2

Hỗn hợp X chứa butan, đietylamin, etyl propionat và valin. Đốt cháy hoàn toàn

Hỗn hợp X chứa butan, đietylamin, etyl propionat và valin. Đốt cháy hoàn toàn

 

Hỗn hợp X chứa butan, đietylamin, etyl propionat valin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 1,33 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thấy a mol khí thoát ra. Giá trị của a

A. 0,06. B. 0,07. C. 0,08. D. 0,09.

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa butan, đietylamin, etyl propionat và valin. Đốt cháy hoàn toàn

 

Xem thêm

Polime

2 Comments

    • Chất nào trong hỗn hợp ban đầu cũng cắt ra được 4 nhóm CH2 nên số mol nhóm CH2 bằng 4 lần số mol hỗn hợp ban đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *