dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT 1 CHƯƠNG 2: NITROGEN – SULFUR BÀI 4: NITROGEN

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT 2I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Trong khí quyển Trái Đất, nitrogen là nguyên tố phổ biến nhất, chiếm ……………… khối lượng (hoặc ……………… thể tích) và tập trung chủ yếu ở tầng ………………………………

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Trong vỏ Trái Đất, nguyên tố nitrogen tồn tại tập trung ở một số mỏ khoáng dưới dạng ……………………………… (thường goi là diêm tiêu Chile).

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Nguyên tố nitrogen có trong tất cả cơ thể động vật và thực vật, là thành phần cấu tạo nên ……………………………………………… Trong cơ thể người, nitrogen chiếm khoảng ……………… khối lượng, đứng thứ tư sau oxygen, carbon và hydrogen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Nguyên tố nitrogen tồn tại trong tự nhiên với hai đồng vị bền là ………………………………………………………………

II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

1. Cấu tạo nguyên tử

·    Cấu hình e nguyên tử: ……………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

·    Vị trí N trong bảng tuần hoàn: ……………………………………

·    Các số oxi hóa thường gặp:

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT 3

………………………….N2…………………….………………………

→ Nitrogen có tính ……………… và tính………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

* Viết 1 quá trình oxi hóa và 1 quá trình khử minh họa?

………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………….…………………………………………

* Sắp xếp các hợp chất sau vào vị trí trong trục biểu diễn số oxi hóa: NO, NO2, N2O, NH3, HNO2, HNO3, NH4Cl, KNO2, NaNO3

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT 3

………………………………………………….…………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Cấu tạo phân tử

* Viết công thức e, công thức Lewis, CTCT của phân tử nitrogen:

·   Công  thức e: ………………………………………………….…

·   Công thức Lewis: ………………………………………….…….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

·   CTCT của phân tử nitrogen: …………………………………….

→ Liên kết cộng hóa trị ………………

* Tại sao phân tử N2 có năng lượng liên kết lớn? Dự đoán khả năng hoạt động hóa học của nitrogen ở nhiệt độ thường:

·    Phân tử N2 gồm …… nguyên tử, liên kết với nhau bằng liên kết …… gồm: Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT 5          →  ……………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

·    Dự đoán: ở nhiệt độ thường………………………………………

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

·    Nitrogen là chất ………………….., …………………, …………………,
rất…………………trong nước, ………………………………sự cháy và sự hô hấp.

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Ở nhiệt độ thường:………………………………………………….…

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Ở nhiệt độ cao: ……………………………………………………….

      → Tính chất hóa học: ………………………………………………..

1. Tác dụng với hydrogen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Ở nhiệt độ cao, áp suất cao, có xúc tác: N2 + H…………………………………               …………………………………  Điểm Thẩm Vấn Dấu Hỏi Chấm - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay Xác định nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa và vai trò của nitrogen?

2. Tác dụng với oxygen

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Ở nhiệt độ 3000°C (hoặc tia lửa điện) N2 + O…………………………………               …………………………………Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT 6

Điểm Thẩm Vấn Dấu Hỏi Chấm - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay Xác định nguyên tử có sự thay đổi số oxi hóa và vai trò của nitrogen?

Điểm Thẩm Vấn Dấu Hỏi Chấm - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay Tại sao không dùng phản ứng này để tạo ra NO (là hợp chất trung gian trong sản xuất nitric acid)

……………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Quá trình tạo và cung cấp đạm nitrate trong tự nhiên xuất phát từ nitrogen:          N2 → NO → NO2 → HNO3 → H+   + NO3

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………

………………………………………………

V. ỨNG DỤNG

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT 3

Điểm Thẩm Vấn Dấu Hỏi Chấm - Miễn Phí vector hình ảnh trên Pixabay  a) Tại sao nitrogen lỏng được dùng để bảo quản mẫu vật phẩm trong y học?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    b) Tại sao dùng khí nitrogen để làm căng vỏ bao bì thực phẩm mà không dùng không khí?

a)……………………………………………….……………………………….…………………………………………………….………………..

b)…………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………

VI. LUYỆN TẬP

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử của nitrogen là

A. 1s22s22p1.                                                 B. 1s22s22p5.

C. 1s22s22p63s23p2.                                      D. 1s22s22p3.

Câu 2: Khi có tia lửa điện hoặc ở nhiệt độ cao, nitrogen tác dụng trực tiếp với oxygen tạo ra hợp chất X. Công thức của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. N2O.                      B. NO2.                      C. NO.                       D. N2O5.

Câu 3: nitrogen thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây ?

A. H2.                         B. O2.                         C. Mg.                       D. Al.

Câu 4: Ở nhiệt độ thường, khí nitrogen khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là do

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. trong phân tử N2 có liên kết ba rất bền.

B. trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitrogen còn 1 cặp electron chưa tham gia liên kết.

C. nguyên tử nitrogen có độ âm điện kém hơn oxygen.

D. nguyên tử nitrogen có bán kính nhỏ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Ứng dụng nào sau đây không phải của nitrogen ?

A. Làm môi trường trơ trong một số ngành công nghiệp.

B. Bảo quản máu và các mẫu vật sinh học.

C. Tổng hợp ammonia.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Sản xuất phân lân.

O2 Education gửi các thầy cô link download

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *