0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Chí Thanh

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Chí Thanh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 -2018

TP HỒ CHÍ MINH

MÔN HÓA HỌC – Khối 11

TRG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Thời gian làm bài 45 phút

(Không tính thời gian phát đề )

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng “Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học” để làm bài.

Câu 1 (2đ):

Viết công thức cấu tạo tất cả các đồng phân và gọi tên thay thế từng chất sau:

a) Các ancol có công thức phân tử C3H8O.

b) Các anđehit có công thức phân tử C4H8O.

Câu 2 (2đ):

Bằng phương pháp hóa học, trình bày cách nhận biết các chất lỏng đựng trong các bình mất nhãn sau: benzen, metanol, glixerol, stiren và phenol (lỏng). Viết phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình nhận biết.

Câu 3 (1đ):

Viết phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:

a) Benzen tác dụng với clo khi có ánh sáng.

b) Toluen tác dụng với clo khi có ánh sáng (tỉ lệ 1:1).

c) Toluen tác dụng với dung dịch thuốc tím, đun nóng.

d) Oxy hóa không hoàn toàn ancol etylic bằng CuO, đun nóng.

Câu 4 (1đ):

Viết các phương trình phản ứng trong chuỗi sau (viết công thức cấu tạo thu gọn và ghi rõ điều kiện, nếu có):

Axetilen benzen brombenzen natri phenolat phenol.

Câu 5 (1,5đ):

Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức A thì thu được 17,6 gam CO2 và 9,0 gam H2O.

a) Hãy xác định công thức phân tử của ancol A.

b) Xác định công thức cấu tạo thu gọn của A, biết A bị CuO oxi hóa khi đun nóng tạo thành xeton.

Câu 6 (2đ):

Cho m gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri dư, thu được 6,72 lít khí hiđro (đktc ). Nếu trung hòa m gam hỗn hợp X trên thì cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Tính m.

Câu 7 (0,5đ):

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm metanol, etilen glicol và glixerol, thu được 13,2 gam CO2. Nếu đem cũng lượng X trên tác dụng với Na dư sẽ thu được bao nhiêu lít H2 (đktc)?

Hết

Cho: C = 12, H = 1, O = 16.

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA K11 – KTHK2 – 2017-2018

BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÂU

LỜI GIẢI

ĐIỂM

Câu1

a) CH3 – CH2 – CH2 – OH : Propan – 1 – ol

CH3– CH(OH)-CH3 : Propan – 2 – ol

b) CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

CH3-CH(CH3)-CHO : 2-metyl propanal.

Mỗi CTCT 0,25đ

Mỗi tên 0,25đ

Câu 2

h/ch

tt glixerol stiren phenol metanol benzen

Cu(OH)2 dd xanh lam

dd Br2 Mất màu nâu đỏ Mất màu nâu đỏ và tạo kết tủa trắng

Na Sủi bọt khí Còn lại

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

C6H5-CH=CH2 + Br2 C6H5-CHBrCH2Br

C6H5-OH + 3Br2 C6H2Br3OH + 3HBr

CH3-OH + Na CH3-ONa + ½ H2

4ht x 0,25=1đ

pư x 0,25đ

Câu 3

a) Cl Cl

+ 3Cl2 Cl Cl

Cl Cl

b) -CH3 + Cl2 – CH2Cl + HCl

c) – – -CH3 + 2 KMnO4 -COOK + KOH +MnO2 + H2O

d) CH3-CH2-OH + CuO CH3-CHO + Cu + H2O.

0,25đ x 4

Câu 4

(1) 3CHCH

(2) + Br2 – -Br + HBr

(3) -Br + 2NaOH đ ONa + NaBr + H2O

(4) -ONa + HCl -OH + NaCl

0,25đ x 4

(thiếu 2 đk trở lên trừ 0,25đ)

Câu 5

a) nCO2 = 0,4 mol < nH2O = 0,5 mol

=> X là ancol no, mạch hở.

CnH2n+2O + 3n/2 O2 nCO2 + (n+1)H2O.

  => n = 4

CTPT: C4H10O

b) A bị CuO oxy hóa khi đun nóng tạo thành xeton nên A là ancol bậc II:

CTCT của A: CH3-CH(OH)CH2-CH3.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 6

nH2 = 0,3 mol ; nNaOH = 0,2 mol

C2H5OH + Na C2H5ONa + 1/2H2

amol a/2mol

C6H5OH + Na C6H5ONa + 1/2H2

bmol b/2mol

C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O

bmol bmol

Ta có hệ pt: a/2 + b/2 = 0,3

b = 0,2 => a = 0,4

m = 46.0,4 + 94.0,2 = 37,2 gam

0,25đ

0,25đ/pư=0,75

Tìm a,b: 0,5đ

Tìm m: 0,5đ

Câu 7

Đúng kết quả mới cho 0,5đ

GHI CHÚ :

Tổ Hóa học, ráp phách vào ngày thứ tư 02/05/18 ,lúc 7g30 tại phòng thí nghiệm Hóa

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Nguyễn Chí Thanh DA-HOA-11-KHTN

Nguyễn Chí Thanh DA-HOA-11-KHXH

Nguyễn Chí Thanh DE-HOA-11-KHTN

Nguyễn Chí Thanh DE-HOA-11-KHXH

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *