0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lương Thế Vinh

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lương Thế Vinh

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

Trường THPT Lương Thế Vinh

ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn : HÓA HỌC 11 Thời gian: 45 phút

ĐỀ CHẴN

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và tính tan.

Câu 1: (2,5 đ) Cho các chất: but-1-in, propan-1-ol, phenol, propanal. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho các chất trên lần lượt tác dụng với:

  1. Dung dịch AgNO3/NH3.

  2. Na.

  3. Dung dịch NaOH.

Câu 2: (2,0 đ) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi:

  1. Nhỏ glixerol đến dư vào ống nghiệm chứa kết tủa đồng (II) hiđroxit.

  2. Nhỏ nước brom vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol và lắc nhẹ.

Câu 3: (2,0 đ) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng các chất lỏng sau: butanal, propan-2-ol, benzen, stiren.

Câu 4: (1,0 đ) Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit no; đơn chức; mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; sau phản ứng thu được 13,2 gam khí CO2. Xác định công thức phân tử của 2 anđehit trong hỗn hợp X.

Câu 5: (1,5 đ) Cho m gam hỗn hợp Y gồm etanol và phenol tác dụng hoàn toàn với natri dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với CuO (t0) dư; sau phản ứng thấy tạo ra 6,4 gam Cu. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp Y.

Câu 6: (1,0 đ) Đun nóng 14,8 gam hỗn hợp A gồm butan-1-ol và butan-2-ol với H2SO4 đặc ở 1700C. Sau phản ứng, thu được nước và hỗn hợp B gồm các anken và ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B thấy tạo ra a gam khí CO2. Tính giá trị của a.

Cho MH= 1; MN= 14; MAg= 108; MCu= 64; MC= 12; MO=16; MNa= 23.

Lưu ý: Học sinh ghi “ĐỀ CHẴN” vào bài làm của mình.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

Trường THPT Lương Thế Vinh

ĐỀ THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn : HÓA HỌC 11 Thời gian: 45 phút

ĐỀ LẺ

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và tính tan.

Câu 1: (2,5 đ) Cho các chất: pent-1-in, propan-2-ol, phenol, etanal. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho các chất trên lần lượt tác dụng với:

  1. Dung dịch AgNO3/NH3.

  2. Na.

  3. Dung dịch NaOH.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

 

Hoa 11 – Luong The Vinh – da

Hoa 11 – Luong The Vinh – de

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *