ½ H2 0,25

CH3-CHO + .. . → .. . 2Ag 0,25

Tính n and = 0,075 mol 0,25

Lập hệ ptr ĐSố (0,5) / n phenol = 0,02 mol (0,25) / %m phenol = 25,31 (0,25đ)

( Quá trình tính bất kỳ kiểu nào đều được; không cho điểm trung gian )

Viết pư đ/c phenol (0,5), đ/c etanol, andehit axetic (0,25x 2)

0,75

0,25

1

ban XH

4

Đúng: CTCT 4 đp + 4 tên: 1 cặp: 0,5 4 cặp x 0,5= 2đ

( Gọi tên thường hay Q tế đều được)

5

RCHO + AgNO3 .. . 2Ag 0,25

M and = 56 => gốc C2H3– (0,25)

CTCT: CH2=CH-CHO (0,25) CTPT: C3H4O (0,25)

– Nếu Đạt Cn H2n+1 CHO : sai (Không cho đ)

0,5

0,5

ban TN

4

Đúng: CTCT 3 đp + 3 tên: 1 cặp: 0,75 2 cặp: 1,5 3 cặp : 2

( Gọi tên thường hay Q tế đều được)

5

R(CHO)2 + 4AgNO3 .. . 4Ag 0,25

M and = 72 => gốc R là CH2 (0,25)

CTCT: CH2(CHO)2 (0,25) CTPT: C3H4O2 (0,25)

– Nếu Đặt CTTQ dạng khác đúng : 1đ

0,5

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Phu Nhuan – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *