0

X là este đơn chức không no chứa một liên kết đôi CC Y là este no hai chức X Y đều mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 1036 gam hỗn hợp E

X là este đơn chức không no chứa một liên kết đôi CC Y là este no hai chức X Y đều mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 1036 gam hỗn hợp E

 

X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 10,36 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 12,32 lít O2 (đktc). Đun nóng 10,36 gam E với 150 ml dung dịch NaOH 1M (lấy dư 25% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối và một ancol duy nhất. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị lớn nhất là

A. 33,6% B. 22,78% C. 34,17. D. 50,39%.

Lời giải

X là este đơn chức không no chứa một liên kết đôi CC Y là este no hai chức X Y đều mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 1036 gam hỗn hợp E

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *