0

Hỗn hợp T gồm 2 este đơn chức X, Y ( MX

Hỗn hợp T gồm 2 este đơn chức X, Y ( MX<MY). Đun nóng 15 gam T với một lượng dung dịch NaOH vừa  đủ

 

Hỗn hợp T gồm 2 este đơn chức X, Y ( MX<MY). Đun nóng 15 gam T với một lượng dung dịch NaOH vừa  đủ, thu được m gam hỗn hợp Z gồm 2 ancol (có phân tử khói hơn kém nhau 14u) và hỗn hợp hai muối. Đốt cháy m gam Z, thu được 9,408 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong T là:

A. 59,2% B. 40,8% C. 70,4% D. 29,6%

 

Lời giải

Hỗn hợp T gồm 2 este đơn chức X, Y ( MX<MY). Đun nóng 15 gam T với một lượng dung dịch NaOH vừa  đủ

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *