dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra 15 phút bài dẫn xuất halogen sách cánh diều có ma trận và bảng đặc tả

Đề kiểm tra 15 phút bài dẫn xuất halogen sách cánh diều có ma trận và bảng đặc tả

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1. [NB] Công thức chung của dãy đồng đẳng benzene là

     A. CnH2n+2 (n ≥ 1).             B. CnH2n (n ≥ 2).                C. CnH2n-2 (n ≥ 2).             D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Câu 2. [NB] Hợp chất Đề kiểm tra 15 phút bài dẫn xuất halogen sách cánh diều có ma trận và bảng đặc tả 1 có tên thông thường là

     A. benzene.                         B. toluene.                           C. methylbenzene.              D. ethylbenzene.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. [NB] Chất nào sau đây không thuộc dãy đồng đẳng của arene?

     A. C6H6.                             B. C7H.                             C. C8H10.                           D. C8H8.

Câu 4. [NB] Phản ứng tiêu biểu của benzene và đồng đẳng là

     A. Phản ứng thế.                 B. Phản ứng cộng.              C. Phản ứng tách.               D. Phản ứng oxi hoá.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. [NB] Cho benzene (C6H6) phản ứng với bromine với xúc tác là FeBr3, đun nóng, tỷ lệ 1:1. Sản phẩm thu được là

     A. Không phản ứng.           B. C6H5Br.                         C. C6H6Br6.                       D. C6Br6.

Câu 6. [NB] Cho benzene (C6H6) phản ứng với dung dịch nitric acid đậm đặc, có dung dịch sulfuric acid đậm đặc làm xúc tác. Sản phẩm phản ứng thu được là

     A. Không phản ứng.           B. C6H5NO2                       C. O2N-C6H4-CH3.            D. C6H5-CH2-NO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7. [NB] Quy tắc chung khi thế nguyên tử H ở vòng thơm của các alkylbenzene là

     A. dễ thế hơn benzene, ưu tiên xảy ra ở các vị trí ortho và para so với nhóm alkyl.

     B. khó thế hơn benzene, ưu tiên xảy ra ở các vị trí ortho và para so với nhóm alkyl.

     C. dễ thế hơn benzene, ưu tiên xảy ra ở các vị trí meta và para so với nhóm alkyl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. khó thế hơn benzene, ưu tiên xảy ra ở các vị trí meta và para so với nhóm alkyl.

Câu 8. [NB] Trong thực tế, hydrocarbon thơm được điều chế từ

     A. Quá trình chưng cất nhựa than đá.                            B. Tách từ khí thiên nhiên.

     C. Cracking alkane.                                                        D. Trùng hợp alkene.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9. [NB] Ứng dụng nào không phải của hydrocarbon thơm?

     A. Là thành phần của xăng, dầu.

     B. Dung môi để sản xuất sơn.

     C. Sản xuất cao su, polymer, mực in.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm.

Câu 10. [TH] Số đồng phân hydrocarbon thơm ứng với công thức phân tử là C8H10

     A. 3.                                    B. 4.                                    C. 5.                                    D. 6.

Câu 11. [TH] Cho hợp chất Đề kiểm tra 15 phút bài dẫn xuất halogen sách cánh diều có ma trận và bảng đặc tả 2. Tên gọi nào sau đây là không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. o-xylene.                                                                    B. 1,2-dimethylbenzene.

     C. o-dimethylbenzene.                                                    D. ethylbenzene.

Câu 12. [TH] Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của arene là không đúng?

     A. Ở điều kiện thường, các arene là chất lỏng hoặc rắn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     B. Các arene có mùi thơm đặc trưng.

     C. Arene đều nhẹ hơn nước va kém tan trong nước.

     D. Tuy có độ tan trong nước không lớn nhưng độ tan của arene thường lớn hơn các hydrocacbon khác.

Câu 13. [TH] Một arene A (C12H18) cấu tạo có đối xứng cao. Tên gọi của A là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 1, 3, 5-triethylbenzene.                                              B. 1, 2, 4-triethylbenzene.

     C. 1, 2, 3-trimethylbenzene.                                           D. 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexaethylbenzene.

Câu 14. [TH] Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → A → B → m-bromo-nitrobenzene. A và B lần lượt là

     A. benzene, nitrobenzene.                                              B. benzene; bromobenzene.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. nitrobenzene; benzene.                                              D. nitrobenzene; bromobenzene.

Câu 15. [TH] Để phân biệt benzene, toluene chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là

     A. Dung dịch KMnO4.                                                   B. Dung dịch Br2.

     C. Quỳ tím.                                                                     D. Dung dịch AgNO3/NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16. [TH] Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hydrocarbon A thuộc dãy đồng đẳng của benzene thì thu được 11,1555 lít CO2 (đkc). Công thức phân của A là

     A. C9H12.                            B. C8H10.                            C. C7H8.                             D. C10H14.

Câu 17. [VD] Cho 100 ml benzene (d = 0,879 g/ml) tác dụng với một lượng vừa đủ Br2 lỏng (xúc tác FeBr3=, đun nóng) thu được 80 ml bromobenzene (d = 1,495 g/ml). Hiệu suất của phản ứng là

     A. 67,6%.                            B. 73,49%.                          C. 85,3%.                           D. 65,35%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18. [VD] Đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06 gam X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 gam oxygen trong cùng điều kiện. Nhận xét nào sau đây là đúng đối với X?

     A. X không làm mất màu dung dịch Br2 nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 đun nóng.

     B. X tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng.

     C. X có thể trùng hợp thành PS.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. X tan tốt trong nước.

Câu 19. [VD] Đốt 0,13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0,01 mol CO2 và 0,09 gam H2O. Tỉ khối hơi của A so với B là 3; tỉ khối hơi của B so với H2 là 13. Công thức của A và B lần lượt là

     A. C2H2  và C6H6.              B. C6H6 và C2H2.                C. C2H2  và C4H4.              D. C6H6 và C8H8.

Câu 20. [VD] A là hydrocarbon có %C (theo khối lượng) là 92,3%. A tác dụng với dung dịch Br2 dư cho sản phẩm có %C (theo khối lượng) là 36,36%. Biết MA < 120. Vậy A có công thức phân tử là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. C2H2.                             B. C4H4.                             C. C6H6.                             D. C8H8.

——————— HẾT ———————

O2 Education gửi các thầy cô link download

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp 20 đề thi giữa học kì 2 môn hóa học lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *