dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra bài alkane hóa 11 theo cấu trúc của bộ giáo dục

Đề kiểm tra bài alkane hóa 11 theo cấu trúc của bộ giáo dục

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI KIỂM TRA ALKANE THEO MẪU BỘ GIÁO DỤC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Alkane X có công thức cấu tạo như sau :

Tên của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3-ethylpentane.           B. 3-methylpentane.               C. Isohexane.                D. 4-methylpentane.

Câu 2: Cho isopentane và bromine theo tỉ lệ mol 1:1 để ngoài ánh sáng thì thu được sản phẩm chính monobromo

có CTCT là

  A. CH3CH2CBr(CH3)2                         B. CH3CHBrCH(CH3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 C. (CH3)2CHCH2CH2Br                       D. CH3CH2CH(CH3)CH2Br

Câu 3: Oxi hoá butane bằng oxygen ở nhiệt độ và áp suất thích hợp tạo thành sản phẩm hữu cơ X duy nhất. X là

          A. HCOOH.               B. CH3COOH.               C. C2H5COOH.                     D. CO2

Câu 4:  Trong phòng thí nghiệm, các alkane được điều chế từ nguồn nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Sodium acetate.                                             B. Dầu mỏ và khí mỏ dầu.    

C. Calcium carbide (CaC2).                                D. Khí biogas.

Câu 5: Hợp chất CH3CH(CH3)CH2CH3 sau đây có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monobromo?

          A. 2                            B. 3                                       C. 4                                  D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất hoá học của alkane?

 A. Khá trơ về mặt hoá học, phản ứng đặc trưng là thế và oxi hóa.

 B. Hoạt động hoá học mạnh, phản ứng đặc trưng là cộng và tách.

 C. Khá trơ về mặt hoá học, phản ứng đặc trưng là thế và tách.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 D. Hoạt động hoá học mạnh, phản ứng đặc trưng là cộng và trùng hợp.

Câu 7: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

          A. Butane.                        B. Ethane.                       C. Methane.                           D. Propane

Câu 8: Alkane hòa tan tốt trong dung môi nào?       

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                   A. Benzen              B. nước                C. dung dịch  HCl                     D. dung dịch NaOH.

Câu 9: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

      A. 2 đồng phân                B. 4 đồng phân                 C. 3 đồng phân                   D. 4 đồng phân

Câu 10: Theo ước tính, trung bình mỗi ngày một con bò “ợ” vào bầu khí quyển khoảng 250 L – 300 L

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

một chất khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính. Khí đó là

           A. O2.                   B. CO2.            C. CH4.            D. NH3.

Câu 11: Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

         A. CnH2n+2 (n ≥1).                 B. CnH2n (n ≥2).       C. CnH2n-2 (n ≥2).        D. CnH2n-6 (n ≥6).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Công thức phân tử của alkane chứa 14 nguyên tử hydrogen trong phân tử là

           A. C6H14               B. C4H14                    C. C5H14                        D. C7H14

Câu 13: Một đồng phân của C6H14 có công thức công cấu tạo như sau:

Bậc của nguyên tử carbon số 2 trong mạch chính là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                  A. bậc I                      B. bậc II                      C. bậc IV                 D. bậc II

Câu 14:. Tên gọi của alkane nào sau đây không đúng?

   A. 2-ethylbutane.        B. 2,2-dimethylbutane,        C. 2-methylbutane.      D. 2,2,3-trimethylbutane

Câu 15: Công thức phân tử của alkane chứa 6 nguyên tử carbon trong phân tử có số liên kết đơn là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                    A. 10                            B. 19                        C. 16                                  D. 13

Câu 16: Có bao nhiêu alkane (có số nguyên tử C ≤ 5) khi tác dụng với chlorine (có ánh sáng hoặc đun nóng) tạo duy nhất một sản phẩm thế monochloro?

                A. 3.             B. 2.                              C. 1.                     D. 4.

Câu 17:Bình “ga” loại 12 ca n sử dụng trong ho ̣ gia đình Y có chứa 12 kg khí hó a lỏng (LPG) gòm propane và butane với tỉ lệ mol tương ứng là 2: 3. Khi được đót cháy hoàn toàn, 1 mol propane tỏa ra lượng nhie ̣t là 2220 kJ và 1 mol butane tỏa ra lượng nhie ̣t là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đót khí “ga” của ho ̣ gia đình Y là 10.000 kJ/ngày và hie ̣u suát sử dụng nhie ̣t là 67,3%. Sau bao nhiêu ngày ho ̣ gia đình Y sử dụng hết bình ga trên? 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 30 ngày.             B. 60 ngày.                 C. 40 ngày.               D. 20 ngày.

  Câu 18: Butane là một trong hai thành phần chính của khí đốt hóa lỏng. Khi đốt cháy 1 mol butane tỏa ra lượng nhiệt là 2497 kJ. Để thực hiện việc đun nóng 1 gam nước tăng thêm 1°C cần cung cấp nhiệt lượng là 4,18 J. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1 g/ml và hiệu suất nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy butane dùng để nâng nhiệt độ của nước là 75%. Khối lượng butane cần đốt để đưa 2 lit nước từ 25°C lên 100°C là

         A. 19,42 gam               B. 26,52 gam            C. 25,44 gam          D.    24,27 gam

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Cho các phát biểu ?

A. Khi đốt cháy, các alkane có thể bị cháy tạo ra CO2 và H2O, phản ứng tỏa nhiều nhiệt

B. Khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp, alkane bị oxi hóa hoàn toàn tạo thành hợp chất chứa oxygen như HCHO.

C. Chỉ các alkane là chất khí ở điều kiện thường được dùng làm nhiên liệu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Các alkane lỏng được dùng sản xuất xăng, dầu và làm dung môi.

Câu 3: Cho các phát biểu sau?

A. Alkane có số C tăng dần thì nhiệt đôi tăng dần là do phân tử khối và tương tác Van der Waals tăng dần.

B. Alkane lỏng được dùng làm nhiên liệu, xăng, diesel, nhiên liệu phản lực,…

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Xăng RON 92 có chỉ số octane cao hơn xăng RON 95.

D. Đốt alkane trong điều kiện thiếu oxygen có thể sinh ra CO và C gây ô nhiễm môi trường.

Câu 4. Bình gas loại 12 kg chứa chủ yếu thành phần chính là propane, butane (tỉ lệ thể tích tương ứng là 30 : 70). Để tạo mùi cho khí gas, nhà sản xuất đã pha trộn thêm chất tạo mùi đặc trưng như CH3SH (mùi tỏi, hành tây). Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propane và 1 mol butane lần lượt là 2220 kJ và 2874 kJ; giả sử một hộ gia đình cần 6000 kJ nhiệt mỗi ngày (hiệu suất hấp thụ nhiệt 60%). Cho các phát biểu sau:

A. Mục đích của việc thêm CH3SH để giúp phát hiện khí gas khi bị rò rỉ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Tỉ lệ khối lượng propane : butane trong bình gas là 50 : 50.

C. Nhiệt lượng hộ gia đình trên thực tế tiêu tốn mỗi ngày là 10000 kJ.

D. Hộ gia đình trên sử dụng hết một bình gas trong 99,5 ngày

Câu 4: Cho sơ đồ điều chế như thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hiện tượng quan sát được là

A. Không có hiện tượng xảy ra

B. quỳ tím chuyển sang màu xanh.

C. quỳ tím bị mất màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Đồ thị dưới đây thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkane không phân nhánh được biểu diễn như sau:

Đồ thị biểu diễn mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkane không phân nhánh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dựa vào đồ thị đã cho, số phân tử alkane không phân nhánh ở thể khítrong điều kiện thường là?

Câu 2:  Cho các phản ứng dưới đây:

1. Phản ứng cháy

2. Phản ứng phân huỷ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Phản ứng thế

 4. Phản ứng cracking

5. Phản ứng cộng

6. Phản ứng trùng hợp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7. Phản ứng trùng ngưng

 8. Phản ứng reformin

Số phản ứng mà Alkane tham gia là bao nhiêu?

Câu 3: Hydrocarbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có một nguyên tử carbon bậc bốn trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monochloro tối đa sinh ra là  bao nhiêu?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Bình “gas” sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa khí hoá lỏng (LPG) gồm propane và butane với tỷ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propane toả ra lượng nhiệt là 2200 kJ và 1 mol butane toả ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Để đun 1 lít nước (D = 1 g/ml) từ 25°C lên 100°C cần m gam gas, biết rằng muốn nâng 1 gam nước lên 1°C cần tiêu tốn 4,18 J (giả thiết chỉ có 80% lượng nhiệt đốt cháy từ khí gas dùng để tăng nhiệt của nước). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *