Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: – Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

– Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

– Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch AgNO3, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

 

Tiến hành thí nghim theo các bước sau:

– Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghim sch.

– Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch AgNO3, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

– Bước 3: Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ.

Phát biu nào sau đây sai?

A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là amoni gluconat.

B. Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của poliancol.

C. Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.

D. Trong phản ứng ở bước 3, glucozơ đóng vai trò chất khử.

Lời giải

A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là amoni gluconat. => ĐÚNG

B. Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của poliancol. => SAI thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của anđehit

C. Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm. => ĐÚNG 

D. Trong phản ứng ở bước 3, glucozơ đóng vai trò chất khử. => ĐÚNG

 

Xem thêm

Leave a Comment