Cho các phát biểu sau: (a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật.

Cho các phát biểu sau:

(a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để ngâm mẫu động vật.

(b) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phân tử có gốc hiđrocacbon không no).

Cho các phát biu sau:

(a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng đngâm mẫu động vật.

(b) Dầu dừa có cha chất béo chưa bão hòa (phân tử có gốc hiđrocacbon không no).

(c) Quá trình chuyn hóa tinh bt trong cơ thngười có xảy ra phn ng thy phân.

(d) Các mảng riêu cua” xuất hin khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tprotein.

(e) Vải la tơ tằm s nhanh hng nếu nm, giặt trong xà phòng có tính kim.

Sphát biu đúng là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Lời giải

(a) Do có tính sát trùng, fomon được dùng đngâm mẫu động vật. => ĐÚNG

(b) Dầu dừa có cha chất béo chưa bão hòa (phân tử có gốc hiđrocacbon không no). => ĐÚNG dầu thực vật nói chung chứa các chất béo không no, mỡ động vật chứa các chất béo no.

(c) Quá trình chuyn hóa tinh bt trong cơ thngười có xảy ra phn ng thy phân. => ĐÚNG

(d) Các mảng riêu cua” xuất hin khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tprotein. => ĐÚNG

(e) Vải la tơ tằm s nhanh hng nếu nm, giặt trong xà phòng có tính kim. => ĐÚNG

Xem thêm

Leave a Comment