0

X, Y (MXMY) là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic

X, Y (MXMY) là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic

 

X, Y (MX<MY) là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic, Z là axit no, hai chức. Lấy 14,26 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z (số mol của Y nhỏ hơn số mol của Z) tác dụng với NaHCO3 vừa đủ thu được 20,42 gam muối. Mặt khác đốt cháy 14,26 gam E, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 22,74 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là:

A. 21,04% B. 12,62% C. 16,83% D. 25,24%

 

Lời giải

X, Y (MXMY) là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *