dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ sôi của bốn alkane đầu tiên Nhận xét và giải thích sự biến đổi nhiệt độ sôi của các alkane đã cho trong biểu đồ.

Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ sôi của bốn alkane đầu tiên.
(a) Nhận xét và giải thích sự biến đổi nhiệt độ sôi của các alkane đã cho trong biểu đồ.
(b) Ở nhiệt độ phòng, methane, ethane, propane và butane là những chất lỏng hay chất khí?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ sôi của bốn alkane đầu tiên Nhận xét và giải thích sự biến đổi nhiệt độ sôi của các alkane đã cho trong biểu đồ. 1

Hướng dẫn giải

(a) Nhiệt độ sôi 4 alkane đầu tiên tăng dần theo số C do khối lượng phân tử tăng dần.

(b) Ở nhiệt độ phòng, methane, ethane, propane và butane là những chất khí.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *