0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Quốc Tế

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Quốc Tế

ĐỀ CHÍNH THỨC

THE INTERNATIONAL SCHOOL

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NH 2017 -2018

KHỐI LỚP: 11

MÔN: HÓA HỌC

(Thời gian làm bài: 45 phút)

———————————————————————————————————————

Câu 1 (2 điểm): Viết phương trình hóa học của chuỗi phản ứng sau:

C2H2C6H6C6H5BrC6H5ONaC6H5OH

C2H4 C2H5OH

Câu 2 (2 điểm): Cho biết hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng minh họa khi:

  1. Cho Na vào ancol metylic.

  2. Cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2.

  3. Cho etilen vào ddb rom

  4. Cho axetilen tác dụng với dd AgNO3 trong NH3.

Câu 3 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 12 gam một ancol no đơn chức, mạch hở A thu được 13,44 lit khí CO2 ở đktc.

a) Xác định công thức phân tử của A.

b) Tính thể tích khí H2 thu được (đktc) khi cho 18 gam ancol A trên tác dụng với một lượng Kali lấy dư.

Câu 4 (2 điểm): Viết công thức cấu tạo các đồng phân ancol C4H9OH và gọi tên các đồng phân đó theo danh pháp thay thế.

Câu 5 (2 điểm): Cho 18,6 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với natri dư thu được 3,36 lit H2 (đktc).

a) Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b) Cho hỗn hợp X ở trên tác dụng với một lượng dư dung dịch brom. Viết phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa thu được.

c) Đốt cháy hoàn toàn 1/2 hỗn hợp X trên cần V lit O2 (đktc). Tính V.

( Cho C = 12, H = 1, N = 14, O = 16, Br = 80, Na = 23, K = 39 )

——-HẾT——-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Quoc Te – da

Hoa 11 – Quoc Te – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *