4

X Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic Z là axit hai chức mạch hở Đốt cháy 1344 gam hỗn hợp E

X Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic Z là axit hai chức mạch hở Đốt cháy 1344 gam hỗn hợp E

X, Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, Z là axit hai chức, mạch hở. Đốt cháy 13,44 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,29 mol O2, thu được 4,68 gam nước. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 13,44 gam E cần dùng 0,05 mol H2 (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp T. Lấy toàn bộ 13,44 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp rắn R. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp R là

A. 17,32%. B. 17,25%. C. 16,42%. D. 15,84%.

Lời giải

X Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic Z là axit hai chức mạch hở Đốt cháy 1344 gam hỗn hợp E

 

Xem thêm

Polime

4 Comments

 1. Phải tính% của c3h7cooh mới đúng chứ
  Vì đã hidro hoá thành no rồi

  • Nếu tính %m(muối) khi xà phòng hóa T kết quả sẽ là 17,57 (không có đáp án)
   Ad đã sửa lại đề bài thành xà phòng hóa E đáp án là 17,32 như đã update
   thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *