dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Một số biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học sinh trường THPT

SKKN Một số biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học sinh trường THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Thể dục Thể thao là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong công
cuộc xây dựng nền văn hoá mới, con người mới. Ngoài ra Thể dục thể thao còn là
một phương tiện tối ưu để rèn luyện sức khoẻ. Rèn luyện TDTT không những nâng
cao sức khoẻ, khả năng vận động, giáo dục phẩm chất đạo đức cho con người mà
còn phát triển năng lực trí tuệ.
Trong hệ thống Giáo dục – Đào tạo của nước ta. Giáo dục thể chất là một bộ
phận quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ nhằm đào tạo cho
họ thành những chủ nhân tương lai của đất nước có nhân cách đạo đức tốt, trình độ
chuyên môn cao, có sức khoẻ dồi dào, có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
Những năm qua công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường luôn được
Đảng, Nhà nước quan tâm cả về vật chẫn lẫn tinh thần thông qua việc đầu tư, tăng
cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cải tiến chương trình giảng dạy nhằm đáp
ứng những yêu cầu trong thời đại mới. Trong các môn thể thao, Bóng rổ là một
môn thể thao có sức hấp dẫn, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia
tập luyện và thi đấu, từ lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh cho đến người cao tuổi.
Thậm chí cả những người khuyết tật cũng có thể tham gia tập luyện môn thể thao
này. Hiện nay Bóng rổ là môn thể thao được tổ chức trong các kỳ đại hội thể thao
quốc tế, đại hội thể thao các quốc gia, các giải thi đấu của học sinh – sinh viên các
cấp. Tại Việt Nam Bóng rổ hiện đang là môn thể thao có tốc độ phát triển mạnh,
đặc biệt là trong môi trường học đường.
Hiện nay phong trào tập luyện và thi đấu môn Bóng rổ trong trường THPT
Thịnh Long vẫn được duy trì thông qua các giờ học chính khóa của môn Thể dục,
các buổi ngoại khóa, thậm chí ngay trong các giờ giải lao trong các buổi học. Tuy
nhiên thực tế hiện tại cho thấy do tác động của xã hội cùng với sự bùng nổ của
2
công nghệ thông tin, các trò chơi công nghệ số đang thu hút hầu hết các em học
sinh tham gia qua đó làm ảnh hưởng rất lớn đến phong trào tập luyện và thi đấu của
các môn thể thao nói chung và môn Bóng rổ nói riêng..
Bên cạnh đó môn Bóng rổ có kỹ thuật khó, tiêu hao thể lực nhiều, phong trào
tập luyện môn Bóng rổ tại khu vực trường đóng quân chưa phát triển. Do đó phong
trào tập luyện môn thể thao này là điểm yếu của phong trào thể thao trường THPT
Thịnh Long.
Xuất phát từ thực tế nêu trên, với mong muốn đẩy mạnh phong trào tập luyện
môn Bóng rổ cho học sinh trường THPT Thịnh Long, tôi tiến hành nghiên cứu và
áp dụng “Một số biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học
sinh trường THPT Thịnh Long”. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng học tập
môn Thể dục nói chung và nội dung Bóng rổ nói riêng của học sinh trong nhà
trường.
Mục đích của sáng kiến:
Thông qua việc phân tích lý luận và đánh giá thực trạng phong trào tập luyện
môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh Long vào thời điểm hiện tại, sáng
kiến xây dựng và áp dụng thực tế các nhóm biện pháp thích hợp, có tính khả thi
theo hướng nhằm phát triển phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học sinh trường
THPT Thịnh Long.
Mục tiêu của sáng kiến:
Căn cứ vào mục đích đã đặt ra, sáng kiến giải quyết 2 mục tiêu sau:
Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học
sinh trường THPT Thịnh Long.
3
Giải quyết mục tiêu nghiên cứu này chính là việc đánh giá thực trạng về
công tác GDTC, phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học sinh trường THPT
Thịnh Long, làm cơ sở để giải quyết mục tiêu tiếp theo của sáng kiến.
Mục tiêu 2: Xây dựng và áp dụng thực tế một số biện pháp phát triển phong
trào tập luyện môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh Long.
Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn của phong trào tập luyện môn Bóng
rổ, sáng kiến đã tiến hành xây dựng và áp dụng thực tế một số biện pháp phát triển
phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh Long. Đồng
thời thông qua việc tổ chức áp dụng thực tế các biện pháp đã lựa chọn trong thực
tiễn, sáng kiến đã tiến hành xác định hiệu quả của các biện pháp đó thông qua việc
thực nghiệm một số biện pháp được lựa chọn.
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Cơ sở lý luận để xây dựng sáng kiến
1.1. Những biện pháp phát triển TDTT
1.1.1 Khái niệm về các biện pháp
Nghiên cứu các tài liệu về quản lí TDTT, có thể nhận thấy các biện pháp
chưa được nghiên cứu sâu và hệ thống hoá một cách đầy đủ. Do đó cần phải tiến
hành việc phân loại trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm quản lí thu nhận được từ
quá trình áp dụng các biện pháp vào thực tiễn.
Trên cơ sở phân tích tài liệu, có thể đi đến nhận định là giữa phương pháp và
thực tiễn quản lí còn có khoảng cách. Việc ứng dụng các phương pháp quản lí vào
quá trình quản lí phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên cơ sở phù hợp của chúng với điều
kiện thực tiễn:
+ Yếu tố hình thức là yếu tố hiện trạng của quá trình quản lí khác, đây là tình
trạng nội lực, ngoại lực (khách quan, chủ quan) trong quản lí.
4
+ Yếu tố mục tiêu trong quản lí cần đạt ở mức độ, phạm vi nào?
+ Sự thông minh, sáng tạo của người quản lí
Về bản chất của giải pháp là những phương pháp, phương tiện, hành vi công
cụ được tác động sử dụng thông qua quản lí theo một lộ trình nhất định. Các
phương tiện, hành vi, công cụ này thể hiện ở hình thức là các chương trình và dự án
được thực hiện trong phạm vi lộ trình để đạt được mục tiêu quản lí. Nói tóm lại giải
pháp là những chương trình, dự án được sử dụng như một phương pháp quản lí để
đạt được mục tiêu quản lí đề ra. Giải pháp là những phương pháp cụ thể, là cách
thức thực hiện các phương pháp. Giải pháp là cụ thể hoá các phương pháp hay ứng
dụng các phương pháp vào thực tiễn quản lí. Trong một phương pháp có nhiều giải
pháp, mặt khác một giải pháp cụ thể có thể tập hợp nhiều phương pháp khác nhau.
Như vậy giữa phương pháp và giải pháp có sự tương đồng nhưng không phải đồng
nghĩa với nhau. Một nhóm giải pháp cụ thể tổng hợp thành phương pháp quản lí
1.1.2. Phân loại các biện pháp phát triển TDTT
Theo cách tiếp cận các phân loại các giải pháp quản lí xã hội của các tác giả
Nguyễn Tuấn Dũng, Đỗ Minh Hợp và K.A.Vôrônôva, việc phân loại các nhóm giải
pháp quản lí xã hội như sau:
a. Trong phương pháp quản lí hành chính có nhóm biện pháp hành chính. Đó
là nhóm giải pháp mang tính bắt buộc, cưỡng chế, mệnh lệnh dựa trên cơ sở pháp lí
được luật pháp thừa nhận. Đây là nguyên lí cấp dưới phục tùng cấp trên , người dân
sống và làm việc theo pháp luật. Nhóm giải pháp này bao gồm các giải pháp cụ thể
như sau:
– Biện pháp tổ chức ( hình thành các loại hình tổ chức trong xã hội)
– Các văn bản pháp luật, dưới luật, chỉ thị, nghị quyết, nghị định, thông tư, kế
hoach.
5
– Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát.
b. Trong phương pháp quản lí kinh tế có nhóm biện pháp kinh tế (vận dụng
phương pháp quản lí kinh tế). đây là nhóm giải pháp vận dụng các quy luật kinh tế
để áp dụng vào quản lí xã hội.
Quy luật kinh tế cơ bản nhất gồm có:
– Lợi nhuận và lợi ích kinh tế, các hoạt động xã hội đều lấy lợi ích, lợi nhuận
kinh tế làm thước đo, đánh giá hiệu quả và mục đích hoạt động.
– Quy luật về phân phối lợi ích sản phẩm xã hội.
– Quy luật cung cấp, quy luật giá trị.
– Quy luật kinh tế thị trường…
Trên cơ sở đó nhóm các biện pháp kinh tế bao gồm:
– Hệ thống chế độ, chính sách và khen thưởng vật chất.
– Hệ thống lương và phụ cấp ngoài lương.
Trong quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường tất yếu sẽ dẫn đến sự đa
dạng hoá các loại hình sở hữu, trong quản lý điều hành phát triển xã hội. Sở hữu
nhà nước (Công lập) và sở hữu ngoài nhà nước (Ngoài công lập) gồm có bán công,
dân lập, tư nhân.
Biện pháp xã hội hoá để thu hút và khai thác các nguồn lực xã hội. Các quan
điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác xã hội hoá thể dục thể thao
là:
+ Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng của xã hội. phát triển thể dục
thể thao là một phương tiện hữu hiệu để phát triển con người toàn diện – đây vừa là
mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội. Thể dục thể thao góp phần tích cực
6
nâng cao sức khoẻ, phát triển nhân cách con người, tạo ra lối sống lành mạnh, văn
minh trong xã hội.
+ Thể dục thể thao Việt Nam phải là một nền thể thao phát triển và tiến bộ,
có tính độc lập, khoa học và mang tính toàn dân.
+ Thể dục thể thao là sự nghiệp của quần chúng, là trách nhiệm của toàn xã
hội. Mọi tổ chức Đảng, Chính quyền, Tổ chức xã hội ở các cấp phải coi trong, có
trách nhiệm phát triển thể dục thể thao.
Những quan điểm trên là căn cứ, cơ sở giúp cho việc hoạch định có hiệu quả
trong mọi phạm vi hoạt động của thể dục thể thao, trong đó bao gồm cả hoạt động
tổ chức, xây dựng quản lý các tổ chức xã hội về thể dục thể thao.
c. Nhóm biện pháp đạo đức (Vận dụng các phương pháp Quản lý đạo đức).
Đây là nhóm giải pháp về con người, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng con nguời có
nhân cách phát triển để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý. Đạo đức ở đây là
xây dựng và hình thành nhân cách con người trong hệ thống quản lý. Con người
vừa là chủ thể, vừa là khách thể quản lý. Đạo đức của con người trong hệ thống
quản lý là nhân tố quan trọng quyết định tới sự thành công hay thất bại của quá
trình quản lý.
Nội dung biện pháp quản lý đạo đức gồm có :
+ Hoàn thiện hệ thống giáo dục đào tạo con người trong xã hội.
+ Hệ thống chế độ sử dụng nguồn lực con người trong xã hội, chế độ tuyển
dụng, chế độ lao động, công tác…
+ Tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thông cho mọi người về chính trị,
tư tưởng, về tư cách đạo đức…
7
Ngoài cách phân loại các biện pháp quản lí nói trên, khi vận dụng các nhóm
biện pháp vào thực tiễn của quá trình quản lí cần phải sử dụng linh hoạt các loại
giải pháp hỗ trợ khác.
1.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc phát triển phong trào tập
luyện môn Bóng rổ.
Muốn phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Bóng rổ cần phải phát
triển cả phong trào quần chúng và thể thao thành tích cao. Trong đó phong trào tập
luyện của lứa tuổi học sinh đóng vai trò hết sức quan trọng. Quá trình tuyển chọn
nhân tài cũng như quá trình đào tạo nhân tài ở các môn thể thao cần phải tìm ra
những đặc điểm chung và những yếu tố đặc thù đối với từng bộ môn. Với môn
Bóng rổ ở trường THPT Thịnh Long sự phát triển thường bị các nhân tố sau chi
phối:
1.2.1 Nhận thức của cấp uỷ Đảng, Ban giám hiệu, các ban ngành đoàn thể, các
CB – GV – CNV trong trường THPT Thịnh Long đối với công tác Giáo dục thể
chất.
Trong nhiều năm qua công tác Giáo dục thể chất ở trường THPT Thịnh Long
luôn được chi bộ Đảng, ban Giám hiệu và các ban ngành đoàn thể trong nhà trường
quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tích cực về cả vật chất và tinh thần. Quán triệt nghị
quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước đối với công tác TDTT nói chung, công tác
Giáo dục thể chất nói riêng, cấp uỷ Đảng, ban Giám hiệu và các ban ngành đoàn
thể trong nhà trường đã khẳng định xây dựng và phát triển phong trào TDTT là một
bộ phận trong chiến lược phát triển nhà trường.
Trong những năm qua cấp ủy, ban Giám hiệu trong nhà trường đã quán triệt
đường lối đổi mới của Đảng, của ngành, vận dụng vào thực tiễn nhà trường với các
nhiệm vụ cụ thể sau:
8
+ Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để không ngừng nâng cao nhận thức của
các tổ chức đoàn thể, CB – GV – CNV và học sinh về nhiệm vụ duy trì và phát triển
phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong nhà trường để đáp ứng nhu
cầu, nhiệm vụ mới.
+ Hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển các công trình phục vụ cho công tác
Giáo dục thể chất. Đẩy mạnh xã hội hoá phục vụ cho các hoạt động TDTT. Huy
động các nguồn lực đầu tư cho công tác TDTT, đa dạng hoá các loại hình hoạt
động thể thao trong nhà trường, duy trì và phát triển đa dạng các môn thể thao học
sinh, đặc biệt là những môn thể thao thế mạnh của nhà trường, của địa bàn dân cư
nơi trường đóng quân như Bóng rổ, Điền kinh, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá.
+ Phát triển mạnh, sâu rộng phong trào Thể thao học đường, đẩy mạnh thực
hiện cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đặc
biệt nâng cao chất lưọng giáo dục thể chất góp phần đào tạo con người mới phát
triển toàn diện về Đức – Trí – Thể – Mĩ. Thông qua các hoạt động của thể thao trong
nhà trường phát hiện và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho đội tuyển TDTT của nhà
trường, của ngành GD&ĐT Nam Định.
Đối với trường THPT Thịnh Long các môn thể thao nói chung và môn Bóng rổ
nói riêng dành cho CB – GV – CNV và học sinh đều được Chi bộ – BGH, Công
đoàn, Đoàn Thanh niên đặc biệt quan tâm, thường xuyên tổ chức các giải thi đấu
động viên khen thưởng kịp thời, tạo không khí sôi nổi trong tập luyện và thi đấu
trong nhà trường.
1.2.2. Công tác tổ chức quản lí.
Đây là một nhân tố hết sức quan trọng, một khi đã có chủ trương đúng có
được tiền đề về các nhân lực, vật lực mà tổ chức quản lí không tốt sẽ không phát
huy được hiệu quả. Khâu tổ chức quản lí chủ yếu về ba lĩnh vực:
+ Tổ chức quản lí con người
9
+ Tổ chức quản lí vật chất, dụng cụ sân bãi.
+ Phát huy sự hợp đồng hỗ trợ của nguồn lực bên trong và bên ngoài.
Nói đến tổ chức con người là một phạm trù rất rộng. Trong đó chủ yếu là đội
ngũ cán bộ, giáo viên giáo dục thể chất, ngoài ra còn có đội ngũ hướng dẫn viên,
BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm…Nếu công tác tổ chức
quản lí có sự phối hợp rộng rãi thì sẽ phát huy được sức mạnh cộng đồng.
Với công tác TDTT học sinh ở trường THPT Thịnh Long để làm tốt khâu
này, lãnh đạo của nhà trường chủ yếu là tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất
cho việc tập luyện và công tác tổ chức các giải thi đấu.
1.2.3 Trình độ và năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên giáo dục thể
chất trường THPT Thịnh Long
Muốn làm tốt bất kì một công việc gì đòi hỏi con người phải có sự nhiệt tình
và phải có tri thức. Trong thời đại ngày nay khi thế giới bùng nổ cuộc cách mạng
thông tin cũng như khoa học công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt đã ảnh
hưởng đếm sự phát triển của TDTT làm cho sự tiếp cận trình độ của nhau ngày
càng gần hơn. Sự đua tranh trên sàn đấu ngày càng căng thẳng và gay cấn hơn.
đứng trước tình hình đó, nhiều nhà khoa học của các nước có nền thể thao tiên tiến
như Nga, Mĩ, Nhật và Trung Quốc đã cho rằng các cuộc tranh tài thể thao ở thế kỉ
XXI không chỉ còn là sự đua tranh về kĩ chiến thuật mà còn là sự đua tranh về trình
độ trí tuệ của các vận động viên, huấn luyện viên.
Khoa học TDTT là một môn khoa học đã can thiệp, chịu ảnh hưởng hàng
loạt các ngành khoa học khác như Sinh lí, Sinh học, Sinh cơ, Tâm lí, Quản lí…
Đồng thời các môn khoa học này cũng không ngừng tiến bộ phát triển. Đối mặt với
tri thức, nếu người giáo viên GDTC không chịu đổi mới, nâng cao trình độ tri thức
thì khó có thể đào tạo được những tài năng trong lĩnh vực thể thao.
10
Trường THPT Thịnh Long hiện có 04 giáo viên bộ môn GDTC – QPAN
hiện đang sinh hoạt trong tổ Thể dục – QPAN – Sinh học – KTNN.
Tất cả đều đạt trình độ chuẩn trong đó có 01 đồng chí có trình độ trên chuẩn. Lực
lượng này là một yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển phong trào tập luyện
TDTT nói chung và phong trào tập luyện môn Bóng rổ nói riêng của học sinh
trường THPT Thịnh Long .
1.3 Tiềm năng phát triển môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh
Long.
Để phát triển một môn thể thao nào đó trở thành một môn thể thao được phát
triển rộng rãi cần phải khảo sát tới tiềm năng phát triển của môn thể thao đó.
Tiềm năng là năng lực tiềm ẩn còn chưa được phát triển, khai thác đầy đủ.
Tiềm năng bao gồm các lĩnh vực như con người, điều kiện chính trị, kinh tế xã hội,
địa lí, khí hậu, môi trường…
Trường THPT Thịnh Long có những tiềm năng rất thuận lợi để phát triển
phong trào tập luyện và thi đấu môn Bóng rổ đó là:
Cấp uỷ Đảng, Ban giám hiệu và các ban ngành đoàn thể trong nhà trường
đều rất quan tâm đến việc phát triển TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ cho học sinh.
Điều này được thể hiện qua việc xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho tập
luyện và thi đấu TDTT với nguồn ngân sách lớn. Hàng năm có sự kiểm kê, duy tu,
sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho học sinh tập luyện. Hàng năm
nhà trường đều dành một khoản tài chính lớn để tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp
trường và tham gia các giải thi đấu thể thao học sinh cấp huyện, cấp tỉnh. Nhà
trường còn đưa công tác rèn luyện thân thể, công tác tham gia các cuộc thi đấu
trong nhà trường trở thành một tiêu chí thi đua đối với học sinh và cán bộ giáo
viên. Các cá nhân có thành tích thi đấu cao tại các giải đều được khen thưởng động
11
viên kịp thời. Điều đó đã khích lệ tinh thần tập luyện và thi đấu của các em học
sinh.
Trong quá trình tập luyện và thi đấu môn Bóng rổ phù hợp với sự phát triển
thể chất và thể lực của học sinh. Cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện và thi đấu
không quá tốn kém, diện tích sử dụng không cần quá lớn.
Bóng rổ là một môn thể thao quần chúng, dễ học, dễ chơi, nên số lượng
người chơi từ già đến trẻ khá nhiều. Vì vậy đã tạo ra một lực lượng huấn luyện
viên, hướng dẫn viên, vận động viên nghiệp dư rất lớn. Trên địa bàn huyện Hải
Hậu nói chung, địa bàn trường đóng quân nói riêng phong trào tập luyện và thi đấu
môn Bóng rổ diễn ra khá sôi nổi nên đã thu hút được khá đông học sinh tham gia
tập luyện và thi đấu nhằm rèn luyện thể chất và giải trí sau những giờ học căng
thẳng.
Môn Bóng rổ là môn thể thao đòi hỏi trí thông minh, tính sáng tạo, sự quyết
đoán và khả năng xử lý tình huống nhanh, chính xác. Những tố chất này lại rất phù
hợp với sự phát triển về thể chất và tinh thần ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt là lứa tuổi
học sinh THPT.
Từ việc nghiên cứu, phân tích những cơ sở lý luận sáng kiến đã hình thành
nên những cơ sở lý luận quan trọng trong việc tổ chức, quản lý phong trào tập
luyện môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh Long, định hướng cho các
bước nghiên cứu tiếp theo của sáng kiến. Vấn đề này được thực hiện theo các bước
sau:
Bước 1: Đánh giá thực trạng phong trào tập luyện và thi đấu môn Bóng rổ
của học sinh trường THPT Thịnh Long bao gồm các yếu tố:
+ Đặc điểm công tác của trường THPT Thịnh Long.
+ Thực trạng phong trào TDTT học sinh trường THPT Thịnh Long.
12
+ Thực trạng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ phục vụ cho phong trào tập
luyện và thi đấu môn Bóng rổ của học sinh.
+ Thực trạng đội ngũ giáo viên GDTC trong trường THPT Thịnh Long
+ Sự phát triển của CLB và số lượng học sinh thường xuyên tham gia tập
luyện trong các CLB Bóng rổ.
Bước 2: Để nâng cao hiệu quả phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học
sinh trường THPT Thịnh Long, cần nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như
khảo sát thực trạng công tác tổ chức, quản lý, tập luyện và nhu cầu, sự ham thích
tập luyện TDTT nói chung và môn Bóng rổ nói riêng của học sinh. Đồng thời
thông qua việc tham khảo ý kiến của các, các cán bộ quản lý, các giáo viên để xây
dựng các biện pháp một cách có hiệu quả nhằm phát triển phong trào tập luyện môn
Bóng rổ đối với học sinh trường THPT Thịnh Long.
môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh Long. Đồng thời trong giai đoạn
nghiên cứu này sáng kiến cũng tiến hành khảo sát, phỏng vấn các cán bộ quản lý,
các giáo viên, trong và ngoài nhà trường. Xây dựng kế hoạch thực nghiệm và tiến
hành thực nghiệm sư phạm một số giải pháp lựa chọn. Kết quả nghiên cứu của giai
đoạn này là xác định được cơ sở lý luận, luận cứ khoa học cho việc lựa chọn, ứng
dụng các biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học sinh
trường THPT Thịnh Long.
2. Kết quả đạt được của sáng kiến
2.1 Đánh giá thực trạng phong trào tập luyện môn Bóng rổ của học sinh
trường THPT Thịnh Long
Để đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển phong trào tập
luyện môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh Long, sáng kiến đã tiến hành
khảo sát các yếu tố liên quan chủ yếu chi phối hiệu quả phát triển phong trào tập
luyện môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh Long đó là:
13
1. Đặc điểm trường THPT Thịnh Long
2. Đặc điểm phong trào TDTT học sinh trường THPT Thịnh Long.
3. Cơ sở vật chất, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho phong trào tập luyện
môn Bóng rổ của học sinh trường THPT Thịnh Long.
4. Đội ngũ giáo viên GDTC và trình độ Bóng rổ của học sinh trường THPT
Thịnh Long.
5. Sự phát triển của số học sinh thường xuyên tham gia tập luyện môn Bóng
rổ trong trường THPT Thịnh Long.
6. Đối tượng thường xuyên tham gia tập luyện môn Bóng rổ tại trường THPT
Thịnh Long
7. Các giải thi đấu TDTT và giải Bóng rổ được tổ chức hàng năm .
8. Chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên, thành viên ban
chủ nhiệm CLB thể thao trường học.
2.1.1 Đặc điểm trường THPT Thịnh Long:
Năm 2001 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em thị trấn Thịnh Long và
các xã lân cận trong huyện Hải Hậu. UBND tỉnh Nam Định ra quyết định số
278/2001/QĐ – UB thành lập trường THPT Thịnh Long đặt tại TDP số 18 thị trấn
Thịnh Long – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định.
Năm học đầu tiên HĐSP nhà trường với 17 cán bộ giáo viên và 260 học sinh
đến từ 35 xã – thị trấn trong huyện và các xã, thị trấn khác của huyện Nghĩa Hưng,
Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn thiếu thốn, nhà
trường chỉ có 5 phòng học và 5 phòng dành cho các ban ngành, đoàn thể làm việc.
Các năm học tiếp theo nhà trường được trang bị thêm cơ sở vật chất, đội
ngũ giáo viên cũng được Sở GD & ĐT Nam Định quan tâm điều động đủ so với cơ
số lớp.
14
20 năm qua với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu không
ngừng của các thầy cô giáo và các em học sinh trường THPT Thịnh Long đã đạt
dược những thành tích xuất sắc; gần 7000 học sinh đỗ vào các trường ĐH – CĐ –
TCCN trên cả nước. Nhiều học sinh đã ra trường và có công việc ổn định
Bên cạnh chất lượng giáo dục nhà trường liên tục đạt được những danh hiệu
thi đua cao quý trong các lĩnh vực công tác khác nhau:
+ Năm học 2012 – 2013, 2014 – 2015 nhà trường vinh dự được công nhận là
trường tiên tiến xuất sắc, trường THPT đạt chuẩn Quốc gia, trường THPT đầu tiên
trong tỉnh Nam Định đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.
+ Được UBND huyện Hải Hậu công nhận là trường học có nếp sống văn hóa.
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn nhà trường liên tục được nhận bằng
khen của TW Đoàn, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh
Nam Định, Tỉnh đoàn Nam Định, Công đoàn ngành GD&ĐT Nam Định . Nhiều
CBGV được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng bộ GD&ĐT,
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở GD & ĐT Nam Định và nhiều đồng
chí được công nhận là CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp tỉnh.
2.1.2 Đặc điểm phong trào TDTT học sinh trường THPT Thịnh Long.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ