Cho các phát biểu sau: (a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật.

Cho các phát biểu sau:

(a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật.

(b) Mỡ lợn có chứa chất béo bão hòa (phân tử có các gốc hiđrocacbon no).

Cho các phát biểu sau:

(a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật.

(b) Mỡ lợn có chứa chất béo bão hòa (phân tử có các gốc hiđrocacbon no). 

(c) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân. 

(d) Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein.

(e) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

(a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật. => ĐÚNG

(b) Mỡ lợn có chứa chất béo bão hòa (phân tử có các gốc hiđrocacbon no). => ĐÚNG dầu thực vật nói chung chứa các chất béo không no, mỡ động vật chứa các chất béo no.

(c) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân. => ĐÚNG

(d) Khi làm đậu phụ từ sữa đậu nành có xảy ra sự đông tụ protein. => ĐÚNG

(e) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm. => ĐÚNG

=> 5 phát biểu đúng

Lời giải

Xem thêm

Leave a Comment