dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT 1                    BÀI 18: ÔN TẬP CHƯƠNG 4 – HYDROCARBON

I. ỨNG DỤNG  Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT 2

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT 3 Quan sát hình, nối những hình ảnh về ứng dụng phù hợp với dãy đồng đẳng Hydrocacbon tương ứng:

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT 4
AreneAlkaneAlkeneAlkyne

II. BẢNG TỔNG KẾT:

1. Phân loại Hydrocarbon:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT 4

2. So sánh đặc điểm cấu tạo – tính chất đặc trưng của các Hydrocarbon:

  • Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT 3 So sánh sự khác biệt của alkane, alkene, alkyne và arene về: CTTQ, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng.
  • Giáo án powerpoint hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT 7Xây dựng mối liên hệ giữa các Hydrocarbon no, không no, thơm
 AlkaneAlkeneAlkyneAnkyl benzene
1. CTCT      
2. Cấu tạo      
3. Đồng phân          
4. TCVL     
5. TCHHThế      
 Tách      
 Cộng      
 Trùng hợp        
 Cháy        
     

Note:

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence

………………………………………………………………………………………..

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence

…………………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Mối quan hệ giữa các Hydrocarbon:

4. Điều chế:

III. CỦNG CỐ:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn.
  2. Trong phân tử alkene, liên kết đôi gồm một liên kết σ và một liên kết π.
  3. Hydrocarbon no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn..
  4. Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n.

Câu 2:  Cho công thức cấu tạo sau:

Tên thay thế của hợp chất là

     A. 2,2-dimethylpropane             B. 2-methylbutane.

     C. 2 – metyl propan                    D. pentane

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3:  Hai hydrocarbon A và B có cùng CTPT là C5H12 

(A) + chlorine ???? chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monochlorine duy nhất

           (B) + chlorine ???? tạo ra 4 dẫn xuất monochlorine.

Tên gọi của A và B lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

             A. 2,2-dimethylpropane và 2-methylbutane.

             B. 2,2-dimethylpropane và pentane.

             C. 2-methylbutane và 2,2-dimethylpropane.

             D. 2-methylbutane và pentane.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Cho công thức cấu tạo sau: C6H5 –CH=CH2

Tên của hợp chất này là

  1. Styrene.
  2. Vinyl benzene
  3. Toluen
  4.  Cả A và B đều đúng.

Câu 5: Hãy chọn những chất làm mất màu dung dịch Bromine:

………………………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *