0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT năng khiếu OLYMPIC

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT năng khiếu OLYMPIC

ĐẠI HỌC TDTT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG PTNK TT OLYMPIC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút – không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi có 01 trang

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………

SBD: …………………

Câu 1. Gọi tên những chất sau:

a) CH3―CH―CH ­―CH2―CH3

| |

CH3 CH3

b) CH3 – CH = CH – CH2 –OH

Câu 2. Viết các đồng phân và gọi tên ancol có công thức phân tử sau: C4H10O.

Câu 3. Viết công thức cấu tạo của các chất có tên sau:

  1. Butanal b) 2- metylpropan-1-ol

Câu 4. Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho Toluen tác dụng với hiđro dư có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

Câu 5. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất khí sau: axetilen, etilen và propan. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 6. Polyvinyl clorua (PVC) là một trong những vật liệu được tổng hợp nhân tạo sớm nhất và có lịch sử dài nhất trong sản xuất công nghiệp. PVC là polime nhiệt dẻo được sử dụng phổ biến thứ 3 thế giới, là một trong những sản phẩm đứng đầu thế giới về lợi nhuận. PVC được tạo thành từ phản ứng trùng hợp vinylclorua (CH2=CHCl). Hãy viết phương trình điều chế PVC?

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9,0 g H2O. Xác định công thức phân tử của X ?

Câu 8. Cho 9,2g một ancol no, đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lit (đktc) H2. Xác định CTPT của ancol X ?

Câu 9. Tính khối lượng brombenzen thu được khi cho 15,6 gam benzen tác dụng hết với brom (xúc tác Fe), biết hiệu suất phản ứng là 70% .

Câu 10. Cho 4 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 200ml dung dịch Br2 1M. Xác định công thức phân tử của X.

( Cho biết: Br=80, O=16, H=1, Na=23, C=12)

..HẾT…..

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Chữ kí của giám thị số 1: Chữ kí của giám thị số 2:

ĐẠI HỌC TDTT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG PTNK TT OLYMPIC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút – không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi có 01 trang

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………

SBD: …………………

Câu 1. Gọi tên những chất sau:

a) CH3―CH―CH ­―CH2―CH3

| |

CH3 CH3

b) CH3 – CH = CH – CH2 –OH

Câu 2. Viết các đồng phân và gọi tên ancol có công thức phân tử sau: C4H10O.

Câu 3. Viết công thức cấu tạo của các chất có tên sau:

  1. Butanal b) 2- metylpropan-1-ol

Câu 4. Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho Toluen tác dụng với hiđro dư có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

Câu 5. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất khí sau: axetilen, etilen và propan. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 6. Polyvinyl clorua (PVC) là một trong những vật liệu được tổng hợp nhân tạo sớm nhất và có lịch sử dài nhất trong sản xuất công nghiệp. PVC là polime nhiệt dẻo được sử dụng phổ biến thứ 3 thế giới, là một trong những sản phẩm đứng đầu thế giới về lợi nhuận. PVC được tạo thành từ phản ứng trùng hợp vinylclorua (CH2=CHCl). Hãy viết phương trình điều chế PVC?

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9,0 g H2O. Xác định công thức phân tử của X ?

Câu 8. Cho 9,2g một ancol no, đơn chức X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lit (đktc) H2. Xác định CTPT của ancol X ?

Câu 9. Tính khối lượng brombenzen thu được khi cho 15,6 gam benzen tác dụng hết với brom (xúc tác Fe), biết hiệu suất phản ứng là 70% .

Câu 10. Cho 4 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 200ml dung dịch Br2 1M. Xác định công thức phân tử của X.

( Cho biết: Br=80, O=16, H=1, Na=23, C=12)

..HẾT…..

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Chữ kí của giám thị số 1: Chữ kí của giám thị số 2:

ĐÁP ÁN HÓA 11

Câu

Trả lời

Điểm

1

  1. 2,3- đimetylpentan

  2. But-2-en-1-ol

2

CH3 –CH2 – CH2 – CH2OH (1) Butan-1-ol

Butan-2-ol

2-metylpropan-1-ol

2-metylpropan-2-ol

3

  1. CH3 –CH2 – CH2 – CHO

b) CH3―CH―CH2 ­―OH

|

CH3

4

C6H5CH3+3H2C6H11CH3

5

C2H2 dùng AgNO3/NH3: hiện tượng có kết tủa vàng.

C2H4 dùng dung dịch Br2: hiện tượng mất màu dung dịch Br2

Còn lại là propan

Phương trình:

CHCH+2AgNO3+2NH3 Ag–CC–Ag + 2NH4NO3

CH2 = CH2 + Br2 → BrCH2-CH2Br

6

n CH2=CH- Cl [-CH2-CH-]n P.V.C

Cl

7

Suy ra: Công thức phân tử là C4H10

8

2ROH+2Na→2RONa+H2

0,2mol 0,1mol

Suy ra: R=29 (C2H5-)

Vậy: Ancol cần tìm là: C2H5OH

9

0,2mol 0,2mol

10

CnH2n-2+2Br2 → CnH2n-2Br4

0,1mol 0,2mol

Mankin=40g/mol

Suy ra: n=3

Vậy công thức phân tử của ankin là C3H4

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

PTNK OLYMPIC hóa 11

PTNK OLYMPIC hóa 11 d.an

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *