dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 1 BÀI 19. DẪN XUẤT HALOGEN

I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁPGiáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 2

1. Khái niệm

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Khi thay thế nguyên tử ………………..trong phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử………………….. ta thu được dẫn xuất halogen.

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence CTTQ:  ……………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Danh pháp

a) Tên thay thế

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 3

 

Ví dụ:           

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Schematic
Description automatically generated with medium confidence

                          ……………………………..

Vận dụng:

Công thứcTên gọiLưu ý
CH3 – CH2 – Br…………………..Halogen chỉ có một vị trí duy nhất thì không cần số chỉ vị trí.
CH2 = CH – CH2 – Cl…………………..Đánh STT ưu tiên liên kết bội
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 4…………………..Đánh STT ưu tiên gần nhóm thế.
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 5…………………..Nếu có nhiều nguyên tử halogen thì thêm độ bội đi, tri, tetra trước halogeno

b) Tên thông thường

Gọi tên thường của các chất sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • CHBr3:………………………….
  • CCl3:……………………………

c) Tên gốc chức

Công thứcTên gọiCông thứcTên gọi
CH3CH2I……………………….CH2 = CH – Br……………………….
C6H5CH2F……………………….C6H5Cl……………………….

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi…………hơn các hydrocarbon có phân tử khối tương đương.

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence CH3Cl, CH3F: ở trạng thái…….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Hầu như …………trong nước, …………trong các dung môi hữu cơ.

III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠOGiáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 6

A picture containing text, symbol, font
Description automatically generated

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Nguyên tử carbon mang điện tích ………….và nguyên tử halogen mang điện tích …….. Do vậy liên kết C-X dễ bị phân cắt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen:…………………………..

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế nguyên tử halogen

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence PTTQ:          R – X  +  OH   → ………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ví dụ:     CH3Cl  +  NaOH → …………………………………….

               C6H5CH2Br  +  KOH → ………………………………..

2. Phản ứng tách hydrogen halide

Cơ chế tách:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A picture containing text, line, screenshot
Description automatically generated

Ví dụ:    

CH3CH2Cl ……………………….

A picture containing text, line, screenshot, font
Description automatically generated

V – ỨNG DỤNGGiáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 7Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 8

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 9
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 10
Shape, rectangle
Description automatically generated
Shape, rectangle
Description automatically generatedShape, rectangle
Description automatically generated
Clorofom là gì? Những điều không thể bỏ qua về hoá chất Clorofom này
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT 11

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

III. LUYỆN TẬP

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau

Câu 1: Hợp chất nào sau đây được dùng để tổng hợp PVC

A. CH2=CH-CH2Cl                           B. C6H5Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2=CHBr                                   D.  CH2=CHCl

Câu 2:  Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hidrocarbon?

A. ClCH2COOH                    C. C6H5CH2Cl                             

B. CH3CH2MgBr                   D. CH3COCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng với dung dịch KOH/ancol, đun nóng là :

A. But-2-en.              C. But-2-ol.

B. But-1-en.              D. Metylxiclopropan.

Câu 4: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo: ClCH2CH(CH3)CHClCH3 là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,3-điclo-2-metylbutan.

B. 2,4-điclo-2-metylbutan.

C. 1,3-điclopentan. 

D. 2,4-điclo-3-metylbutan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với hỗn hợp KOH/C2H5OH dư, sau khi loại tạp chất và dẫn khí sinh ra qua dung dịch brom dư thấy có x gam Br2 tham gia phản ứng. Tính x nếu hiệu suất phản ứng ban đầu là 80%.

A. 25,6g.                    B. 32g.                        C. 16.             D. 12,8g.

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *