0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Đức Trí

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Đức Trí

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017- 2018

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN HÓA HỌC LỚP 11

TRƯỜNG THCS – THPT Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỨC TRÍ (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2,0 điểm). Hoàn thành chuổi phản ứng sau ( viết dạng CTCT thu gọn).

C2H4

(C6H10O5)nC6H12O6C2H5OHCH3CHO C2H5OH C2H5OC2H5

CH3COOH

Câu 2 (2,0 điểm). Nhận biết các chất sau đây bằng phương pháp hoá học:

glixerol, metanol, dd phenol, dd andehit axetic.

Câu 3 (2,0 điểm). Nêu hiện tượng và viết phản ứng hóa học sau :

a- dd andehyt axetic tác dụng dd AgNO3 dư/ dd NH3 (đun nhẹ).

b- Sục khí CO2 vào dung dịch muối natriphenolat

Câu 4 (3,0 điểm). Cho 27,6 gam hỗn hợp X gồm glyxerol và ancol etylic phản ứng với natri (dư) thu được 8,96 lít khí (ở đkc).

a. Xác định % khối lượng của glyxerol trong hỗn hợp X.

b. Nếu đem 69g hổn hợp X như trên tác dụng với Cu(OH)2, tính khối lượng Cu(OH)2 tham gia phản ứng.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho 8,4g andehit đơn chức B tác dụng với AgNO3 dư /dd NH3. Lọc lấy Ag rồi cho tan hết trong dd HNO3 đặc (to) thì thấy có 6,72 lít khí màu nâu sinh ra (ở đkc). Xác định công thức cấu tạo của andehit B.

Cho H: 1 O: 16 C: 12 N: 14 Br: 80 Na: 23 Cu: 64 Ag: 108

ĐÁP ÁN HÓA KHỐI 11 – HK2 – Đề KHTN

Câu

Đáp án

Điểm

1-

8 pư x 0,25đ

2

2

Nhận biết 1 chất (HT : 0,25đ +PTPU: 0,25 đ): 0,5 điểm x 4

2

3a

b

HT: 0,5 đ+ PƯ : 0,5đ

HT: 0,5 đ+ PƯ : 0,5đ

1

1

4a

b

a/ (tính số mol Đúng : không cho điểm)

2 pư 0,5đ – hê pt ĐS 0,5đ

Ra nghiệm : 0,2 mol glyxerol 0,2 mol ancol etylic (0,5đ)

18,4g C3H5(OH)3 – tính được 66,67% (0,5)

b/ pư tạo phức [C3H5(OH)2O]2 Cu (0,5đ)

tính ra m Cu(OH)2 = 98×0,25= 24,5g (0,5đ)

(không tính điểm phần trung gian)

1

0,5

0,5

0,5

0,5

5

viết 2 pư : R- CHO ..  .. 2Ag

Ag ..  .. NO2 (2x 0,25đ= 0,5đ)

Tính M B = 56 (0,25đ)

=> CTCT CH2=CH-CHO (0,25đ)

0,5

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA HOC 11 – DUC TRI – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *