0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hòa Bình

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hòa Bình

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TiH-THCS-THPT HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Môn: Hóa –Khối 11

Năm học 2017 2018

Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC: Theo chương trình Chuẩn.

Câu 1 (2.0 điểm) : Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện chuỗi chuyển hóa sau:

CH4  axetilen  CH3CHO  ancol etylic  CH3COOC2H5

5

Benzen  C6H5Br  C6H5ONa  C6H5OH

Câu 2 (1.0 điểm): Viết phương trình phản ứng chứng minh:

 1. Andehit axetic có tính khử.

 2. Phenol có tính axit.

Câu 3 (2.0 điểm): Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các chất sau đây và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra: C6H5OH; C3H5(OH)3; CH3CHO; C6H6

Câu 4 (3.0 điểm): Cho hỗn hợp X gồm: phenol và ancol etylic tác dụng với natri dư thì thu được 4,48 lít khí hiđro( ở điều kiện tiêu chuẩn). Mặt khác, cùng lượng hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH2M.

 1. Tính m(gam) hỗn hợp X.

 2. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

 3. Cho hỗn hợp trên phản ứng với CuO thì thu được bao nhiêu gam đồng.

Câu 5 (2.0 điểm): Cho 16,6 (g) hỗn hợp 2 Ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na (dư).Thu được 3,36 lít khí H2(đktc).

 1. Xác định CTPT của 2 ancol.

 2. Tính khối lượng mỗi ancol.

( Cho C = 12 ; H = 1,Cu = 64, Na =23, N =14, O= 16 )

Hết

Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm học 2017 -2018)

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

Viết đúng mỗi phương trình phản ứng

(Thiếu điều kiện mỗi phương trình phản ứng vẫn đủ điểm)

-Sai cân bằng 2 phản ứng

2,0

0,25

– 0,25

Câu 2

Viết đúng mỗi ptpư

1,0

0,5 x2

Câu 3

 • Nhận biết đúng mỗi chất

2,0

0,4 x 5

Câu 4

a) số mol hiđro = 0,2 mol

-Số mol NaOH = 0,3 mol

C6H5OH + Na C6H5ONa + ½ H2

C2H5OH + Na C2H5ONa + ½ H2

Lập được hpt : x + y = 0,4

x= 0,3

Giải được: x= 0,3, y= 0,1

Khối lượng phenol =28,2 gam

Khối lượng ancol etylic = 4,6 gam

Khối lượng hỗ hợp = 32,8 gam.

b)

% phenol = 85,98%

% ancol etylic = 14,02%

c)

C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu+ H2O

nCu = 0,1 mol

khối lượng =6,4 gam

3,0

2,0

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

Câu 5

Câu a

Câu b

CTTQ: CnH2n +1OH

nH2=0,15

CnH2n+1OH + Na CnH2n+1ONa + 1/2H2

14n +18 —————————– 0,5

16,6 ——————————- 0,15

0,15(14n + 18) =16,6 . 0,5

n =2,6 => C2H5OH và C3H7OH

lập được hệ phương trình

tính đúng khối lượng mỗi ancol

2,0

1,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho trọn số điểm.

HẾT

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa11 – Hoa Binh – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *