0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hưng Đạo

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hưng Đạo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II

LỚP 11 – NĂM HỌC 2017-2018

Môn thi: HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,0 điểm) Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau dưới dạng CTCT (ghi rõ điều kiện nếu có).

Câu 2. (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ mất nhãn: Phenol, glyxerol, axit axetic và ancol metylic

Câu 3. (1,0 điểm)

Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa:

a/ Cho anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nung nóng.

a) but-1-in phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3

Câu 4. (1,0 điểm)

Từ axetilen hãy viết các phương trình phản ứng điều chế ancol etylic.

Các chất vô cơ và điều kiện cân thiết xem như có đủ.

Câu 5. (1,5 điểm) Cho 17,76g một ankanol (A) tác dụng với Natri dư thì thu được 2,688 lít khí H2 (đktc). Hãy xác định công thức phân tử của ancol (A).

Câu 6. (2,5 điểm) Chia m gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol thành 2 phần bằng nhau

– Phần 1: tác dụng với Na dư thu được 6,72 lít H2 (đktc).

– Phần 2: tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M.

a/ Viết phương trình hóa học của các phản ứng và tính m.

b/ Nếu cho m/2 gam hỗn hợp A ở trên tác dụng vừa đủ với dung dịch brom thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

(Cho nguyên tử khối của: C =12; H =1, O = 16; Na = 23; Br = 80)

——- Hết ——-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ………………..

Họ và tên giám thị: ….……………………………………… Chữ ký: ……………………..

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11-HUNG DAO-DE

HOA 11-HUNGDAO- DA

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *