0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hùng Vương

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Hùng Vương

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

NĂM HỌC 2017-2018

—–o0o—–

KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Môn: Hóa học Khối: 11

Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1
: (1,5 điểm)

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (cân bằng và ghi rõ điều kiện nếu có):

Metan axetilen benzen brombenzen Natri phenolat phenol axit picric

Câu 2: (1 điểm)

Viết phản ứng chứng minh:

  1. Phenol có tính axit yếu hơn H2CO3

  2. Anđehit axetic có tính oxi hóa

Câu 3 : (2 điểm)

Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học:

Phenol , Propanal, Glixerol, Benzen , Stiren

Câu 4: (1 điểm)

Từ canxi cacbua và các chất vô cơ, viết các phản ứng điều chế TNT.

Câu 5 : (2,5 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 2,775 gam một ancol no đơn chức A, mạch hở cần dùng vừa hết 5,04 lít khí oxi (đktc). Xác định CTPT, CTCT và gọi tên các đồng phân của A.

Câu 6 : (2 điểm)

Cho 2,92 g hỗn hợp hai anđehit đơn no mạch hở kế tiếp (số C >1) nhau tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 cho 12,96g Ag.

  1. Tìm CTPT của 2 anđehit.

  2. Cho 2 anđehit trên tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Brom , tính nồng độ mol dung dịch Brom đã dùng .

(Cho biết M : C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108)

( Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

——- HẾT ——

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM – K11- THI HK2- NH : 2017-2018

CÂU

ĐÁP ÁN

Câu 1

(1,5đ)

Mỗi phản ứng 0,25 x6 = 1,5đ

Bỏ qua đk (thiếu cb -0,25)

Câu 2

(1,0đ)

Mỗi phản ứng 0,5 x2 = 1.0đ

(thiếu cb -0,25)

Câu 3

(2,0đ)

Lập bảng , pt

(Mỗi chất nêu đúng hiện tượng và pt (0,5đ)

Câu 4

(1,0đ)

Mỗi phản ứng 0,25×4 = 1.0đ

Câu 5

(2,5đ)

a. Đặt CT chung ancol no đơn chức : CnH2n+2O

số mol O2 = 0,225mol

CnH2n+2O + O2 nCO2 + (n+1)HO (0,5đ)

0,225 mol

=> n=4 (0,5đ)

CTPT: C4H10O (0,5đ)

b. Mỗi đồng phân và tên (0,25 x4 = 1.0đ)

Câu 6

(2.0đ)

a. Đặt CT chung 2 anđehit : CnH2n+1CHO

nAg = 0,12 mol

CnH2n+1CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CnH2n+1COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 (0,5đ)

0,06 0,12mol

14n + 30 = 48,67 (0,25đ)

=> n = 1,3 (0,25đ)

CTPT: CH3CHO (0,25đ) , C2H5CHO (0,25đ)

b. CnH2n+1CHO + Br2 + H2O → CnH2n+1COOH + 2HBr (0,25đ)

0,06 0,06

CM Br2 = 0,6 M (0,25đ)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11-Hung Vuong-de

Hoa 11-Hung Vuong-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *