0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nhân Văn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nhân Văn

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NHÂN VĂN

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn: HÓA HỌC – Lớp: 11

Ngày kiểm tra: 19/04/2018

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành các phản ứng sau dưới dạng công thức cấu tạo (ghi điều kiện nếu có):

 1. CH2=CH-CH3 + H2 ?
 2. Trùng hợp CH2=CH2 ?
 3. C2H5OH ? + ?
 4. C6H5CH=CH2 + Br2 ?

Câu 2: (1,5 điểm)

 1. Hãy gọi tên (tên thay thế) các chất (A)(B):

 

 1. Viết 2 đồng phân mạch hở của ancol có công thức phân tử C4H10O.

Câu 3: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, phân biệt các chất lỏng sau:

C6H6, C3H5(OH)3, C2H5OH và C6H5OH.

Câu 4: (1,0 điểm) Thành phần chính của đồ uống có cồn như rượu, bia là ancol etylic.

 1. Viết công thức cấu tạo của ancol etylic.

 2. Em hãy cho biết một số tác hại của rượu bia đối với con người.

Câu 5: (2,0 điểm) Cho 11 gam hỗn hợp CH3OH và C2H5OH tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí (ở đktc).

 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

 2. Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Câu 6: (2,0 điểm) Cho m gam C6H5OH tác dụng với dung dịch Br2 dư thu được 66,2 gam kết tủa (C6H2Br3OH).

 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

 2. Tính m.

Cho H = 1, C = 12, O = 16, Br =80

Học sinh không dùng bảng Hệ Thống Tuần Hoàn

_____ HẾT _____

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………… Số báo danh: ……………

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2018 – NGÀY 19.04.2018

MÔN : HÓA HỌC 11

Câu

Nội dung

Điểm

Ghi chú

1

 1. CH2=CH-CH3 + H2 CH3-CH2-CH3
 2. nCH2=CH2 (-CH2-CH2-)n
 3. C2H5OH CH2=CH2 + H2O
 4. C6H5CH=CH2+ Br2 C6H5CHBr-CH2Br

0.5

0.5

0.5

0.5

– Nếu thiếu đk ở 2 pt thì trừ 0,25.

– Nếu viết ở dạng CTPT trì trừ 0,25.

2

 1. (2-metylpropan-2-ol)

(butan-1-ol)

 1. Viết 2 đồng phân mạch hở của ancol có công thức phân tử C4H10O.

CH3-CH2-CH2CH2OH

 

 

 

0,25

0,25

Viết được 2 trong 4 đồng phân, mỗi đồng phân 0,5.

3

C6H6

C3H5(OH)3

C2H5OH

C6H5OH

Dd brom

Mất màu dd, trắng

Cu(OH)2

Dd xanh lam

NB

Na

Còn lại

Nhận biết

Nhận biết

 • Viết 3 ptpu

Nhận biết mỗi chất được

0,25.

Viết mỗi phương trình được 0,25

4

Thành phần chính của đồ uống có cồn như rượu, bia là ancol etylic.

 1. C2H5OH

 2. Em hãy cho biết một số tác hại của rượu bia tới con người.

 • Ảnh hưởng tới não, thần kinh.

 • Gây tai nạn giao thông.

 • Ảnh hưởng tới gan, tim, thận…

 • Nguy cơ ung thư…

0,5

Viết được mỗi ý 0,25.

5

Cho 11 gam hỗn hợp CH3OH và C2H5OH tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí (ở đktc).

 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

2CH3OH + 2Na 2CH3ONa + H2

x x/2

2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2

y y/2

 1. Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

nH2=0,15 (mol)

Gọi x, y lần lượt số mol CH3OH và C2H5OH.

hpt:

x=0,2 và y=0,1

%mCH3OH=58,2%

%mC2H5OH=41,8%

1

0,25

0,25

0,25

0,25

-Viết ptpu không cân bằng trừ 0,25đ mỗi pt

6

Cho m gam C6H5OH tác dụng với dung dịch Br2 dư thu được 66,2 gam kết tủa (C6H2Br3OH).

 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

 2. Tính m.

n=0,2 mol

n= nphenol=0,2 mol

mphenol­= 18,8 (g)

1

0,25

0,25

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11 – TRUONG THCS VA THPT NHAN VAN – DE VA DAP AN

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *