0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lương Văn Cần

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lương Văn Cần

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn : Hóa Học – Khối lớp 11

Thời gian làm bài : 45 phút

Câu 1 (1,5 điểm)

a.Viết các phản ứng sau:

CH4  

C2H4 + H2O

C2H5OH + Na

CH3COOH + C2H5OH

b. Viết phương trình điều chế TNT (trinitrotoluen) từ toluen.

Câu 2 (2,0 điểm)

Nhận biết các chất sau: Benzen, andehit propionic, axit axetic, glycerol

Câu 3 (1,0 điểm)

Từ tên viết công thức cấu tạo của các ancol sau:

  1. 2,2-dimetylbutan-1-ol
  2. 3-etyl-4,4,5-trimetylhexan-2-ol

Câu 4 (1,5 điểm)

Cho 18,8 gam phenol tác dụng với natri (dư) sau phản ứng thu được V lít khí hidro (đkc).

a. Tính thể tích V khí hidro?

b.Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng kết tủa khi cho cùng lượng phenol trên tác dụng với dung dịch Br2 (lấy dư) (cho C 12, H 1, O 16, Na 23).

Câu 5 (1,5 điểm)

Đốt cháy 3 gam ankanol sau phản ứng thu được 3,36 lít khí carbonic. Xác định CTPT ankanol?

Câu 6 (2,0 điểm)

Cho 3,56 gam hỗn hợp X (andehit propionic và axit axetic) phản ứng với vừa đủ 20 ml dd NaOH 2M.

a. Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X?

b. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dich AgNO3 trong dung dich NH3 (lấy dư). Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?(cho C 12, H 1, O 16, Ag 108)

Câu 7 (0,5 điểm)

Giải thích hiện tượng khi cho axit fomic tác dụng với dung dich AgNO3 trong dung dich NH3 (lấy dư).

(Cho H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31, S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr =52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba=137; Pb = 207).

——-Hết——-

PHẦN ĐÁP ÁN CHI TIẾT – HÓA 11.

Câu

Đề

Đáp án chi tiết

Điểm thành phần

1

(1.5 đ)

a.Viết các phản ứng sau (1,5 đ)

CH4  

C2H4 + H2O

C2H5OH + Na

CH3COOH + C2H5OH

b. Viết phương trình điều chế TNT (trinitrotoluen) từ toluen

a. 2CH4 CH≡CH + 3H2

0,25 đ

CH2=CH2 + H2O CH3-CH2-OH

0,25 đ

C2H5OH + Na CH3-CH2-ONa + ½ H2

0,25 đ

CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

0,25 đ

b.

 

0,5 đ

2

(2 đ)

Nhận biết các chất sau (2 đ)

Benzen, anđehit propionic, axit axetic, glyxerol

MT

TT

benzen

Anđehit propionic

Axit axetic

glyxerol

quì tím

Hóa đỏ

AgNO3/

Dd NH3

Tráng bạc (kết tủa Ag)

Cu(OH)2

Còn lại

Phức xanh thẩm

C2H5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C2H5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

0,5 đ

0,25 đ

0,75 đ

0,25đ

0,25

3

(1đ)

Từ tên viết công thức cấu tạo của các ancol sau.

  1. a.2,2-dimetylbutan-1-ol

  2. b.3-etyl-4,4,5-trimetylhexan-2-ol

0,5đ

0,5đ

4

(1,5đ)

Cho 18,8 gam phenol tác dụng với natri (dư) sau phản ứng thu được V lít khí hidro (đkc).

a.Tính thể tích V khí hidro?

b.Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng kết tủa khi cho cùng lượng phenol trên tác dụng với dung dịch Br2 (lấy dư)

a. n phenol= 18,8/94= 0,2 mol

0,25 đ

C6H5OH + Na C6H5ONa + 1/2H2

0,25 đ

0,2 0,1 mol

0,25 đ

VH2= 0,1×22.4=2,24 lít

0,25 đ

C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH + 3HBr

0,2 0,2 mol

0,25 đ

m= 0,2×331=66,2 mol

(Viết phân tử hay cấu tạo đều có điểm)

0,25 đ

5

(1.5 đ)

Đốt cháy 3 gam ankanol sau phản ứng thu được 3,36 lít khí carbonic. Xác định CTPT ankanol?

Gọi ankanol là CnH2n+1OH CnH2n+2O

0,25đ

0,25đ

CnH2n+2O + 3n/2 O2 nCO2 + (n+1)H2O

0,25đ

14n +18 n

3gam 0,15 mol

0,25đ

Ta có tỉ lệ:

0,25đ

n=3 C3H7OH

0,25đ

6

(2đ)

Cho 3,56 gam hỗn hợp A (anđehit propionic và axit axetic) phản ứng với vừa đủ 200 ml dd NaOH 0,2M.

a. Tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X?

b. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dich AgNO3 trong dung dich NH3. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

nNaOH = 0,2×0,2 = 0,04 mol

0,25đ

Gọi n C2H5CHO = a mol

n CH3COOH = b mol

58a +60b = 3,56 (1)

0,25đ

CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O

b b

0,25đ

b = 0,04 (2)

từ (1) và (2) a= 0,02 và b= 0,04 mol

0,25đ

% C2H5CHO=32,58%

0,25đ

% CH3COOH=67,42%

0,25đ

C2H5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O C2H5COONH4

0,02

+ 2Ag + 2NH4NO3

0,04 mol

0,25đ

m= 0,04 x 108=4,32 gam

0,25đ

7

(0,5)

Giải thích hiện tượng khi cho axit fomic tác dụng với dung dich AgNO3 trong dung dich NH3 (lấy dư)?

Xảy ra hiện tượng tráng bạc (xuất hiện kết tủa bạc)

0,25đ

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

0,25đ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA – 11 – Luong Van Can-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *