0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phước Kiến

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phước Kiến

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

T

ĐỀ CHÍNH THỨC

RƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN

KỲ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày 04 – 05 – 2018

Môn HÓA HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian giao đề)

Cho nguyên tử khối các nguyên tố sau: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Ag = 108.

Câu 1. (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a) Ancol etylic (H2SO4 đặc, 1400C) e) Etilen + H2O

b) Propan-2-ol (H2SO4 đặc, 1700C) f) Etanal + H2 (Ni,t0)

c) Phenol + NaOH g) Ancol metylic + HCl

d) Toluen + dung dịch KMnO4 (t0) h) Etanol + CuO (t0)

Câu 2. (1,5 điểm) Từ Tinh bột và các chất vô cơ cần thiết. Viết phương trình phản ứng điều chế

a) PE. b) cao su buna

Câu 3. (2,0 điểm) Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:

Ancol etylic, propanal, stiren , glixerol, đimetylete.

Câu 4. (1,5 điểm) Cho m gam andehit axetic phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, sau phản ứng thu được 43,2 gam kết tủa bạc. Tìm giá trị m ?

Câu 5. (3,0 điểm): Cho 15,2 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).

a) Xác định CTPT của 2 ancol trong hỗn hợp X ?

b) Tính thành phần % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp X?

———– HẾT ———-

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG TUẦN HOÀN

(Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

T

ĐỀ CHÍNH THỨC

RƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN

KỲ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày 04 – 05 – 2018

Môn HÓA HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian giao đề)

Cho nguyên tử khối các nguyên tố sau: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Ag = 108.

Câu 1. (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a) Ancol etylic (H2SO4 đặc, 1400C) e) Etilen + H2O

b) Propan-2-ol (H2SO4 đặc, 1700C) f) Etanal + H2 (Ni,t0)

c) Phenol + NaOH g) Ancol metylic + HCl

d) Toluen + dung dịch KMnO4 (t0) h) Etanol + CuO (t0)

Câu 2. (1,5 điểm) Từ Tinh bột và các chất vô cơ cần thiết. Viết phương trình phản ứng điều chế

a) PE. b) cao su buna

Câu 3. (2,0 điểm) Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:

Ancol etylic, propanal, stiren , glixerol, đimetylete.

Câu 4. (1,5 điểm) Cho m gam andehit axetic phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, sau phản ứng thu được 43,2 gam kết tủa bạc. Tìm giá trị m ?

Câu 5. (3,0 điểm): Cho 15,2 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).

a) Xác định CTPT của 2 ancol trong hỗn hợp X ?

b) Tính thành phần % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp X?

———– HẾT ———-

HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG TUẦN HOÀN

(Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

 

Hoa 11 – Phuoc Kien – da

Hoa 11 – Phuoc Kien – de

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *