0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Phan Châu Trinh

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Phan Châu Trinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Hóa học – Khối 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

—————————–

Câu 1: Viết CTCT và gọi tên thay thế của Andehit công thức phân tử: C48O (0,5 điểm)

Câu 2: Hoàn thành các phản ứng sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng) (1,0 điểm)

a). C6H5OH + Na …………….+ ….. b). CH3COOH + Zn ……+……

c). C2H4 + Br2 ……… d). C6H5CH3 + KMnO4 …+…+…+…

Câu 3: Phân biệt các dung dịch sau:

Glixerol, phenol, axit axetic, andehit axetic và benzen (2,0 điểm)

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hai ancol no đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và 17,1 gam H2O.

a). Xác định CTPT của hai ancol trên. (1,5 điểm)

b). Xác định các CTCT đúng của các ancol thoả mãn điều kiện: khi tách nước đối với từng loại ancol này thì thu được 2 anken tương ứng. Viết các phương trình hoá học xảy ra. (1,0 điểm)

Câu 5: Cho 37,2 gam hỗn hợp A gồm etanol (C2H5OH) và phenol (C6H5OH) tác dụng hết với Na thu được 6,72 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn).

a). Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. (1,5 điểm)

b). Cho 37,2 gam hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. (0,5 điểm)

Câu 6: Cho 0,25 mol hỗn hợp X (gồm 2 anđehit no đơn chức) cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 86,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 71,6 gam. Xác định công thức của 2 anđehit?  (1,0 điểm)

Câu 7: Giấm ăn (dung dịch Axit Axetic 5%) thường được sử dụng làm gia vị trong bữa ăn hằng ngày. Một số công dụng của giấm có thể kể đến như: kích thích tiêu hoá, hô trợ sát khuẩn đường ruột, giúp dễ ngủ, hỗ trợ táo bón,…

Bằng kiến thức đã học, em hãy viết phương trình điều chế axit axetic từ Metan với các hoá chất vô cơ cần thiết. (ghi rõ điều kiện phản ứng). (0,5 điểm)

Cho biết: H = 1; C = 12; O=16; Na= 23; Ca =40; Br = 80; Ag = 108.

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

———- HẾT ———-

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II HÓA HỌC 11

NĂM HỌC 2017 – 2018

Câu hỏi

Hướng dẫn chấm

1

(0,5 điểm)

Viết và gọi tên đúng mỗi đồng phân: (0,25 đ)

(Sai 1 CTCT hoặc 1 tên gọi trừ 0,25đ;

-Nếu sai CTCT mà đúng tên gọi: không tính điểm)

2

(1,0 điểm)

Mỗi PT đúng: (0,25đ)

(Sai đk hay cân bằng trừ nửa số điểm)

3

(2,0 điểm)

– Mỗi chất phân biệt đúng (nêu rõ hiện tượng): (1,0đ)

– Viết đúng 3 PTHH: (0,75đ)

– Trích mẫu thử và kẻ bảng (0,25đ)

(Học sinh khôngtrích mẫu thử và kẻ bảng : -0,25đ)

4

(2,5 điểm)

a).

n(CO2) =0,75(0,25đ)

nH2O = 0,95(0,25đ)

– Viết đúng pthh (0,25đ)

==>lập tỉ lệ ==>=3,75 (0,5đ)

=> CTPT 2 ancol: C3H7OH và C4H9OH(0,25đ)

b).

– HS Lập luận đúng

==> viết đúngCTCT đúng và viết đúng ptpư: (1,0đ)

(Học sinh không lập luận hoặc lập luận sai: -0,25đ)

5

(2,5 điểm)

a).nH2=0,3 mol (0,25đ)

C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½H2(0,25đ)

x x/2

C6H5OH + Na → C6H5ONa + ½H2(0,25đ)

y y/2

46x + 94y = 37,2(0,25đ)

x/2+ y/2 = 0,3(0,25đ)

x= 0,4; y= 0,2 (0,25đ)

% C2H5OH= 49,46%; % C6H5OH= 50,54% (0,5đ)

b). Chỉ có phenol mới tác dụng được với dung dịch NaOH. (0,25đ)

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

0,2 mol 0,2 mol

m(C6H5ONa)=116 x 0,2 = 23,2 gam. (0,25đ)

6

(1,0 điểm)

Giả sử trong 2 anđehit no đơn chức không có HCHO 
RCHO + AgNO3 + NH3 + H2O —> RCOONH4 + NH4NO3 + 2Ag
0,25 0,5
=> mAg=54g< 86,4g (loại)
Trong 2 anđehit có HCHO 
HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O (NH4)2CO3+ 4NH4NO3 + 4Ag
x 4x 
RCHO + AgNO3 + NH3 + H2O —> RCOONH4 + NH4NO3 + 2Ag
(0,25-x) 0,5-2x 
Vậy(4x+0,5-2x).108=86,4 =>x=0,15 
mHCHO=4,5g 
mX=10,3g 
mCnH2n+1CHO= 5,8 gam 
MCnH2n+1CHO=58 g/mol => C2H5CHO

Vậy 2 anđehit là: HCHO và C2H5CHO

7

(0,5 điểm)

Học sinh viết đúng PTPƯ thực hiện chuổi phản ứng điều chế: (0,5đ)

CH4C2H2 C2H4 C2H5OH CH3COOH

(Học sinh ghi thiếu hoặc sai từ 2 đến 3 điều kiện phản ứng hoặc cân bằng: -0,25đ

– Nếu sai cả điều kiện và cân bằng thì không tính điểm phản ứng đó)

Phụ ghi: HS có thể làm bài theo nhiều cách khác. Nếu đúng vẫn được trọn điểm.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11-Phan Chau Trinh-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *