Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức trong phân tử mỗi este có số liên kết pi không quá 3

Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức trong phân tử mỗi este có số liên kết pi không quá 3

Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức; trong phân tử mỗi este có số liên kết pi () không quá 3. Đun nóng 22,28 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp Z chứa ba ancol no. Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 28,75. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,23 mol O2, thu được 19,61 gam Na2CO3 và 0,43 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Biết rằng trong X, este có khối lượng phân tử nhỏ nhất chiếm 50% về số mol của hỗn hợp. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là

A. 31,6%. B. 59,7%. C. 39,5%. D. 55,3%.

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức trong phân tử mỗi este có số liên kết pi không quá 3

 

Xem thêm