0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Thị Minh Khai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2017 – 2018

Môn HÓA HỌC – Khối: 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 : (2 điểm) Thực hiện chuỗi biến hoá sau :
a/ Metan ® axetilen ® benzen ® toluen ® TNT
b/ Etyl clorua
® ancol etylic ® anđehit axetic ® ancol etylic ® đietyl ete

Câu 2 : (1,5 điểm) Viết các phương trình phản ứng điều chế :
a/ Ancol etylic từ tinh bột
b/ Phenol từ benzen
c/ Anđehit axetic từ metan

Câu 3 : (1,5 điểm) Dùng hai thuốc thử , nhận biết các chất sau:
p
henol, anđehit axetic, ancol etylic, glixerol

Câu 4 : (1,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 4,4gam anđehit đơn chức no (E), mạch hở thu được 4,48 lít khí CO2 ( đkc)
a/ Tìm công thức phân tử của (
E)?
b/ Lấy toàn bộ anđehit (
E) trên thực hiện phản ứng tráng gương, tính khối lượng Ag thu được?

Câu 5 : (3,5 điểm)
Chia 49,6 gam hỗn hợp (A) gồm phenol (C6H5OH) và ancol đơn chức no , mạch hở (X) – thành 2 phần bằng nhau :
– Phần 1: Tác dụng với Na dư thu được 3,36 lit khí (đkc)

– Phần 2: Tác dụng với Brôm lỏng thu được 66,2 gam kết tủa trắng .
a/ Tìm công thức phân tử của (X) ?
b/ Tìm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (A) ban đầu?
c/ Xác định công thức cấu tạo đúng (X) và gọi tên (X) , biết khi oxi hóa (X) bằng CuO đun nóng thu được xeton.

Cho: C= 12; H= 1; O=16; Ag= 108; Br= 80.

— HẾT —

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

hoa 11-NTMK-da hoa 11-NTMK-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *