0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Văn Linh

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Văn Linh

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HOÁ – LỚP: 11

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1 (2 điểm) Hòan thành chuỗi phản ứng sau:

Axetandehit (1) axit axetic (2) natri axetat (3) metan (4) cacbon dioxit

Câu 2 (2 điểm): Nhận biết dung dịch trong các lọ mất nhãn sau:

Phenol, etanal, axit fomic, glyxerol

Câu 3 (2,0 điểm): Oxi hóa 16,75 g hỗn hợp gồm 2 ancol bậc I (no, đơn chức, mạch hở) liên tiếp trong dãy đồng đẳng thì thu được 16 g Cu và hỗn hợp andehit. Xác định công thức của 2 ancol trên.

Câu 4 (2 điểm): Cho một lượng Na dư vào dung dịch có chứa 42,8 g hỗn hợp gồm phenol và ancol isopropylic thì thu được 6,72 lít khí H2 (đkc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 5 (2 điểm): Cho 1,6 g ancol metylic vào bình đựng 4,07 g axit propanoic. Sau khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì thu được 3,52 g este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa trên.

C = 12, O = 16, H = 1, Cu = 64

———————————————-Hết————————————————–

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HOÁ – LỚP: 11

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1 (2 điểm) Hòan thành chuỗi phản ứng sau:

Axetandehit (1) axit axetic (2) natri axetat (3) metan (4) cacbon dioxit

Câu 2 (2 điểm): Nhận biết dung dịch trong các lọ mất nhãn sau:

Phenol, etanal, axit fomic, glyxerol

Câu 3 (2,0 điểm): Oxi hóa 16,75 g hỗn hợp gồm 2 ancol bậc I (no, đơn chức, mạch hở) liên tiếp trong dãy đồng đẳng thì thu được 16 g Cu và hỗn hợp andehit. Xác định công thức của 2 ancol trên.

Câu 4 (2 điểm): Cho một lượng Na dư vào dung dịch có chứa 42,8 g hỗn hợp gồm phenol và ancol isopropylic thì thu được 6,72 lít khí H2 (đkc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 5 (2 điểm): Cho 1,6 g ancol metylic vào bình đựng 4,07 g axit propanoic. Sau khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì thu được 3,52 g este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa trên.

C = 12, O = 16, H = 1, Cu = 64

———————————————-Hết————————————————–

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HOÁ – LỚP: 10

THỜI GIAN: 45 PHÚT

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1 (2,0)

đúng

0,5×4

Câu 2 (2,0)

Bảng

Pt đúng

1,0

0,5×2

Câu 3 (1,0)

Pt đúng

nCu = 0,25

nA đúng

lập phép tóan đúng

n = 3,5

n1=3 C3H7OH

n2 = 4 C4H9OH

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4 (2,0)

Viết dung pt

Điền đúng x, y

  • 94x + 60 y =42,8

0,5x + 0,5y = 0,3

  • x = 0,2

y = 0,4

mphenol= 18,8

%mphenol = 43,93

%mancol= 56,07

0,25x2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 5 (2,0)

naxit = 0,055

nancol = 0,05

n este = 0,04 hoặc meste lý thuyết = 0,05×88=4,4

C2H5COOH + CH3OH C2H5COOCH3+ H2O

0,055 0,05

0,05 0,05

Lập pt đúng

H = 80 %

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11-NGUYENVANLINH-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *