0

X là este no đơn chức Y là este no hai chức Z là este không no ba chức chứa một liên kết CC X Y Z đều mạch hở Đun nóng 2408 gam hỗn hợp E

X là este no đơn chức Y là este no hai chức Z là este không no ba chức chứa một liên kết CC X Y Z đều mạch hở Đun nóng 2408 gam hỗn hợp E

X là este no, đơn chức; Y là este no, hai chức; Z là este không no, ba chức chứa một liên kết C=C (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng 24,08 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa hai muối của hai axit cacboxylic đều đơn chức và hỗn hợp T gồm ba ancol no có cùng số nguyên tử C, phân tử khối nhỏ hơn 100 (đvC). Dẫn T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 11,68 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, thu được CO2, 0,42 mol H2O và 0,14 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E là

A. 59,8%. B. 27,41%. C. 33,22%. D. 82,89%.

 

Lời giải

X là este no đơn chức Y là este no hai chức Z là este không no ba chức chứa một liên kết CC X Y Z đều mạch hở Đun nóng 2408 gam hỗn hợp E

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *