0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Mỹ Việt

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Mỹ Việt

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPT MỸ VIỆT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn: HÓA HỌC-KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Ngày: 24/4/2018

Câu 1 (1,5 điểm): X có công thức phân tử C7H8O. Biết X có vòng benzen.

 1. Viết các đồng phân của X.
 2. Biết X tác dụng được với Na, không tác dụng với dung dịch NaOH. Xác định công thức cấu tạo đúng của X.

Câu 2 (2,5 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

 1. Axetilen (C2H2) + AgNO3 + NH3

 2. Phenol (C6H5OH) + Br2

 3. CH2=CH-CH3 + H2O (Chỉ rõ sản phẩm chính, sản phẩm phụ)

 4. C2H5OH + CuO

 5. CH3COOH + CaCO3

Câu 3 (1,5 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 3 lọ đựng riêng biệt dung dịch mất nhãn sau: anđehit fomic, axit axetic, ancol etylic. Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4 (3 điểm): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp, cần dùng vừa đủ 38,08 lít khí O2 (đktc), thu được 29,12 lít CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O.

 1. Chứng minh 2 anđehit là no, đơn chức và xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của 2 anđehit trong X.

 2. Tính phần trăm khối lượng của mỗi anđehit trong hỗn hợp X.

 3. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Tính khối lượng Ag thu được sau phản ứng.

Câu 5: (Có thể dùng sơ đồ, các định luật bảo toàn, công thức giải nhanh để giải câu 5)

 1. (0,75 điểm) Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức, mạch hở A bằng CuO, đun nóng nhẹ thu được 5,6 gam hỗn hợp gồm anđehit, ancol dư và nước. Tìm công thức phân tử của A và tính hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol?
 2. (0,75 điểm) Hỗn hợp X gồm: anđehit fomic, anđehit oxalic (OHC-CHO), axit axetic, etylen glycol và glixerol. Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc (dư), bình (2) đựng 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M thấy bình (1) tăng 2,88 gam, bình (2) xuất hiện m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40; Ag = 108.

—–Hết—–

ĐÁP ÁN

Câu 1

– 5 công thức cấu tạo; mỗi công thức 0,25 điểm

– CTCT đúng 0,25 điểm ( ancol Benzylic)

0,25 điểm x5

0,25 điểm

Câu 2

– Mỗi phản ứng 0,5 điểm

0,5 điểm x5

Câu 3

– Dùng quỳ tím. Nhận biết axit axetic

– Dùng AgNO3/NH3. Nhận biết andehit axetic. Còn lại là ancol.

– Ptpu:

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 4

a.

– Tính số mol CO2 = 1,3 mol; H2O =1,3 mol. So sánh, kết luận 2 andehit no, đơn chức, mạch hở. CTC: CH2+1CHO. O2 = 1,7 mol

– Ptpu:

– Tính = 1,6 (n = 1; m = 2).

CTPT

CTCT: CH3CHO và C2H5CHO

b.

– Viết 2 ptpư.

– Lập hệ pt:

– Tính % khối lượng mỗi chất. (%CH3CHO = 33,59%; % C2H5CHO = 66,41%)

c.

– Viết 2 ptpư.

– Tính khối lượng Ag

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm x2

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 5

a.

– Theo ĐLBTKL: nO=0,1 mol=nAncol phản ứng

– MAncol<40 nên Ancol là CH3OH

– Hiệu suất: 80%

b.

– CTC: CnHmOn : a mol

– Lập hệ pt:

– Khối lượng kết tủa = 9 gam

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

( Lưu ý: HS có cách giải khác, đúng phương pháp, đúng đáp án cho điểm tối đa)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11-My viet-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *