dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN về công tác chủ nhiệm THCS

SKKN về công tác chủ nhiệm THCS

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN TẠO RA SÁNG KIÊN
Bộ giáo dục đã ban hành
Chương trình giáo dục phổ thông
tổng thể mới theo định hướng
phát triển phẩm chất và năng lực
học sinh như mô hình bên cạnh.
Để thực hiện được định hướng
này, tôi nghĩ công tác chủ nhiệm
lớp rất quan trọng. Sự tương tác
giữa giáo viên chủ nhiệm lớp,
giáo viên bộ môn với đội ngũ cán
bộ lớp và các thành viên trong
lớp có đạt hiệu quả hay không,
một phần rất quan trọng là đội
ngũ cán bộ lớp – trung tâm của sự
tương tác đó.
Trường THCS Nghĩa Hưng
là trường chất lượng cao của toàn
huyện nên sẽ có cơ hội tuyển
chọn nhiều em có tố chất về học.
Yêu cầu phát triển phẩm chất và
năng lực cho học sinh càng trở
nên cấp thiết. Đây là điều kiện trực tiếp để tôi có sáng kiến mới.
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. MÔ TẢ GIẢI PHÁP TRƢỚC KHI TẠO RA SÁNG KIẾN
1. HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MỚI
Đầu mỗi năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp muốn giữ đội ngũ cán bộ lớp của
năm cũ thì hầu như những học sinh đó đều có ý kiến không làm nữa. Học sinh giải
thích, vì quá áp lực, bị các bạn nói, bị thầy cô gọi hỏi rồi đủ mọi chuyện dồn lên
cán bộ lớp “ Em không làm nữa đâu cô!”. Đây là một thực trạng cần giải quyết
ngay. Lớp học mà không có đội ngũ cán bộ lớp đồng thuận cùng với giáo viên chủ
nhiệm thì lớp học sẽ không đảm bảo, kết cấu sẽ lỏng lẻo, phụ huynh sẽ lo lắng.
Trong khi đó chúng ta đang hướng tới một lớp học an toàn, hạnh phúc.
Trước khi tiến hành sáng kiến, tôi thấy đội ngũ cán bộ lớp hiện nay làm việc
chưa mang lại hiệu quả cao. Nguyên nhân từ đâu? Có thể do cách thức làm việc
của học sinh bây giờ chưa có đường lối cụ thể, khoa học, ghi chép lung tung ở các
quyển vở nào đó, có khi giấy nháp… Làm việc rập khuôn hay ngẫu hứng
3
Theo cách cũ, Lớp trưởng vừa chỉ đạo vừa đôn đốc và trực tiếp làm mọi việc
của lớp như: Lao động vệ sinh, văn nghệ, học tập…vậy một vấn đề cấp thiết đặt ra
là Lớp trưởng có quá sức? Nếu quá sức liệu có dẫn đến căng thẳng, buông xuôi…
Các tổ trưởng cũng áp lực, trong tiết học, cứ ôm quyển vở theo dõi các bạn
để chấm phát biểu, ghi ý thức… Từ đó, nảy sinh nhiều mâu thuẫn cá nhân.
Vì vậy, một vấn đề cấp thiết đặt ra: Phải có sổ theo dõi chuyên biệt cùng với
sự phân công rõ ràng, chỉ đúng người đúng việc phù hợp với năng lực và phẩm
chất của học sinh.
1.2. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP CŨ
Ưu điểm: Không cần đầu tư nhiều thời gian để thay đổi
Nhược điểm: Lớp học vẫn lộn xộn, lao động vệ sinh lớp học bẩn hoặc muộn
giờ, giờ truy bài ồn, tổ trưởng và sao đỏ làm việc căng thẳng, lớp trưởng thì áp lực
chồng chất…
2. MÔ TẢ GIẢI PHÁP SAU KHI CÓ SÁNG KIẾN
2.1. NÊU VẤN ĐỀ
Thiết kế bộ máy lớp học cùng sổ theo dõi cho đội ngũ cán bộ lớp nhằm nhát
huy được phẩm chất và năng lực của đội ngũ can bộ lớp nói riêng cũng như tập thể
lớp nói chung. Góp phần thực hiện mục tiêu dạy học theo định hướng giáo dục kĩ
năng sống cho học sinh. Có thể khẳng định, các PPDH mới có sự khác biệt so với
PP DH truyền thống. Tuy nhiên ở đây không thể phủ nhận một số PP truyền thống
vẫn phù hợp, phát huy được hiệu quả. Cho nên, tùy vào điều kiện từng lớp, từng
trường mà chúng ta phải linh hoạt kết hợp giữa PPDH mới với PPDH truyền thống
để lấyngười học là trung tâm. Học sinh được chủ động làm việc, được tôn trọng,
được giáo dục hướng tới những phẩm chất và năng lực mà Bộ giáo dục đã thông
qua.
Vì vây, hãy thay đổi để thành công, hãy mạnh dạn làm điều khác biệt để
thay đổi.
2.2 CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Thứ nhất: Sơ đồ bộ máy lớp học
Trên Sơ đồ bộ máy lớp học thể hiện được vị trí tối cao thuộc về giáo viên
chủ nhiêm, phó chủ nhiệm. Sau đó, người được ủy quyền sẽ là Lớp trưởng. Lớp
trưởng trực tiếp chỉ đạo đội ngũ cán bộ lớp, ban quản lý. Lớp phó học tập quan
tâm, đôn đốc, tìm ra giải pháp giúp vấn đề học tập của lớp đi lên. Lớp phó văn
nghệ sẽ phụ trách về mảng văn nghệ trại thu hay các ngày lễ lớn, lên kế hoạch và
đạo diễn chương trình sinh nhật cho các bạn . Lớp phó Lao động phân công chịu
trách nhiệm toàn bộ những vấn đề về lao động vệ sinh; trực tiếp phân công nhiệm
vụ cho từng tổ đồng thời đôn đốc, kiểm tra. Lớp phó đời sống thì chăm lo đến sức
khỏe cũng như một số bạn có hoàn cảnh đặc biệt trong lớp để báo cho giáo viên
chủ nhiệm nắm bắt kịp thời. Sao đỏ làm nhiệm vụ mà Đội giao. Thủ quỹ thu chi
4
cũng phải rõ ràng bằng sổ, có xác nhận chữ ký của người nộp cũng như người
nhận. Các Ban quản lý được thành lập nhằm chỉ đúng người đúng việc, không à
uôm nhất là trong một tập thể lớp đông học sinh. Các thành viên được sự quan
tâm, chia sẻ trực tiếp của đội ngũ cán bộ lớp.
SƠ ĐỒ BỘ MÁY LỚP 8A2
NĂM HỌC 2019 – 2020

GVCN
Cô Trần Thị Duyên
ĐT: 0913 375 626
GVPCN
Thầy Nguyễn Văn Nhất
ĐT: 0941 145 168
LỚP TRƢỞNG
Phạm Duy Hƣng
LỚP
PHÓ
HỌC
TẬP
Đinh
Hoàng
Khánh
LỚP PHÓ
LAO
ĐỘNG
Đinh
Phương
Khanh
LỚP PHÓ
VĂN
NGHỆ
Phạm
An
Bình
LỚP PHÓ
ĐỜI
SỐNG
Đinh
Gia Khiêm
SAO
ĐỎ
Hoàng
Khánh
Hưng

Phạm
Ngọc
Quỳnh
THỦ QUỸ
Trần
Phương
Mai
TỔ 1
TT: Dương Thị
Phương Anh
TỔ 2
TT: Trần
Phương Mai
TỔ 3
TT: Nguyễn
Hoàng Hải
TỔ 4
TT: Nguyễn
Công Minh
Thành viên: 7
hs
Ly, Hồng, Ngọc
Anh, Ngọc Ánh,
Bình, Tiên, Linh
Thành viên: 6 hs
Khanh, Quỳnh,
Hưng, Đỗ Minh,
Hiếu, Phương Bảo
Thành viên: 6
hs
Đỗ Khánh,
Công, Dũng,
Khoa, Quân,
Khiêm
Thành viên: 5 hs
Đinh Khánh,
Giang, Quang,
Huy, Đức Anh
Quản lýQuản lýQuản lýQuản lý

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
thƣ viện
Lưu Thị Phương
Bảo
chìa khóa, điện
Trần Phương Mai
và Nguyễn Hoàng
Hải
máy tính
Phạm Tiến
Dũng
ghế nhựa
Đỗ Quốc Khánh

Thứ hai: Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ lớp
Căn cứ vào quy định của từng trường cũng như từng lớp ở mỗi vùng miền sẽ
có sự khác nhau. Để từ đó, đội ngũ cán bộ lớp, Ban quản lý sẽ nắm được rõ nhiệm
vụ cũng như quyền hạn của mình trong quá trình quản lý lớp học. Góp phần vào
hoạt động tự quản, tự chủ của lớp được tốt hơn.

Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các cán bộ lớp 8A2 – trƣờng THCS
Nghĩa Hƣng năm học 2019 – 2020
1. Lớp trƣởng: Chịu trách nhiệm chung tất cả các vấn đề của lớp với
tinh thần
– Trực tiếp chỉ đạo Lớp phó học tập, lớp phó lao động, lớp phó văn
nghệ, lớp phó đời sống, các tổ trưởng.
– Kí sổ sao đỏ hàng này
– Quản lý sĩ số lớp: Điểm danh đầu giờ truy bài, ghi tổng số hs của
lớp, hs vắng (có phép hay không); Tuần học. Nếu có học sinh bỏ tiết
phải kịp thời báo cho giáo viên bộ môn của tiết đó hoặc gvcn, BGH.
– Bình nhật vào giờ ra chơi trước tiết sinh hoạt lớp hàng tuần (viết kết
quả xếp thứ lên bảng)
– Nếu thành viên lớp xẩy ra xô xát, đánh nhau thì lớp trưởng cùng
một số thành viên có mặt phải can ngăn.
– Là thành viên của cả 4 tổ.
2. Lớp phó học tập: Chịu trách nhiệm chung về vấn đề học tập của
lớp
– Kiểm tra bài của Lớp trưởng và 4 tổ trưởng.
– Tìm hiểu, phân loại năng lực học của các bạn trong lớp để có kế
hoạch giúp các bạn vươn lên bẳng cách thông qua các tổ trưởng.
– Tìm ra các giải pháp để thúc đẩy phong trào học tập của lớp đi lên,
ví dụ: tiến hành “Đôi bạn cùng tiến” ; giúp bạn chép bài, giảng cho

6

bạn khi bạn bị ốm phải nghỉ họ hay đăng ký “Tôi sẽ thay đổi”…
3. Lớp phó lao động: Chịu trách nhiệm chung về tất cả các vấn đề lao
động vệ sinh của lớp, của trường.
– Trực tiếp phân công lao động, xếp thứ và chỉ đạo các tổ trưởng làm
công tác vệ sinh.
– Quản lý vật dụng lao động của lớp (chổi, hót rác, xô…)
– Trực tiếp đến báo cáo kết quả xếp loại cuối tuần cho lớp trưởng
trước tiếp sinh hoạt lớp
4. Lớp phó văn nghệ: chịu trách nhiệm với tất cả các vấn đề văn nghệ
của lớp của trường
– Lên kế hoạch các ngày lễ lớn trong năm với các tiết mục tương ứng
– Bắt nhịp cho các bạn khi có trống hát.
– Lên kế hoạch, đạo diễn chương trình trải nghiệm: tổ chức sinh nhật
cho các bạn trong lớp
– Nếu lớp xẩy ra xô xát hoặc đánh nhau phải chạy ngay đi gọi Gv
hoặc BGH. Trong tình huống hôm đó Lớp phó văn nghệ không
có mặt thì lớp trƣởng, các tổ trƣởng sẽ đi thay
5. Lớp phó đời sống:
– Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình các bạn trong lớp, xem có những
bạn nào cần được giúp đỡ. Kế hoạch giúp đỡ những bạn khó khăn
ntn?
– Quan tâm về sức khỏe của các bạn trong lớp để kịp thời báo cho
giáo viên bộ môn hoặc nhân viên y tế.
– Tìm hiểu về tâm tư, nguyện vọng của các bạn trong lớp rồi kịp thời
báo cáo cho GVCN.
6. Tổ trƣởng: Chịu trách nhiệm chung về các thành viên của tổ mình
– Kiểm tra, giúp đỡ thành viên trong giờ truy bài hoặc thời gian nào
nếu có thể.
– Kịp thời cập nhận thông tin theo dõi thành viên để các bạn nhìn thấy
sự cố gắng của mình đến đâu.
7. Sao đỏ: Chịu trách nhiệm đi theo dõi các lớp với tinh thần: chấm đúng

7

và công bằng giữa các lớp.
8. Các ban quản lý thì chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công
9. Thủ quỹ: yêu cầu thu – chi rõ ràng, mỗ tháng quyết toán trước lớp 1
lần

Thứ ba: Quy định khen thƣởng
Tùy theo điều kiện từng lớp, từng trường, từng địa phương cũng như sự
quan tâm của phụ huynh học sinh để có hình thức khen thưởng sao cho phù hợp và
hiệu quả nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Quy định khen thƣởng của lớp 8A2 – trƣờng THCS Nghĩa Hƣng
Năm học 219 – 2020
Chia làm 2 đợt khen thƣởng: Đợt 1 hết học kỳ 1, đợt 2 cuối năm học
*Khen thƣởng cho cá nhân
– Đối với cán bộ lớp
+ Lớp trưởng: Nếu lớp xếp chung toàn trường từ thứ 1 – 6.
+ Lớp phó lao động: Nếu sao đỏ trừ điểm về lao động vệ sinh tối đa chỉ
6 điểm.
+ Lớp phó học tập: Nếu trong các kì thi, lớp đứng chung thứ 1-2 của
khối.
+Lớp phó văn nghệ: Nếu trong các cuộc thi văn nghệ lớp đứng vào tốp
đầu của khối hoặc của trường.
+ Lớp phó đời sống: Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giúp đỡ
được một số trường hợp trong lớp…
+ Tổ trưởng: xét thưởng từ thứ 1 đến thứ 4.
+ Quản lý thư viện: tủ sách đa dạng, luôn gọn gàng; không để mất sách
+ Quản lý chìa khóa, điện của lớp: đảm bảo thời gian mở khóa cửa
đồng thời phải biết tiết kiện điện.
+ Quản lý ghế nhựa: không để mất, gẫy ghế và đảm bảo ghế xếp thắng
hàng ngoài sân trường khi tập trung.

8

– Đối với cá nhân có thành tích học tập xuất sắc
+ Thi hết học kì 1 và cuối năm: xếp từ thứ 1 – 10 của lớp.
+ Thi học sinh khá giỏi cấp huyện: giải nhất, giải nhì, giải ba và giải kk
– Đối với những học sinh hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ của
năm học (xếp thứ nhất của các tổ)
– Đối với những học sinh có sự tiến bộ vượt bậc về ý thức học và kết quả
học tập ( sẽ có sự bình bầu bằng phiếu kín hoặc giơ tay)
*Khen thƣởng tập thể
– Đối với tổ xuất sắc nhất về thực hiện nhiệm vụ lao động.
– Đối với tổ xuất sắc nhất về hoàn thành các nhiệm vụ của năm học

Thứ tƣ: Các bảng, sổ theo dõi của cán bộ lớp
Bảng theo dõi của Lớp trưởng:
Theo cách cũ, thì ngày nào lớp trưởng cũng bình nhật nên mất nhiều thời
gian, công sức. Để bình nhật theo cách mới, Lớp trưởng có thể đưa ra các nội
dung: Về lao động vệ sinh, sổ sao đỏ, sổ đầu bài. Tùy hiệu quả của từng công việc
mà đưa mức điểm cũng như hệ số cho phù hợp. Vì những nội dung này có tác
động trực tiếp đến vấn đề thi đua của tập thể lớp trong năm học.


Đ
Nội dung1 2 3 4Về lao
động vệ
sinhLấy kết quả từ Lớp phó lao độngVề sổ sao
đỏTổ đó không ai
bị ghi ở sổ sao
đỏ lần nào
trong tuần.Tổ đó bị sao
đỏ nhắc nhở
trong giờ truy
bài nhưng
không bị trừ
điểm ở sổ saoTổ đó bị sao
đỏ ghi và trừ
lớp 1 điểm.Tổ đó bị
sao đỏ ghi
và trừ lớp
2 điểm trở
lên.

9


đỏ.Về Sổ đầu
bàiTổ đó không ai
bị ghi phạt
nhưng phải có
bạn được điểm
tốt trong sổ đầu
bài.Tổ đó không
có tên ai trong
sổ đầu bài.Tổ đó có học
sinh vừa bị
ghi phạt vừa
có điểm tốt
trong sổ đầu
bài.Tổ đó có
học sinh bị
ghi phạt và
không có
điểm tốt
trong sổ
đầu bài.BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA GIỮA CÁC TỔ, Tuần………………..
Lớp trƣởng tổng hợp và viết kết quả bình nhật lên bảng vào giờ ra chơi
trƣớc tiết sinh hoạt lớp hàng tuần
TỔ LAO ĐỘNG
VS
(hệ số 1)SỔ SAO
ĐỎ
(hệ số 2)SỔ ĐẦU
BÀI
(hệ số 3)TỔNG
ĐIỂMXẾP
LOẠI1 2 3 4

Sổ theo dõi của Lớp phó lao động
Lao động vệ sinh là một trong những vấn đề bất cập trong các trường học
hiện nay. Nó không chỉ góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; rèn về nếp
sống văn minh; ý thức trách nhiệm đối với bản thân và đối với tập thể lớp. Mà còn
rèn tác phong nhanh nhẹn, làm việc khoa học, hiệu quả. Bởi lao động là sáng tạo.
Trong sổ theo dõi của Lớp phó lao động có quy định: lao động là trách
nhiệm của tất cả các thành viên, trừ một số trường hợp đặc biệt. Lớp phó lao động
sẽ phân công nhiệm vụ cho từng tổ vào mỗi tuần và trực tiếp chỉ đạo các tổ trưởng.
10
Phân công phải có tính luôn phiên để công bằng giữa các tổ. Các tổ trưởng sẽ trực
tiếp chỉ đạo các thành viên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tập thể lớp.
Trong trường hợp Lớp phó lao động nghỉ học thì Lớp trưởng làm thay. Nếu
tổ trưởng nghỉ học thì Lớp phó lao động hoặc lớp trưởng làm thay nhiệm vụ . Tùy
theo đặc thù của từng lớp, từng trường mà có yêu cầu cụ thể sám sát với thực tiễn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Quy định và theo dõi thi đua về công tác Lao động vệ sinh
Lớp 8A2 – Trƣờng THCS Nghĩa Hƣng, năm học 219 – 2020
1. VỆ SINH TRONG LỚP
– Thời gian có mặt: từ 6h15 – 6h25.
– Quét nhà, hàng lang, đổ rác hàng ngày.
– Kê bàn ghế trong lớp thẳng hàng.
– Giặt dẻ, lau bảng, vệ sinh bàn giáo viên: giặt dẻ 1 -2 lần buổi sáng và 1 – 2
lần buổi chiều. Lau bảng sạch sau khi kết thúc tiết học môn ; gấp khăn lau
bảng gọn gàng; xắp xếp đồ trên bàn gv phải ngay ngắn, gọn gàng.
– Chăm sóc cây: ngày tưới 1 lần
– Chuẩn bị chậu nước rửa tay: 1 lần/ 1 buổi.
– Chuẩn bị nước uống đầy đủ: Lúc nào trong bình cũng còn ¼ nước trở lên.
2. VỆ SINH NGOÀI SÂN TRƢỜNG
a. QUÉT RÁC
– Yêu cầu phải đi sớm, khoảng 6h15 – 6h25 có mặt
– Quét sạch khu vực được phân công, dập thành các đống gọn gàng.
b. HÓT – ĐỔ RÁC
– Yêu cầu có mặt khoảng 6h20 – 6h30.
– Hót sạch các đống rác rồi mang đi rổ vào hố rác.
– Cuối giờ lao động, quan sát xem quanh khu vực của lớp có vật dụng lao
động không. Nếu có, thì phải mang về lớp ngay
c. NHẶT CỎ BỒN CÂY VÀ SÂN TRƢỜNG
– Quy định vào đầu giờ sáng thứ hai hàng tuần (trước giờ tập trung đầu tuần)
phải nhặt sạch cỏ. Nếu sạch, những ngày còn lại trong tuần sẽ đc nghỉ lao

11

động.
CÁCH XẾP THI ĐUA TRONG TUẦN
– XT1:Trong tuần ngày nào cũng đảm bảo đúng thời gian; công việc (cơ bản
sạch, gọn gàng…)
– XT 2: Trong tuần có một vài lần trống đánh truy bài mà chưa xong nhưng
vẫn đảm bảo sạch, gọn gàng mà không bị sao đỏ ghi.
– XT 3: Trong tuần có một vài lần Có vệ sinh nhưng qua loa, vẫn còn bẩn mặc
dù đúng giờ.
– XT 4: Trong tuần một vài lần bị ghi vào sổ sao đỏ (Nếu ở NV nào bị ghi sổ
đỏ thì tổ đó hoàn toàn chịu TN).
NV LÀM VỆ
SINH
TRONG
LỚPLÀM VỆ SINH NGOÀI SÂN
TRƢỜNG XẾP TQUÉT
RÁCHÓT –
ĐỔ RÁCLÀM CỎ XẾP LOẠITU
ẦN
TỔ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 21 *2 *3 *4 *Chú ý:Các tổ nhìn dấu “*” để xem nhiệm vụ đƣợc phân công trong tuần
học.
Lớp phó lao động phải phân công vào giờ ra chơi trước tiết sinh hoạt lớp của
tuần trước để các bạn biết nhiệm vụ của tuần sau ( lưu ý phần công luôn
phiên giữa các tổ cho hợp lý và công bằng)
Lớp phó lao động ghi kết quả xếp thứ vào giờ ra chơi trước tiết sinh hoạt lớp

12

hàng tuần

Sổ theo dõi của Lớp phó học tập
Lớp phó học tập sẽ trực tiếp kiểm tra Lớp trưởng và các tổ trưởng về các
mặt: Ý thức tự giác ở nhà, trong giờ truy bài 15 phút, sổ sao đỏ, sổ đầu bài.
Tôi xin lưu ý về phiếu đánh giá học sinh về Ý thức tự giác ở nhà do Phụ
huynh theo dõi và điền vào phiếu đánh giá hàng tuần. Nếu trường nào có học sinh
ở nội trú thì cô bảo mẫu sẽ thay phụ huynh xác nhận. Nếu phụ huynh nào muốn
chụp gửi lên Zalo của nhóm để trao đổi cũng được. Tùy theo đặc thù của từng lớp,
từng nơi để phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục các con được tốt hơn.
Phiếu đánh giá này mỗi tuần nộp 1 lần.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC SINH VỀ “Ý THỨC TỰ GIÁC”
Phụ huynh học sinh:………………………………..Lớp……..
Những tiêu chí đánh giá học sinh về ”Ý thức tự giác”
Tiêu chí 1: Tự giác làm đủ bài tập về nhà
– Lên kế hoạch phân bố thời gian hợp lý để làm bài tập về nhà mà không
cần phụ huynh nhắc nhở.
– Sau khi làm xong bài tập thầy cô giáo giao về nhà thì có thể tự học thêm
kiến thức nào đó nếu còn thời gian
Tiêu chí 2: Về thời gian biểu
– Nếu biết trước hôm sau nghỉ học vì có việc thì phải viết giấy xin phép
nghỉ học gửi bạn mang đến lớp. Nếu có việc đột xuất thì trước 7h sáng
phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin phép. Nếu muốn nghỉ buổi
chiều thì có thể điện trực tiếp cho giáo viên dạy buổi hôm đó.
– Đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ: đi đâu? đi bao lâu? Mấy giờ về?
– Đi học đúng giờ, khi tan học thì phải về nhà ngay.
Tiêu chí 3: Về sinh hoạt của cá nhân
– Vệ sinh thân thể ; thu dọn phòng ở gọn gàng, sạch sẽ, có góc học tập hợp

– Ăn uống điều độ, đặc biệt là phải ăn sáng; vui chơi thể thao lành mạnh.
Tiêu chí 4: Về việc giúp đỡ gia đình làm việc nhà và ứng xử với mọi ngƣời
– Quét nhà, rửa bát, nhặt rau, tưới cây; Làm các món ăn cho gia đình…
– Cùng bố mẹ tiết kiệm chi tiêu nếu có thể.
13
– Về ứng xử với mọi người: kính trên, nhường dưới; hòa nhã với mọi
người; giúp đỡ những người gặp khó khăn; tuyệt đối không được gây gổ
đánh nhau, nói xấu bôi nhọ danh dự người khác…
Tiêu chí 5: Về việc sử dụng điện thoại, máy tính, ti vi…
– Phải được sự đồng ý cho phép của bố mẹ. Xem những chương trình lành
mạnh, có tính giáo dục…
– Không được ra ngoài quán chơi game…

Mức độ đánh
giá về ý thức
tự giác
Điều kiệnĐá
nh
dấu
(X)
Chữ kí; ghi rõ họ và tên
của phụ huynh và ngày ký
Rất tốtCon đáp ứng được hết 5
tiêu chí trên
TốtCon gần đáp ứng được
những tiêu chí trên.
KháTrong tuần có một số
tiêu chí chưa thực hiện
được.
Cần phải cố
gắng nhiều
Con không thực hiện
được tiêu chí nào.
Sổ theo dõi của Lớp phó học tập 8 A2 – Trƣờng THCS Nghĩa Hƣng
Năm học 2019 – 2020
ĐIỂM
NỘI
DUNG1 2 3 4

14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Về ý thức
tự giác ở
nhàNếu phụ huynh
đánh dấu vào ô
“rất tốt” .Nếu phụ
huynh đánh
dấu vào ô
“tốt” .Nếu phụ hunh
đánh dấu vào
ô “lúc thì tự
giác lúc thì
chưa”.Nếu phụ
huynh
đánh dấu
vào ô “cần
phải cố
gắng rất
nhiều”
hoặc
không nộp
giấy đánh
giá của
phụ huynh.Về kiểm
tra 15
phút truy
bài đầu
giờNếu cả tuần
chuẩn bị đầy
đủ bài tập và
để sẵn trước
mặt bàn trước
khi lớp phó
học tập đến
kiểm tra đồng
thời nghiêm
túc đi kiểm tra
bài và giúp đỡ
các thành viên
.Nếu cả tuần
chuẩn bị đầy
đủ bài tập và
để sẵn trước
mặt bàn rồi đi
kiểm tra bài
của các thành
viên.Nếu cả tuần
thiếu ít bài tập
nhưng vẫn cố
gắng đi kiểm
tra bài các
bạn.Nếu cả
tuần thiếu
nhiều bài
tập.Về lao
động vệ
sinhNếu cả tuần có
mặt đúng giờ,
chỉ đạo và tự
giác làm những
công việc của
tổ được phân
công. Nếu còn
thời gian rỗi,Nếu cả tuần
Có mặt đúng
giờ, chỉ đạo
và tự giác làm
những công
việc của tổ
được phân
công.Nếu cả tuần
Có mặt đúng
giờ nhưng
không chỉ đạo
được các
thành viên.Nếu trong
tuần một
số lần Có
mặt muộn
khoảng 10
phút,
không chỉ
đạo, không

15


có thể giúp đỡ
các tổ khác lao
động vệ sinh.tự giác làm
vệ sinh
hoặc
không làm
vệ sinh.Về sổ sao
đỏNếu cả tuần
không bị ghi ở
sổ sao đỏ lần
nào trong tuần.Nếu trong
tuần một vài
lần Bị lóp
trưởng hoặc
sao đỏ nhắc
nhở trong giờ
truy bài
nhưng không
bì trừ điểm ở
sổ sao đỏ.Nếu trong
tuần Bị sao đỏ
ghi và trừ lớp
1 điểm.Bị sao đỏ
ghi và trừ
lớp 2 điểm
trở lên.Về Sổ đầu
bàiNếu cả tuẩn
không bị ghi
phạt nhưng
phải được điểm
tốt trong sổ đầu
bài.Nếu trong
tuần không có
tên trong sổ
đầu bài.Nếu trong
tuần Vừa bị
ghi phạt vừa
có điểm tốt
trong sổ đầu
bài.Nếu trong
tuần vừa
Bị ghi phạt
vừa không
có điểm tốt
trong sổ
đầu bài.BẢNG THEO DÕI LỚP TRƢỞNG CÁC TỔ TRƢỞNG VÀ TỰ THEO
DÕI BẢN THÂN TRONG TUÀN………
Về ý
thức tự
giác ở
nhà (hệKiểm tra
15 phút
truy bàiLao
động
vệ sinh
(hệ sốSổ
Sao
đỏ
(hệSổ
đầu
bài
(hệTổng
điểmXT

16


số 1) (hệ số 2) 3) số 4) số 5)TT TỔ 1TT TỔ 2TT TỔ 3TT TỔ 4LỚP
TRƢỞNGLỚP PHÓ
HỌC TẬP

Sổ theo dõi của các tổ trưởng
Trong sổ theo dõi này, không theo dõi chéo giữa các tổ mà Tổ trưởng trực
tiếp theo dõi thành viên của tổ mình luôn: Theo dõi cũng dựa vào những nội dung:
Ý thức tự giác ở nhà, giờ truy bài 15 phút, sổ sao đổ, sổ đầu bài. Mỗi tuần xếp loại
1 lần
Tùy theo đặc điểm của từng lớp, từng môi trường mà đưa ra tiêu chí cũng
như các nội dung theo dõi sao cho phù hợp.

Sổ theo dõi của Tổ trƣởng lớp 8A2 – Trƣờng THCS Nghĩa Hƣng
Năm học 2019 – 2020
BẢNG THEO DÕI CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ……….Lớp …
PHỤ TRÁCH: TỔ TRƢỞNG……………………………………………….
CÁCH TÍNH ĐIỂM
Điểm1 2 3 4

17

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nội dungVề ý thức
tự học ở
nhàNếu phụ huynh
đánh dấu vào ô
“rất tốt” .Nếu phụ
huynh đánh
dấu vào ô
“tốt” .Nếu phụ hunh
đánh dấu vào
ô “Khá ”.Nếu phụ
huynh
đánh dấu
vào ô “cần
phải cố
gắng rất
nhiều”
hoặc không
nộp giấy
đánh giá
của phụ
huynh.Về kiểm
tra 15
phút truy
bài đầu
giờNếu trong tuần
chuẩn bị đầy
đủ bài tập và
để sẵn trước
mặt bàn trước
khi tổ trưởng
đến kiểm tra
đồng thời tự
giác học một
nội dung kiến
thức nào đó
hoặc 1 vài lần
giúp đỡ bạn
ngồi cạnh
mình học bài.Nếu chuẩn bị
đầy đủ bài tập
và để sẵn
trước mặt bàn.Nếu thiếu ít
bài tập nhưng
cố gắng hỏi
bạn để làm
luôn trong giờ
truy bài.Nếu thiếu
nhiều bài
tập.Về lao
động vệ
sinhcó mặt đúng
giờ, tự giác
làm những
công việc củaCó mặt đúng
giờ, tự giác
làm những
công việc củaCó mặt đúng
giờ nhưng để
tổ trưởng dục
nhiều lần mớiCó mặt
muộn
khoảng 10
phút,

18


tổ được phân
công. Nếu còn
thời gian rỗi,
có thể giúp đỡ
các tổ khác lao
động vệ sinh
khi còn thời
gian.tổ được phân
công.làm. không tự
giác làm vệ
sinh hoặc
không làm
vệ sinh.Về sổ sao
đỏkhông bị ghi ở
sổ sao đỏ lần
nào trong tuần.Bị tổ trưởng
hoặc sao đỏ
nhắc nhở
trong giờ truy
bài nhưng
không bị trừ
điểm ở sổ sao
đỏ.Bị sao đỏ ghi
và trừ lớp 1
điểm.Bị sao đỏ
ghi và trừ
lớp 2 điểm
trở lên.Về Sổ đầu
bàikhông bị ghi
phạt nhưng
phải được
điểm tốt trong
sổ đầu bài.không có tên
trong sổ đầu
bài.Vừa bị ghi
phạt vừa có
điểm tốt trong
sổ đầu bài.Bị ghi phạt
và không
có điểm tốt
trong sổ
đầu bài.THEO DÕI THEO TUẦN
BẢNG THEO DÕI CÁC THÀNH VIÊN TRONG TUÀN………TỔ …

19


Nội dung
HỌ VÀ TÊNÝ thức
tự học
ở nhà
(hệ số
1)Kiểm
tra 15
phút
truy bài
(hệ số 2)Lao
động
vệ sinh
(hệ số
3)Sổ
Sao
đỏ
(hệ
số 4)Sổ
đầu
bài
(hệ
số 5)Tổng
điểmXT

Sổ theo dõi của Lớp phó văn nghệ
Lớp phó văn nghệ là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động ngoại khóa, trải
nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm.
Các hoạt động nhằm hướng tới rèn kỹ năng sống cho các em học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm hội ý và thông qua những hoạt động chính trong một
năm học mà lớp sẽ thực hiện để Lớp phó văn nghệ lên kế hoạch cụ thể.
Trong các hoạt động trải nghiệm hay ngoại khóa rất cần có sự tham gia hỗ
trợ của các bậc phụ huynh. Các bậc phụ huynh có thể đến tham gia trực tiếp hay
ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần cũng được.
Về tổ chức sinh nhật tùy theo điều kiện của mỗi lớp, chúng ta có thể tổ chức
hàng tháng, theo quý hay theo đợt sao cho phù hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ