0

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X no hai chức mạch hở hai ancol Y Z no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X no hai chức mạch hở hai ancol Y Z no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic (X) no, hai chức, mạch hở; hai ancol (Y, Z) no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; đieste T tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn 4,84 gam E, thu được 7,26 gam CO2 và 2,70 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 4,84 gam E trên với 80 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 896 ml hỗn hợp ancol (đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 19,5 và dung dịch G. Trung hòa dung dịch G bằng 10 ml dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.  4,595. B.  5,765. C.  5,180. D.  4,995.

 

Lời giảiHỗn hợp E gồm axit cacboxylic X no hai chức mạch hở hai ancol Y Z no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *