dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp X gồm este Y (CnH2nO2), và este Z (CmH2m-2O2) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng

Hỗn hợp X gồm este Y (CnH2nO2), và este Z (CmH2m-2O2) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng

Hỗn hợp X gồm este Y (CnH2nO2), và este Z (CmH2m-2O2) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,395 mol O2 thu được CO2 và 17,82 gam H2O. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 0,24 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B ( MA<MB). Tỉ lệ a:b có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,7 B. 1,4 C. 0,6 D. 1,2

Lời giải

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Hỗn hợp X gồm este Y (CnH2nO2), và este Z (CmH2m-2O2) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Xem thêm


Comments

2 responses to “Hỗn hợp X gồm este Y (CnH2nO2), và este Z (CmH2m-2O2) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng”

 1. lộc Avatar

  1 cái no 1 cái ko no thì phải là A: CH3COOC2H5(0,15) B: C2H3COOC3H7 (0,09)

  1. Polime Avatar
   Polime

   admin đã update lại lời giải,em có thể xem lại nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *