0

Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là

Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là

 

Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic,

axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là

A. 15,680 lít. B. 20,160 lít. C. 17,472 lít. D. 16,128 lít.

 

Lời giảiKhi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic

Xem thêm

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *