0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Hữu Cảnh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II _ NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : HÓA HỌC – LỚP 12

Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra gồm 24 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên thí sinh:……………………………………………………………Số báo danh: ……………………………………

(Cho H=1;C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; Cl=35,5; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Cr=52; Ba=137; K=39; S=32; Li=7.)

Câu 1: Cho 0,15 mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HNO3 dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 27,0. B. 13,5. C. 36,3. D. 24,2.

Câu 2: Những tính chất vật lý chung của kim loại (tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim) gây nên bởi yếu tố nào sau đây?

A. Các ion dương kim loại. B. Mạng tinh thể kim loại.

C. Liên kết kim loại. D. Các electron tự do.

Câu 3: Để bảo quản kim loại Na, trong phòng thí nghiệm người ta dùng cách nào đây?

A. Ngâm chìm trong phenol. B. Ngâm chìm trong nước.

C. Ngâm chìm trong dầu hỏa. D. Ngâm chìm trong rượu.

Câu 4: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X khi cho dung dịch axit tác dụng với chất rắn (kim loại hoặc muối). Hình vẽ dưới minh họa phản ứng nào sau đây?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.

B. 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

C. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

D. Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Câu 5: Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất:

A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin.

Câu 6: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. H2 + CuO Cu + H2O. B. AgNO3 + Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 + Ag.

C. Mg(HCO3)2 MgCO3 + CO2 + H2O. D. Cr + S CrS.

Câu 7: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 38,175 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 2,52 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 950 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 4,48 lít khí NO (đktc) và dung dịch chi chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 124. B. 113. C. 126. D. 123.

Câu 8: Cho 600 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 6,24. B. 2,34. C. 1,56. D. 3,12.

Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,125 mol Ca(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 10,0. B. 15,0. C. 12,5. D. 25,0.

Câu 10: Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 thì:

A. Không có hiện tượng gì.

B. Xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan một phần.

C. Xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan.

D. Xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan hết.

Câu 11: Hai chất đều có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước là:

A. NaCl và Ca(OH)2. B. Na3PO4 và Na2CO3. C. HCl và Na2CO3. D. Ca(OH)2 và Na2CO3.

Câu 12: Cho 2,74 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,02 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là:

A. 6,62 gam. B. 1,96 gam. C. 4,66 gam. D. 5,94 gam.

Câu 13: Cho Fe có số hiệu nguyên tử là 26. Ion Fe3+ có cấu hình electron là:

A. [Ar]3d54s1. B. [Ar]3d5. C. [Ar]3d64s2. D. [Ar]3d3.

Câu 14: Cho 5,4 g Al vào 150 ml dung dịch KOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí H2 (đktc) thu được là:

A. 1,008 lít. B. 0,672 lít. C. 10,08 lít. D. 6,72 lít.

Câu 15: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại:

A. Cu. B. Zn. C. Ag. D. Pb.

Câu 16: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

A. Ca. B. K. C. Cu. D. Mg.

Câu 17: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây?

A. Muối ăn. B. Vôi sống. C. Phèn chua. D. Thạch cao.

Câu 18: Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot.

(b) CrO3 là oxit axit, khi tác dụng với nước chỉ tạo ra một axit.

(c) Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là Fe.

(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa hai muối.

(e)Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.

(f) Kim loại Cu không tác dụng được với dung dịch hỗn hợp NaNO3HCl.

(g) Thuốc thử có thể dùng để phân biệt Al, Al2O3, Mg là dung dịch HCl.

(h) Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cữu có thể dùng dung dịch Na2CO3.

Số phát biểu đúng là:

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 19: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,15 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô và nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn. Giá trị của m là :

A. 32. B. 56. C. 24. D. 40.

Câu 20: Nguyên liệu để sản xuất nhôm trong công nghiệp là:

A. Quặng boxit. B. Cao lanh. C. Mica. D. Đất sét.

Câu 21: Trong các hợp chất, crôm có số oxi hóa phổ biến là:

A. +2; +3; +5. B. +1; +2; +3. C. +3; +4; +6. D. +2; +3; +6.

Câu 22: Hòa tan hết 8,72 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit sắt trong dung dịch HC1 dư, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 đến dư vào X, thu được dung dịch Y chứa 21,125 gam muối. Mặt khác, cho 8,72 gam E tan hết trong 380 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của V là:

A. 0,896. B. 1,120. C. 1,568. D. 0,448.

Câu 23: Thép là hợp kim gồm sắt và cacbon, trong đó % khối lượng của cacbon:

A. 2 – 5%. B. 0,2– 0,5%. C. 0,012%. D. 0,1 – 2%.

Câu 24: Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 ta thấy dung dịch đổi màu:

A. từ vàng sang đỏ thẫm. B. từ vàng sang da cam.

C. từ da cam sang vàng. D. từ đỏ thẫm sang da cam.———————————————–

———– HẾT ———-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

28042018_K12_132

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HÓA 12

HOA12_TL_28042018

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *