Giáo án powerpoint hóa học 10 KNTT cả năm

Các thầy cô click vào link sau để download về máy tính (file trước là file word, file sau là file powerpoint)

Giáo án chuyên đề học tập

Chuyên đề 1: Cơ sở hoá học

Bài 1: Liên kết hoá học

Bài 2: Phản ứng hạt nhân

Bài 3: Năng lượng hoạt hoá của phản ứng hoá học

Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

Chuyên đề 2: Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ

Bài 5: Sơ lược về phản ứng cháy nổ

Powerpoint – download (thầy cô ấn vào “tệp” ở góc trên bên trái và chọn tải xuống)

Video trong bài học – download

Bài 6: Điểm chớp cháy Nhiệt độ ngọn lửa Nhiệt độ tự bốc cháy

Bài 7: Hoá học về phản ứng cháy, nổ

Powerpoint – download (thầy cô ấn vào “tệp” ở góc trên bên trái và chọn tải xuống)

Video trong bài học

Bài 8: Phòng chống cháy, nổ

Powerpoint – Download (thầy cô ấn vào “tệp” ở góc trên bên trái và chọn tải xuống)

Video bài học 1

Video bài học 2

Video bài học 3

Video bài học 4

Video bài học 5

Chuyên đề 3: Thực hành hoá học và công nghệ thông tin

Bài 9: thực hành vẽ cấu trúc phân tử

Powerpoint Bài 10: Thực hành thí nghiệm hoá học ảo

Bài 11: Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

Mời các thầy cô xem thêm giáo án và các tài liệu dạy học hóa học 10 chương trình mới

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 10

Tổng hợp giáo án và chuyên đề học tập hóa học 10

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *