0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Bình Hưng Hòa

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Bình Hưng Hòa

Sở GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH.

Trường THPT Bình Hưng Hòa

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 .

MÔN : HÓA HỌC 11

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên HS:……………………..………………………………Lớp:..……………………………….

Số báo danh:……………………………………………………………………………………………………….

Câu 1 (1,5 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

CH4→C2H2→C2H4→C2H5OH→C2H5-O-CH3

C6H6→C6H6Cl6

Câu 2 (1,5 điểm): Viết các phương trình hóa học sau:

a.Axetilen tác dụng với dd AgNO3/NH3

b. But-1-en tác dụng với nước (xúc tác axit, đun nóng)

c. Propan – 2 – ol + CuO/t0

Câu 3 (1đ): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau: Benzen, Phenol, Etanol.

Câu 4 (1,5đ): Viết các công thức cấu tạo của ankin C5H8 và đọc tên các công thức cấu tạo đó.

Câu 5 (1,5đ): Đốt cháy hoàn toàn 7,2g một ankan A, được 10,8g H­2O.

a.Xác định CTPT của A.

b.Xác định CTCT phù hợp của A biết khi đồng phân này tác dụng với Clo thu được 1 sản phẩm và viết phương trình phản ứng.

Câu 6 (2đ): Cho 20,52 gam hỗn hợp Y gồm phenol và ancol etylic tác dụng vừa đủ với natri thu được 3,36 lít khí H2 (đkc)

  1. Tính khối lượng mỗi chất trong Y

  2. Tính khối lượng kết tủa thu được khi cho 41,04 gam Y vào dung dịch brom.

Câu 7 (1đ): Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng của các thí nghiệm sau:

a. Cho glixerol vào ống nghiệm đựng kết tủa Cu(OH)2.

b. Cho toluen vào ống nghiệm đựng dung dịch KMnO4, đun nóng.

Cho nguyên tử khối: C=12 ; H=1 ; O=16 ; Br =80

HẾT

Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Sở GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH.

Trường THPT Bình Hưng Hòa

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 .

MÔN : HÓA HỌC 12 cơ bản

Thời gian: 45 phút

Câu 1: Viết đúng mỗi phương trình : 025đx6

Thiếu cân bằng hoặc điều kiện -1/2 số điểm của phương trình

Câu 2: Viết đúng mỗi phương trình được 0,5đ x 3

Câu 3: Nhận biết đúng mỗi chất được 0,25đ x 3

Thiếu phương trình phản ứng trừ 0,25đ

Câu 4: – 4 CTCT x0,25=1,0 điểm

– 4 tên gọi =0,5 điểm

Câu 5: (1,5đ): nH2O = 10,8/18 = 0,6 mol 0,25đ

CnH2n + 2 + (3n+1)/2 O2–> nCO2 + (n+1)H2O 0,25đ

14n +2 n+1 0,25đ

7,2 0,6

Lập tỉ lệ (14n +2) / 7,2 = (n+1)/0,6 0,25đ

==> n = 5 –> C5H12 0,25đ

CH3

CH3-C-CH3 + Cl2 –> 0,25đ

CH3

Câu 6:(2đ) nH2 = 0,15 mol 0,25đ

Viết phương trình phản ứng 0,25đ x 2

Lập hệ phương trình: 1/2x + 1/2y = 0,15 0,25đ

94x + 46y = 20,52

Giải ra x= 0,14 và y=0,16 0,25đ

Tính mC6H5OH= 13,16 gam và mC2H5OH= 7,36 gam 0,25đ

b)Tính nC6H5OH = 0,28mol và phương trình 0,25đ (thiếu 1 trong 2 không tính điểm)

khối lượng kết tủa = 92,68 gam 0,25đ

Câu 7: Nêu hiện tượng: 0,25đ; viết ptư: 0,25đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa hoc 11 – Binh Hung Hoa – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *