dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

X, Y là hai axit đều đơn chức; Z là axit hai chức (X, Y, Z đều mạch hở, trong đó Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon)

X, Y là hai axit đều đơn chức; Z là axit hai chức (X, Y, Z đều mạch hở, trong đó Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon)

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X, Y là hai axit đều đơn chức; Z là axit hai chức (X, Y, Z đều mạch hở, trong đó Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon). Lấy 0,24 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng với NaHCO3 dư, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác đốt cháy 9,68 gam E trên bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 24,0 gam kết tủa; đồng thời dung dịch thu được có khối lượng giảm 9,84 gam sao với dung dịch ban đầu. Phần trăm khối 1ượng của Y trong hỗn hợp E là.

A. 24,79% B. 18,59% C. 29,75% D. 30,99%

 

Lời giải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X, Y là hai axit đều đơn chức; Z là axit hai chức (X, Y, Z đều mạch hở, trong đó Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon)

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ