0

Cho các phát biểu sau: (a) Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol. (b) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột.

Cho các phát biểu sau: (a) Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol.

(b) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol.

(b) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột.

(c) Các mảng “riêu cua” xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein.

(d) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.

(e) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phân tử có gốc hiđrocacbon không no).

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Lời giải

(a) Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol. => ĐÚNG

(b) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột. => SAI thành phần sợi đay là xenlulozơ

(c) Các mảng “riêu cua” xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein. => ĐÚNG

(d) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm. => ĐÚNG lụa tơ tằm có thành phần protein (fibroin của tơ tằm)

(e) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phân tử có gốc hiđrocacbon không no). => ĐÚNG dầu thực vật nói chung chứa các chất béo không no, mỡ động vật chứa các chất béo no.

=> 4 phát biểu đúng

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *