dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Kĩ năng ôn tập trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 đáp ứng kì thi TN THPT

SKKN Kĩ năng ôn tập trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 đáp ứng kì thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Môn Giáo dục công dân (GDCD) giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học
sinh hình thành, phát triển ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua các
bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, môn GDCD góp phần bồi dưỡng
cho học sinh những phẩm chất chủ yếu là yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, trung
thực và chăm chỉ. Môn học này còn bồi dưỡng cho học sinh những năng lực đặc
thù là: Năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân và năng lực tìm
hiểu tham gia các vấn đề kinh tế xã hội. Từ đó giúp học sinh có niềm tin, nhận
thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ
năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của
công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập kinh tế quốc tế.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của môn học nên năm 2017 Bộ GD-ĐT đã lựa
chọn môn GDCD vào tổ hợp môn thi khoa học xã hội trong kỳ thi trung học phổ
thông (THPT) quốc gia. Việc này thực sự là niềm vui của các thầy cô giáo dạy bộ
môn GDCD, bởi nó góp phần to lớn trong việc nâng tầm vị thế môn học trong hệ
thống giáo dục quốc dân. Đồng thời vị thế thầy cô giáo dạy bộ môn GDCD cũng
được xã hội nhìn nhận một cách tích cực hơn. Vậy làm thế nào để dạy và học tốt
môn GDCD, đáp ứng tốt nhất cho các em chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng
tham gia kì thi tốt nghiệp THPT?
Là giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân trong trường THPT, chúng tôi
luôn suy nghĩ, trăn trở trước các bài dạy của mình, làm thế nào để học sinh có thể
tiếp thu, lĩnh hội được kiến thức cơ bản cũng như mở rộng. Từ những yêu cầu thực
tiễn trên thì mục tiêu của môn GDCD hiện nay không chỉ tập trung vào việc hình
thành và rèn luyện cho học sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết, mà còn phải
trang bị cho các em kĩ năng làm bài trắc nghiệm để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi
tốt nghiệp THPT. Với đề tài: “Một số giải pháp ôn tập môn giáo dục công dân
5
lớp 12 nhằm nâng cao hiệu quả trong kì thi tốt nghiệp THPT” nhằm một phần
thực hiện theo các mục tiêu trên.
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực trạng dạy học và ôn tập
môn học Giáo dục công dân trong thời gian qua, chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra một
số giải pháp ôn tập trắc nghiệm môn GDCD, nhằm nâng cao chất lượng cho học
sinh trong các bài kiểm tra cũng như đáp ứng kì thi tốt nghiệp phổ thông, từ đó góp
phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường.
Đề tài tập trung nghiên cứu một số giải pháp ôn tập môn GDCD lớp 12
nhằm nâng cao hiệu quả kì thi tốt nghiệp THPT. Đề tài được thực hiện trong năm
học 2019 – 2020, đồng thời có thể áp dụng trong những năm học tiếp theo.
Phương pháp nghiên cứu :
Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận
Phân tích – tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa, phân tích, so sánh.
Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Phương pháp khai thác, sử dụng dữ liệu điều tra: thực hiện phát phiếu điều
tra 2 lớp là lớp 12D và 12G, thực hiện phỏng vấn trực tiếp nhiều học sinh để đưa
ra số liệu chính xác về thực trạng việc học tập môn Giáo dục công dân.
Phương pháp quan sát: tiến hành trực tiếp quan sát thái độ, mức độ tiếp nhận
kiến thức pháp luật của các học sinh trong giờ Giáo dục công dân trên lớp học.
6
II . MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến
Trước đây, theo phương pháp dạy học truyền thống, hoạt động “dạy” là trung
tâm, dạy học hướng đến nội dung, giáo viên giữ vai trò là người truyền thụ kiến thức,
học trò là người thụ động tiếp thu kiến thức theo sự giảng giải của giáo viên. Tính tích
cực, chủ động, sáng tạo của học sinh bị hạn chế rất nhiều.
Dạy học môn GDCD những năm trước thường thiên về giải thích cho học sinh
hiểu khái niệm, các giá trị và chuẩn mực đạo đức, các quy luật kinh tế, pháp luật, sau
đó buộc các em phải chấp nhận. Cụ thể là: đối với các bài học thuộc thì giáo viên yêu
cầu học sinh trình bày khái niệm đã có sẵn trong sách giáo khoa, sau đó giáo viên lấy
ví dụ minh họa rồi học sinh có thể dựa vào đó lấy thêm ví dụ. Trên cở sở tìm hiểu đó,
học sinh áp dụng vào làm bài tập liên quan. Tuy nhiên, bài học chỉ dừng lại ở mức hiểu
những qui định trong một phạm vi nhất định chứ không có nhiều liên hệ thực tế, các
em chưa phát huy được các phẩm chất, năng lực, kĩ năng làm bài của mình nên kết quả
kiểm tra đánh giá còn chưa cao.
Trong các tiết dạy GDCD ở trường THPT những năm qua chủ yếu theo phương
pháp tự luận nên đa phần giáo viên chỉ dạy cho học sinh những kiến thức trọng tâm và
có mở rộng nâng cao nhưng ít, nặng tính lí thuyết ở tất cả bài dạy, kiến thức liên hệ
thực tế còn chung chung, mang tính hình thức, sơ sài. Phần bài tập chủ yếu là nhận
biết, chưa tập trung phát triển năng lực của học sinh.
Bên cạnh những thực trạng trên, việc đổi mới phương pháp dạy học GDCD diễn
ra vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục và sự say mê học GDCD của
học sinh. Vì vậy, để học sinh yêu và thích môn GDCD nói chung và có kĩ năng ôn tập
trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 nói riêng nhằm đáp ứng kì thi tốt nghiệp THPT, cả cô
và trò phải có những suy nghĩ, giải pháp đúng đắn để thực hiện thành công kế hoạch
đề ra.
Mặc dù cũng đã được làm quen với hình thức thi trắc nghiệm thông qua các kì thi
học kì, hay các bài kiểm tra ở trường, tuy nhiên trước sự thay đổi của một kì thi quan
trọng là thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có rất nhiều thay đổi ở tất cả các
7
bộ môn, đặc biệt là môn GDCD trong bài thi sử dụng 100% là trắc nghiệm. Hình thức
thi thay đổi bắt buộc cách học cũng như cách giải phải thay đổi theo cho phù hợp nhất
. Thi trắc nghiệm có thể dễ ăn điểm ở một mức độ nào đó và hạn chế cho thí sinh ít bị
điểm liệt, nhưng điểm cao đến mức độ nào còn phụ thuộc rất lớn vào sự chú ý học tập
và kỹ năng làm bài của học sinh. Tính ưu việt của bài thi trắc nghiệm là sự khách
quan, có thể đo lường và kiểm định chất lượng giáo dục bằng con số cụ thể, không dựa
vào cảm tính mơ hồ. Thông qua bài thi trắc nghiệm, các giáo viên có thể phân tích,
đánh giá chất lượng bài thi, câu hỏi và kết quả.
1.1 Thuận lợi
* Về nội dung chương trình
Chương trình Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông đảm bảo tính đồng
tâm, liên thông với chương trình Đạo đức ở cấp tiểu học và chương trình Giáo dục
công dân cấp trung học cơ sở; đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cấp học, phù hợp
với đặc điểm lứa tuổi và khả năng nhận thức của học sinh Trung học phổ thông. Đồng
thời có sự điều chỉnh, bổ sung một số điểm mới về các văn bản quy phạm pháp luật sát
với yêu cầu dạy học hiện nay.
Chương trình Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông đảm bảo cân đối, hài
hoà giữa yêu cầu trang bị kiến thức với việc rèn luyện kĩ năng, hành vi và phát triển
thái độ tích cực cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản về các giá trị đạo đức,
pháp luật, lối sống mà còn hình thành và phát triển ở học sinh những tình cảm, niềm
tin, những hành vi và thói quen phù hợp với những giá trị đã học; giúp học sinh có sự
thống nhất cao giữa ý thức và hành vi.
Nội dung môn GDCD cấp THPT gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn của
HS, gắn liền với các sự kiện trong đời sống đạo đức, chính trị, kinh tế – xã hội, pháp
luật của địa phương, của đất nước. Ngoài ra, còn có phần “mở” để dạy các vấn đề cần
quan tâm của địa phương.
Chương trình GDCD lớp 12 được cấu trúc theo hai mạch nội dung của phần
“Công dân với pháp luật” đó là:
Thứ nhất: bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân,
đất nước và nhân loại.
8
Thứ hai: quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
* Công tác quản lý:
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, Nhà trường, Ban giám hiệu quan tâm,
chỉ đạo sát sao đến công tác giáo dục nói chung, đến việc dạy và học môn GDCD nói
riêng, từ đó tổ chức có hiệu quả việc học tập, ôn luyện cho học sinh nhà trường đáp
ứng kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều này tạo nên dư luận xã hội tích cực,
được toàn xã hội quan tâm và ủng hộ.
* Về đội ngũ giáo viên :
Hiện nay đội ngũ giáo viên (GV) môn Giáo dục công dân trong toàn tỉnh đã
được đào tạo đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Về cơ bản đội ngũ này có thể đáp ứng
được yêu cầu dạy và học Giáo dục công dân tại các trường Trung học phổ thông.
Giáo viên có tinh thần học tập, tự học, tự nghiên cứu và tham gia đầy đủ các
khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ được trang bị những kiến thức mới về
chương trình, Sách giáo khoa môn học. Bản thân tôi đã tham gia những khóa tập huấn
của Bộ về chương trình giáo dục phổ thông mới, và đã được trường Đại học sư phạm
Hà Nội cấp chứng nhận.
* Học tập của học sinh:
Nhìn chung, học sinh đã có ý thức học tập bộ môn, nhiều em đạt kết quả học tập
cao, số lượng học sinh đăng ký thi môn Tổ hợp Khoa học xã hội trong đó có môn Giáo
dục công dân có xu hướng ngày càng tăng (với trường THPT Ngô Qyền thì có khoảng
70% học sinh khối 12 chọn tổ hợp Khoa học xã hội để thi tốt ngiệp THPT). Những
kiến thức pháp luật được cập nhật thường xuyên nên học sinh được tiếp cận nhanh
chóng. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy môn Giáo dục công dân. Điều
này đã nâng cao vai trò và vị thế của bộ môn trong nhà trường phổ thông. Đồng thời
tạo động lực để các em yêu thích môn học hơn trước đây.
Như vậy, việc dạy và học GDCD đã thu hút được sự quan tâm chú ý của toàn xã
hội. Họ luôn coi đó là môn rèn luyện các phẩm chất, ý thức đạo đức, nhân cách của
học sinh. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, khi mà Bộ Giáo dục quyết định đưa môn
GDCD vào tổ hợp các môn xã hội để thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và cũng đã có
những trường ĐH lấy môn GDCD là môn xét tuyển điểm đầu vào, thì môn học này
9
càng được sự quan tâm nhiều hơn. Trước sự quan tâm đó, chúng tôi – những giáo viên
dạy môn GDCD trong trường THPT đã có nhiều trăn trở là làm thế nào để bộ môn
GDCD ngày càng có nhiều học sinh thích và yêu quý học bộ môn này hơn. Sử dụng
một số giải pháp ôn tập trong dạy học GDCD sẽ làm cho quá trình học tập có ý nghĩa,
học sinh có thể xác định rõ mục tiêu, phân biệt kiến thức trọng tâm và cái ít quan trọng
hơn, sử dụng kiến thức trong tình huống, lập mối liên hệ giữa các khái niệm đã học,
tránh những kiến thức, kỹ năng trùng lặp và các kiến thức gắn liền với kinh nghiệm
sống của học sinh. Với hình thức thi trắc nghiệm, học sinh không phải học thuộc lòng
quá nhiều, chỉ cần đọc sách, hiểu bài và biết kết nối các vấn đề, suy luận để lựa chọn
đáp án đúng nhất là có thể hoàn thiện bài thi. Điều này không ảnh hưởng đến việc dạy
và học trong nhà trường, vì các em có thể tự học, tự ôn bằng việc đọc sách giáo khoa,
không phải học thuộc lòng. Thậm chí, cách này còn tạo nên hứng thú trong việc học
tập chứ không làm xáo trộn việc dạy và học ở trường. Nhiều năm dạy ở bậc phổ thông,
tôi luôn yêu cầu các em đọc sách và tự khai thác, xử lý sách giáo khoa để chinh phục
và tìm tòi tri thức, tự hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy… Từ đây, các em biết
vận dụng kiến thức để làm bài thi, dù đó là tự luận hay trắc nghiệm.
1.2. Khó khăn
* Về nội dung chương trình:
Ở chương trình Giáo dục công dân lớp 12 có nhiều nội dung quan trọng như:
bản chất của pháp luật; quyền bầu cử, ứng cử; quyền tự do kinh doanh; tự do ngôn
luận; quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; quyền khiếu nại, tố cáo của công
dân… Sách giáo khoa còn nặng kiến thức hàn lâm, chưa làm rõ tính thực tiễn gây khó
hiểu cho học sinh, có nhiều kiến thức liên quan đến pháp luật khó đòi hỏi học sinh phải
nghiên cứu các bộ luật thật kĩ mới đưa ra được câu trả lời đúng.
Môn Giáo dục công dân là môn học tích hợp nhiều nội dung giáo dục xã hội cần
thiết cho công dân như: giáo dục kĩ năng sống, giáo dục môi trường, giáo dục luật an
toàn giao thông, giáo dục giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục phòng
tránh HIV/AIDS, phòng chống tham nhũng… Vì vậy, đòi hỏi thầy cô giáo lên lớp phải
có kiến thức rộng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt cần có kiến thức xã hội, có nghệ thuật dạy
học – giáo dục và có tâm hồn trong sáng.
10
Hệ thống các văn bản pháp luật thường xuyên sửa đổi, bổ sung nên việc cập
nhật và giảng dạy gặp nhiều khó khăn.
* Về đội ngũ giáo viên
Hiện nay, do đặc thù bộ môn mà giáo viên dạy Giáo dục công dân thường được
bố trí kiêm nhiệm nhiều công việc như công tác đoàn, tư vấn tâm lí, giáo dục đạo đức,
hướng nghiệp… Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đối với giáo viên Giáo dục
công dân chưa được quan tâm đúng mức nên còn gây khó khăn cho việc nâng cao chất
lượng, hiệu quả dạy học bộ môn.
Nhiều nơi, do thiếu giáo viên đứng lớp nên nhiều thầy cô phải dạy nhiều tiết,
dạy nhiều lớp, chấm bài nhiều nên ít dành thời gian cho đổi mới phương pháp dạy học
(PPDH).
Giáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới phương pháp dạy học, rèn
luyện kĩ năng ôn tập trắc nghiệm cho học sinh. Tuy nhiên, số giờ thực sự đổi mới
phương pháp dạy học, rèn luyện kĩ năng ôn tập trắc nghiệm cho học sinh chưa nhiều,
hiện tượng lệ thuộc vào sách giáo khoa, sách giáo viên, dạy chay còn phổ biến. Việc
rèn luyện kỹ năng, giáo dục thái độ và hành vi của học sinh chưa đạt được yêu cầu của
chuẩn chương trình môn học, đặc biệt còn dạy học thiên về nội dung, chưa hướng sâu
đến việc phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
* Về học sinh:
Nhận thức của học sinh đối với bộ môn nói chung và nhận thức về kĩ năng làm
bài trắc nghiệm môn Giáo dục công dân của các em còn rất hạn chế. Học sinh cho
rằng: học Giáo dục công dân với những định nghĩa, nếu học thuộc lòng thì lúc ấy nhớ
nhưng sau đó thì sẽ quên, chẳng nhớ gì hết, rồi còn phải đọc Hiến pháp, Bộ luật, luật…
nó thực sự là quá nặng nề. Học sinh thường có tư tưởng học chỉ để đối phó với giáo
viên và nếu có học thì chỉ là học vẹt, học thuộc lòng nhưng không hiểu được nội dung
bài học muốn truyền tải đến.
Môn Giáo dục công dân trong một tuần chỉ có một tiết học và nhiều em học sinh
xem môn GDCD là môn phụ, môn điều kiện để đỗ tốt nghiệp, môn học thuộc nhiều
nên còn sao nhãng trong việc học tập, một số em thì có tâm lí chủ quan nên chưa xác
định rõ trọng tâm, học tập qua loa, chưa nắm vững kiến thức cơ bản, chưa có kinh
11
nghiệm nhiều, chưa hình thành kĩ năng trong ôn thi theo hướng trắc nghiệm khách
quan. Lượng kiến thức trong một bài dạy nhiều, có phần kiến thức còn mang tính hàn
lâm, trừu tượng … song thời gian cho mỗi tiết học thì ít, học sinh ít hứng thú với các
môn xã hội.
2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến.
Việc sử dụng một số giải pháp trong ôn tập trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 để
đáp ứng kì thi tốt nghiệpTHPT đã được nhiều giáo viên sử dụng và hướng dẫn học
sinh. Nhưng sử dụng giải pháp như thế nào cho hiệu quả với đối tượng học sinh của
trường mình, để góp phần tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy
thì không phải giáo viên nào cũng đã thực hiện thành công .
Để góp phần nâng cao hiệu quả ôn tập môn GDCD lớp 12, tôi đã sử dụng một
số giải pháp cơ bản trong quá trình dạy học của mình và bước đầu đã thu được các kết
quả nhất định như: tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh nắm vững kiến
thức, hào hứng trong quá trình tham gia xây dựng bài, tạo không khí thoải mái, các em
tiếp nhận kiến thức một cách chủ động, không bị gượng ép hay căng thẳng trong khi
học. Từ đó các em luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, kì thi của trường hay khảo
sát chất lượng của sở.
Điểm mới của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Do nguyên nhân khách quan là dịch bệnh COVID 19 bùng phát, học sinh nghỉ
học kéo dài nên bộ GD đã chuyển kì thi THPT Quốc gia sang phương án tổ chức kì
thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm mục đích xét tốt nghiệp phổ thông cho các
em học sinh. Bên cạnh đó, các trường Đại học cũng có thể lấy kết quả này cùng với
học bạ để xét điểm đầu vào cho học sinh. Năm 2020, phương án thi mà Bộ GD&ĐT
đã công bố ngoài môn Ngữ văn thi tự luận thì tất cả các môn còn lại đều thi theo hình
thức trắc nghiệm. Như vậy, môn Toán, môn Ngoại ngữ và bài thi Khoa học xã hội,
Khoa học tự nhiên sẽ thi bài thi trắc nghiệm. Điều này được xem là thay đổi lớn nhất
và cũng gây lo lắng nhiều nhất cho thí sinh, đặc biệt đối với môn GDCD khi mà xưa
nay các em học sinh cũng không quan tâm nhiều, thời gian dành ôn tập cho bộ môn
còn rất hạn chế. Năm nay môn GDCD cùng các môn Lịch sử, Địa lí vẫn được đưa vào
12
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dưới dạng bài thi tổ hợp, với tên gọi bài thi
khoa học xã hội qua hình thức trắc nghiệm. Mỗi bài thi làm trong 50 phút với 40 câu
hỏi theo các mức độ nhận thức khác nhau. Trong mỗi phòng thi có 24 học sinh với 24
mã đề khác nhau và các bài thi sẽ được chấm bằng các phần mềm chuyên dụng.
Nội dung kiến thức trọng tâm
Trong đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, nội dung thi trắc nghiệm của bộ môn
GDCD được chia ra làm các cấp độ khác nhau :

+ Mức độ nhận biết
+ Mức độ thông hiểu
: 50% – 20 câu
: 25% – 10 câu
+ Mức độ Vận dụng thấp : 15% – 6 câu
+ Mức độ vận dụng cao: 10% – 4 câu

Trong đó kiến thức lớp 12 chiếm 90% (36 câu), với 9 bài tương ứng với 9
chuyên đề (bài 10 giảm tải). Còn lại là chương trình 11 chiếm 10 % (4 câu) chủ yếu là
các quy luật kinh tế cơ bản như cạnh tranh, cung – cầu, hàng hóa, tiền tệ, thị trường,
quy luật giá trị, quá trình sản xuất. Tất cả các bài học đều có sự liên hệ xâu chuỗi với
nhau tránh học tủ, học vẹt, đòi hỏi học sinh phải học hiểu vấn đề.
Từ những yêu cầu thực tiễn như trên, chúng tôi đã đưa ra một số giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT như sau:
2.1 Giải pháp sử dụng sơ đồ hóa trong dạy học, kiểm tra, ôn tập cho học sinh.
Cách sử dụng phương pháp sơ đồ:
– Giáo viên dựa vào chính sơ đồ để soạn ra các tình huống dạy học cũng như các
thao tác, phương pháp dạy. Lúc này sơ đồ chính là mục đích – phương tiện truyền đạt
của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh.
– Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh của
sơ đồ, mối quan hệ tác động qua lại hoặc sự liên kết các đơn vị kiến thức trên sơ đồ.
– Giáo viên xây dựng sơ đồ dựa trên cơ sở nội dung bài học có trong SGK, sau
đó tổ chức học sinh trên lớp phân tích nội dung sơ đồ để tìm ra kiến thức cần nắm hoặc
trên cơ sở một số sơ đồ trống, giáo viên yêu cầu học sinh tự tìm kiếm kiến thức lấp
đầy. Sau đó giáo viên giao bài tập cho học sinh về nhà ôn tập lại kiến thức bằng cách
sử dụng sơ đồ tư duy mindmap để hệ thống hóa lại kiến thức.
13
2.1.1. Sử dụng sơ đồ trong việc kiểm tra kiến thức cũ của học sinh vào đầu
giờ học
* Để kiểm tra kiến thức “Bài 1: Pháp luật và đời sống: Phần các đặc trưng
của pháp luật, giáo viên sử dụng sơ đồ và kèm theo câu hỏi: Hãy điền vào sơ đồ sau,
nội dung các đặc trưng của pháp luật?
Sơ đồ:
* Để kiểm tra kiến thức bài 2: “Thực hiện pháp luật” Phần Các hình thức thực
hiện pháp luật. Giáo viên có thể sử dụng sơ đồ và kèm theo câu hỏi: Nêu chủ thể, nội
dung, ví dụ cho các hình thức thực hiện pháp luật?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Các đặc trưng của pháp luật
Tính quyền quy
phạm phổ biến
………………..
………………..
……………….
………………..
………………..

Tính quyền lực bắt
buộc chung
………………..
………………..
……………….
………………..
……………
Tính quyền chặt chẽ
về mặt hình thức
………………..
………………..
……………….
………………..
………………..
Các hình
thức
thực
hiện
pháp
Sử dụng pháp luật:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
….
Thi hành pháp luật:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
….
T
14

Tuân thủ pháp luật:
………………………………………………………………
….

2.1.2 Sử dụng sơ đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh, dùng
vào lúc mở đầu bài học:
– Để cho học sinh nắm bắt và hiểu được cấu trúc nội dung của bài 4, : Quyền
bình đẳng của công dân. Giáo viên có thể sử dụng sơ đồ:
Sơ đồ:
– Để cho học sinh nắm bắt và hiểu được cấu trúc nội dung của bài 7: Công dân với các
quyền dân chủ. Giáo viên có thể sử dụng sơ đồ:
Sơ đồ:

Quyền bình đẳng của công dân
Quyền bình
đẳng của công
dân trong lao
động

Quyền bình đẳng
của công dân
trong hôn nhân và
gia đình
Quyền bình đẳng
của công dân
trong kinh doanh
Công dân với các quyền dân chủ
ền bầu cử và ền tham gia quản Q
15
2.1.3 Sử dụng sơ đồ trong việc giảng bài mới
* Trên cơ sở sơ đồ: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu các loại vi phạm
pháp luật trong bài 2: Thực hiện pháp luật
Sơ đồ:
* Trong nội dung bài 1: Pháp luật và đời sống để khai thác nội dung mục 2:
Bản chất của pháp luật Giáo viên có thể sử dụng sơ đồ sau:
Sơ đồ
Các loại vi phạm pháp luật

Vi phạm hình
sự
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Vi phạm hành chính

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Vi phạm dân
sự
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Vi phạm kỷ
luật

……………
……………
……………
……………
………………
………………
……………
……………
……………
……………
……………
………………
………………
………………
………………

…………

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

……………

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT
Bản chất giai cấp
của pháp luật
Bản chất xã hôi của pháp
luật
16
2.1.4 Sử dụng sơ đồ để hệ thống hóa toàn bộ kiến thức học sinh cần ghi nhớ.
* Để hệ thống hóa nội dung bài 2: Thực hiện pháp luật, giáo viên có thể sử dụng
sơ đồ sau:
Sơ đồ
17
18
* Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống
xã hội, sau khi hướng dẫn học sinh nắm nội dung

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *