0

Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,2 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3)

Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,2 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3)

 

Cho hn hợp X gm a mol Fe 0,2 mol Mg vào dung dch Y chứa Cu(NO3)2 AgNO3 (tỉ lệ mol tương ng 2 : 3). Sau khi các phn ng kết thúc, thu được dung dịch Z 50,8 gam chất rn T gm ba kim loại. Hòa tan toàn b T trong lưng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được 0,5 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất ca H2SO4). Gtr ca a

A. 0,30. B. 0,25. C. 0,20. D. 0,15.

Lời giải

Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,2 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3)

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *