0

X Y MX MY là hai axit đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng Z là ancol no T là este hai chức được tạo bởi X Y và Z

X Y MX MY là hai axit đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng Z là ancol no T là este hai chức được tạo bởi X Y và Z

X, Y (MX < MY) là hai axit đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng; Z là ancol no; T là este hai chức được tạo bởi X, Y và Z (X, Y, Z, T đều mạch hở). Dẫn 28,2 gam hỗn hợp E dạng hơi chứa X, Y, Z, T qua bình đựng 11,5 gam Na (dùng dư), phần khí và hơi thoát ra khỏi bình đem nung nóng có mặt Ni làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau, thu được một chất hữu cơ R, đem đốt cháy hợp chất hữu cơ này cần dùng 0,55 mol O2, thu được 7,2 gam nước. Phần chất rắn còn lại trong bình đem hòa tan vào nước dư, thấy thoát ra 0,05 mol H2. Mặt khác, đốt cháy 28,2 gam E thì cần dùng hết 1,21 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E là

A. 11,91%. B. 15,23%. C. 9,08%. D. 18,06%.

Lời giải

X Y MX MY là hai axit đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng Z là ancol no T là este hai chức được tạo bởi X Y và Z

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *