dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân

Bài 2. Phản ứng hạt nhân

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU   

SỐ TIẾT: 4 TIẾT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên; Lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên.
 • Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.
 • Nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.
 • Nêu được ứng dụng của phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu khoa học, đời sống và sản xuất.
 • Nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân: xác định niên đại cổ vật, các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, năng lượng,…

2. Về năng lực

2. 1. Năng lực chung

– Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về phóng xạ tự nhiên, phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân và tìm hiểu ứng dụng của phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu khoa học, đời sống và sản xuất.

– Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về phóng xạ tự nhiên, phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân; Hoạt động nhóm và cặp đôi hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo; Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm, liên hệ thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học và cuộc sống.

2.2. Năng lực hoá học

– Nhận thức hoá học: Nêu được sự phóng xạ tự nhiên; lấy ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên; phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.

– Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Quan sát được hiện tượng tự nhiên có liên quan đến phản ứng hạt nhân, như Mặt trời, các ngôi sao, một số loại dược phẩm phóng xạ, hay khi nhìn thấy những cổ vật có ghi niên đại hàng trăm năm, ngàn năm, …

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân; Vận dụng được kiến thức về phóng xạ và hạt nhân để biết ứng dụng vào nghiên cứu khoa học, đời sống và sản xuất, hay xác định niên đại cổ vật, các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, năng lượng.

3. Về phẩm chất

– Yêu nước: Nhận biết được vẻ đẹp của tự nhiên, của đất nước thông qua bộ môn Hóa học.

– Nhân ái: Quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Chăm chỉ: Chăm học, chịu khó đọc sách giáo khoa ,tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân

– Trung thực: Thành thật trong việc thu thập các tài liệu, viết báo cáo và các bài tập.

– Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Thiết bị:

Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập

            2. Học liệu:

       –  Video về lý thuyết và bài tập phản ứng hạt nhân

https://www.youtube.com/watch?v=p4necUxMJCI

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
TiếtHoạt độngPhương pháp/Kỹ thuật dạy họcPhương pháp/Công cụ đánh giá
11: Mở đầu (10’)+ Phương pháp hỏi đáp  + Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề     Câu hỏi
2: Hình thành kiến thức mới 2.1. Tìm hiểu về sự phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo (35 phút)– PPDH hợp tác – Kĩ thuật: thảo luận cặp đôi, nhóm  – Bảng kiểm đánh giá kĩ năng hợp tác (được đánh giá chung sau hoạt động 4) – Câu hỏi thảo luận   
2  2.2: Tìm hiểu về phản ứng hạt nhân và các định luất bảo toàn số khối và điện tích ( 35 phút) 2.3.  Tìm hiểu ứng dụng của phản ứng hạt nhân (10 phút)– PPDH hợp tác – Kĩ thuật: thảo luận cặp đôi, nhóm – Bảng kiểm đánh giá kĩ năng hợp tác (được đánh giá chung sau hoạt động 4) – Câu hỏi thảo luận 
3+43 : Luyện tập củng cố (60 phút )Phương pháp hợp tác – Kỹ thuật dạy học: Thảo luận nhóm – Kĩ thuật Think – Pair – Share– Bảng kiểm đánh giá kĩ năng hợp tác (được đánh giá chung sau hoạt động 4)
4 : Vận dụng(30’) – KT giao nhiệm vụ, KT đặt câu hỏiPhiếu học tập

Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)

Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu Kích thích sự tò mò của HS, mong muốn tìm hiểu về quá trình biến ước mơ của các nhà giả kim thuật thành hiện thực. HS xác định nhiệm vụ học tập. b. Nội dung – HS làm việc cá nhân:thực hiện bài tập tình huống mở đầu. c. Sản phẩm – Câu trả lời của HS (phương án A) d. Tổ chức hoạt động học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS – Ổn định lớp. – Dẫn dắt vào nội dung: GV chiếu hình ảnh một số ứng dụng của phản ứng hạt nhân trong thực tiễn, dẫn dắt vào bài mới. HS xác định nhiệm vụ học tập.   – Mời HS trả lời câu hỏi. – Nhận xét và chốt đáp án.     – HS quan sát và lắng nghe câu hỏi.   HS trả lời câu hỏi. – HS lắng nghe.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 80 phút)

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về sự phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo
a. Mục tiêu  + Nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên; Lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên.  + Nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.  + Tìm tòi khám phá kiến thức thông qua các hoạt động đọc và xử lí thông tin, thảo luận rút ra được kiến thức mới b. Nội dung – HS đọc thông tin trong sách CĐHT, làm việc nhóm theo phiếu học tập: Nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên; Lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên. Nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân. c. Sản phẩm -HS hoàn thành hai phiếu học tập số 1 và số 2 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 1) Sự phóng xạ tự nhiên là gì? Cho ví dụ minh họa. 2) Viết phương trình tổng quát của sự phóng xạ tự nhiên. 3) Trả lời câu hỏi trong logo hỏi 1 sách CĐHT. 4) Trả lời câu hỏi trong logo hỏi 2 sách CĐHT 5) Nêu một số ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên. Thực hiện logo hỏi 3 sách CĐHT Trả lời: 1)  Phóng xạ tự nhiên là hiện tượng các nguyên tố tự phát ra tia phóng xạ, không do tác động từ bên ngoài. VD : Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 1  ®  Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 2  +  các tia bức xạ.  2) Phương trình tổng quát: Hạt nhân mẹ ® Hạt nhân con + tia bức xạ 3) – Dòng hạt α ( hạt nhân tử Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 3) mang điện tích dương     – Dòng hạt β là hạt Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 4 mang điện tích âm.     – Dòng hạt g không mang điện. 4) Tia g không bị lệch trong trường điện vì tia g là dòng các hạt không mang điện tích. 5) Ví dụ:  Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 5                  Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 6. – Tổng số khối và tổng điện tích trước và sau phản ứng không thay đổi.       PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 1) Sự phóng xạ nhân tạo là gì? Cho ví dụ minh họa. 2) Viết phương trình tổng quát của sự phóng xạ nhân tạo. 3) Trả lời câu hỏi trong logo hỏi 4 sách CĐHT. Trả lời: 1) Phóng xạ nhân tạo là quá trình biến đổi hạt nhân không tự phát, gây ra bởi tác động bên ngoài lên hạt nhân. Ví dụ : Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 7.             Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 8.         Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 9. 2) Phương trình tổng quát: Tia bức xạ 1 + Hạt nhân 1® [Hạt nhân trung gian ] ® Hạt nhân 2 + Tia bức xạ 2 3) Giống nhau: đều là quá trình biến đổi hạt nhân nguyên tử đồng thời pát ra các tia bức xạ.      Khác nhau : Phóng xạ tự nhiên là hiện tượng các nguyên tố tự phát ra tia phóng xạ, không do tác động từ bên ngoài. Phương trình tổng quát: Hạt nhân mẹ ® Hạt nhân con + tia bức xạ Phóng xạ nhân tạo là quá trình biến đổi hạt nhân không tự phát, gây ra bởi tác động bên ngoài lên hạt nhân. Phương trình tổng quát: Tia bức xạ 1 + Hạt nhân 1® [Hạt nhân trung gian ] ® Hạt nhân 2 + Tia bức xạ 2   d. Tổ chức hoạt động học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS – GV chia lớp thành 4 nhóm. Nhóm 1 và 3 thảo luận phiếu học tập số 1; nhóm 2 và 4 thảo luận phiếu học tập số 2. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 1) Sự phóng xạ tự nhiên là gì? Cho ví dụ minh họa. 2) Viết phương trình tổng quát của sự phóng xạ tự nhiên. 3) Trả lời câu hỏi trong logo hỏi 1 sách CĐHT. 4) Trả lời câu hỏi trong logo hỏi 2 sách CĐHT 5) Nêu một số ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên. Thực hiện logo hỏi 3 sách CĐHT     PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 1) Sự phóng xạ nhân tạo là gì? Cho ví dụ minh họa. 2) Viết phương trình tổng quát của sự phóng xạ nhân tạo. 3) Trả lời câu hỏi trong logo hỏi 4 sách CĐHT.     – Mời đại diện một số nhóm lên trình bày bài làm. Các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét. – GV nhận xét và chốt đáp án – Lắng nghe và ghi chép kiến thức.         – Lắng nghe và ghi bài vào vở.     – HS trả lời câu hỏi.                 – HS nhận nhiệm vụ và tiến hành làm việc nhóm.         – HS trình bày kết quả làm việc nhóm. – HS lắng nghe và chỉnh sửa.

* Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về phản ứng hạt nhân và các định luất bảo toàn số khối và điện tích

 1. Mục tiêu:

+ Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Tìm tòi khám phá kiến thức thông qua các hoạt động đọc và xử lí thông tin, thảo luận rút ra được kiến thức mới

b) Nội dung:

HS làm việc cá nhân: Nêu được sơ lược về phản ứng hạt nhân; Vận dụng các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.

c) Sản phẩm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

  – Các câu trả lời của HS về phản ứng hạt nhân và định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 1) Phản ứng hạt nhân là gì? 2) Nêu định luật bảo toàn số khối và điện tích 3) Trả lời câu hỏi trong logo hỏi 6 sách CĐHT. Trả lời: 1) Phản ứng hạt nhân là phản ứng có sự biến đổi ở hạt nhân nguyên tử (thành phần hạt nhân, năng lượng hạt nhân). 2) Định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích Đối với phản ứng hạt nhân có dạng: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 10. * Bảo toàn số khối: A1 + A2 = A3 + A4. * Bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4. 3) Theo định luật bảo toàn số khối: 16 = 16 + A Þ A = 0 Theo định luật bảo toàn điện tích: 8 = 7 + Z Þ Z = 1 Vậy Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 11 là Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 12   

d) Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập: GV hướng dẫn HS đọc SGK CĐHT và trả lời phiếu học tập số 3 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 1) Phản ứng hạt nhân là gì? 2) Nêu định luật bảo toàn số khối và điện tích      3) Trả lời câu hỏi trong logo hỏi 6 sách CĐHT. Thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu học tập . Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 số nhóm HS báo cáo nội dung kết quả thảo luận của nhóm. Kết luận, nhận định:        GV nhận xét, đưa ra kết luận:

* Hoạt động 2.3.  Tìm hiểu ứng dụng của phản ứng hạt nhân

   a) Mục tiêu:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

  + Nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân: phục vụ nghiên cứu khoa học, y học, sản xuất và đời sống.

  + Tìm tòi khám phá kiến thức thông qua các hoạt động đọc và xử lí thông tin, thảo luận rút ra được kiến thức mới

   b) Nội dung

  HS làm việc theo cặp hoặc theo nhóm: Nêu ứng dụng của phản ứng hạt nhân trong nghiên cứu khoa học, trong y học, trong sản xuất và đời sống.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   c) Sản phẩm

 Câu trả lời của HS về ứng dụng của phản ứng hạt nhân.

¨) Trong nghiên cứu khoa học

– Xác định tuổi của cổ vật

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Nghiên cứu bản chất của vật chất

¨) Trong y học

– Chuẩn đoán bệnh qua hình ảnh

– Trị bệnh ung thư

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Khử trùng

¨) Trong sản xuất và đời sống

– Các lò phản ứng hạt nhân được sử dụng với mục đích cung cấp năng lượng ( thay than đá, dầu mỏ,…) trong các nhà máy phát điện, tàu ngầm,..

– Bức xạ có thể điều khiển có thể gây lên biến đổi gen theo hướng có lợi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) Tổ chức hoạt động

– Hoạt động trên lớp: GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp, thực hiện yêu cầu: Nêu một số ứng dụng của phản ứng hạt nhân trong nghiên cứu khoa học, trong y học, trong sản xuất và đời sống.

– Hoạt động ở nhà: GV sử dụng phương pháp dạy học dự án, GV giao nhiệm vụ cho HS từ buổi hôm trước. HS thực hiện dự án: Phản ứng hạt nhân và ứng dụng của phản ứng hạt nhân trong nghiên cứu khoa học, trong y học, trong sản xuất và đời sống. (HS có thể trình bày bằng powerpoint hoặc poster.

– Đại diện 1 số nhóm HS báo cáo nội dung kết quả thảo luận của nhóm về ứng dụng của phản ứng hạt nhân  hoặc sản phẩm trình bày của nhóm HS tùy theo sản phẩm đã lựa chọn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kết luận, nhận định:       

GV nhận xét, đưa ra kết luận:

Hoạt động 2.4. Luyện tập và củng cố (60 phút)

a) Mục tiêu:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    – Củng cố khắc sâu kiến thức về phóng xạ tự nhiên, phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.

    – Vận dụng các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứnghạt nhân.

b) Nội dung:

    HS làm việc cá nhân: Thực hiện các câu hỏi, yêu cầu trong logo luyện tập, vận dụng sách CĐHT.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Sản phẩm:

Câu trả lời của HS về giá trị điện tích của hạt alpha và hạt beta, ứng dụng của phản ứng hạt nhân trong y học để điều trị ung thư.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Câu 1. Phóng xạ tự nhiên là hiện tượng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. các nguyên tố tự phát ra tia phóng xạ, không do tác động từ bên ngoài.

     B. hạt nhân nguyên tử không bền vững bị biến đổi thành hạt nhân nguyên tử khác.

     C. biến đổi hạt nhân không tự phát, gây ra bởi tác động bên ngoài lên hạt nhân, đồng thời phát ra tia phóng xạ.

     D. hóa học, phát ra tia phóng xạ, đồng thời giải phóng năng lượng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn số khối.

     B. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn điện tích.

     C. Phóng xạ tự nhiên không phải là một loại phản ứng hạt nhân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Phản ứng nhiệt hạch là một loại phản ứng hạt nhân.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Hạt α là hạt nhân nguyên tử helium (Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13).

     B. Hạt β có điện tích –1 và số khối bằng 0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Tia γ là dòng photon có năng lượng cao.

     D. Hạt α và hạt nhân nguyên tử có điện tích trái dấu nhau.

Câu 4. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phóng xạ tự nhiên?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 14.                                                 B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 15.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 14.                                                 D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 17.

Câu 5. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phóng xạ tự nhiên?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 18.     B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 19.  

     C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 14.     D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 21.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phóng xạ nhân tạo?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 22.                                                 B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 23.

     C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 14.                                                 D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 7.

Câu 7. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phóng xạ nhân tạo?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 8.                                              B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 23.

     C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 9.                                          D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 18.

Câu 8. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 30. X là hạt nào sau đây?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13.                              B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 32.                                C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 33.                                 D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 34.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9. Phương trình phản ứng hạt nhân của quá trình phóng xạ một hạt β của nguyên tử Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 35 là

     A. .               B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 36.              C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 37.               D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 37.

Câu 10. Phương trình phản ứng hạt nhân nào sau đây sai?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 5.      B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 6.      

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 30.         D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 42.

Câu 11. Trong một phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

     A. khối lượng.                   B. số proton.                     C. số neutron.                   D. số khối.

Câu 12. Trong quá trình phân rã hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 43 thành hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 43, đã giải phóng ra hạt nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Neutron.  B. Proton.    C. Electron.                       D. Hạt nhân helium.

Câu 13. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 5. Điện tích của hạt nhân Pu thu được là

     A. 238.                               B. 240.                               C. 92.                                 D. 94.

Câu 14. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 46. Số neutron của hạt nhân X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 11.                                 B. 12.                                 C. 9.                                    D. 10.

Câu 15. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 47. X là nguyên tố nào sau đây?

     A. Chlorine (Z=17).         B. Argon (Z=18).    C. Bromine (Z=35). D. Lưu huỳnh (Z=16).

Câu 16. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 47. Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Số khối của X là 62.                                                 B. Điện tích hạt nhân của X là 27.

     C. Phản ứng trên là phản ứng nhiệt hạch.                    D. Số hạt neutron trong hạt nhân X là 34.

Câu 17. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 49. X là nguyên tử nào sau đây?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13.                              B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 51.                                C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 52.                                D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 54. X là hạt nào sau đây?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13                               B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 52.                                C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 57.                                 D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 34.

Câu 19. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 15. X là nguyên tử nào?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 60.                           B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 61.                            C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 61.                            D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 60.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20. Cho các phát biểu dưới đây về phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 64.

(1) Phản ứng trên là một dạng phóng xạ nhân tạo.

(2) X là nguyên tử Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 65.

(3) Số hạt cơ bản trong hạt nhân của X là 181.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Số hạt neutron trong nguyên tử X là 81.

(5) Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử X là 50.

Số phát biểu đúng là

     A. 1.                                    B. 2.                                    C. 3.                                    D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Sản phẩm:

Câu1234567891011121314151617181920
Đáp ánACDACDBBABDDDBDDCCBC

d, Tổ chức thực hiện

  Giao nhiệm vụ học tập:

  HS hoạt động cá nhân, hợp tác nhóm 2 HS hoàn thành phiếu học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện nhiệm vụ:

Hoàn thành phiếu học tập .

Báo cáo, thảo luận:

GV gọi bất kì 1 nhóm HS nào chiếu sản phẩm của mình để báo cáo trước lớp, những nhóm HS khác nhận xét bổ sung.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 Hoạt động 2.5. Vận dụng (30 phút)

a) Mục tiêu:

    – Củng cố khắc sâu kiến thức về phóng xạ tự nhiên, phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.

    – Vận dụng các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Nội dung:

      HS tự vận dụng kiến thức trong bài học trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Câu 1. Cho hai phản ứng hạt nhân sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 66 (1)

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 67 (2)

Phản ứng hạt nhân nào là phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân nào là phóng xạ tự nhiên?

Câu 2. Viết các phương trình phản ứng hạt nhân cho quá trình:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Phát xạ 1 hạt β+ của Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 68.

b) Phóng xạ 1 hạt β của Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 69 (molybdenum-99).

c) Phóng xạ 1 hạt α kèm theo γ từ Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 70.

d) Hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 71 bức xạ liên tiếp hai electron, tạo ra một đồng vị uranium.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

e) Ở tầng cao khí quyển, do tác dụng của neutron có trong tua vũ trụ, Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 72 phân rã thành Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 68 và proton.

Câu 3. Hoàn thành các phương trình hạt nhân sau đây:

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 74

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 75

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4. Vận dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích, hoàn thành các phản ứng hạt nhân:

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 76

b)

Câu 5. Tìm hạt X trong các phản ứng hạt nhân sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) .

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 49.

c) .

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 78.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Phân rã tự nhiên  tạo ra đồng vị bền , đồng thời giải phóng một số hạt α và β. Xác định số hạt α và β cho quá trình phân rã một hạt nhân .

c) Sản phẩm:

HS tổng kết, hệ thống hóa kiến thức.

Câu 1. Phản ứng (1) là phóng xạ tự nhiên, phản ứng (2) là phóng xạ nhân tạo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2.

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 79.

b) .

c) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 80.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) .

e) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 66.

Câu 3.

a)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b)

Câu 4.

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 82=> Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 14.

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 84=> Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5.

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 86.

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 87.

c) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 88.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 89.

Câu 6

Phương trình phản ứng hạt nhân: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 90

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 91

Vậy số hạt α và β lần lượt là 6 và 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 HS hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

  d) Tổ chức thực hiện:

  Giao nhiệm vụ học tập:

  HS hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện nhiệm vụ:

Hoàn thành phiếu học tập .

Báo cáo, thảo luận:

GV thu bài, chấm đại diện và nhận xét một số bài. Những bài còn lại sẽ trả ở tiết sau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BẢNG KIỂM

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN.

STTYÊU CẦU CẦN ĐẠTXÁC NHẬN
KHÔNG
1Có nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên; Lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên.  
2Có nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.  
3Có vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.  
4Có nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân: phục vụ nghiên cứu khoa học, y học, sản xuất và đời sống.    
5Bản thân em có tích cực tham gia hoạt động nhóm không?  
6Bản thân em có tích cực tham gia hoạt động nhóm không?  

BÀI TẬP CHO CHUYÊN ĐỀ

I. MỤC TIÊU

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Yêu cầu cần đạt theo chương trình 2018

+ Nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên; Lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên.

+ Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.

+ Nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Nêu được ứng dụng của phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu khoa học, đời sống và sản xuất.

+ Nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân: xác định niên đại cổ vật, các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, năng lượng,…

2. Đặc tả theo mức độ nhận thức

a) Nhận biết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Nêu được sơ lược về phóng xạ tự nhiên, phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.

+ Nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân.

b) Thông hiểu

+ Sử dụng được định luật bảo toàn số khối hoặc bảo toàn điện tích để hoàn thành phương trình phản ứng hạt nhân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Phân loại được phản ứng phóng xạ nhân tạo và phóng xạ tự nhiên, phản ứng nhiệt hạch và phân hạch,…

+ Xác định được sản phẩm hoặc loại tia phóng xạ trong phản ứng hạt nhân.

c) Vận dụng

+ Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM BÀI HỌC

1. Các kiến thức cần nhớ

+ Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử không bền vững bị biến đổi thành hạt nhân của nguyên tử khác, đồng thời phát ra bức xạ dạng hạt hoặc photon có năng lượng lớn, gọi là tia phóng xạ.

+ Phóng xạ tự nhiên là hiện tượng các nguyên tố tự phát ra tia phóng xạ, không do tác động từ bên ngoài.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Tia phóng xạ gồm các hạt và bức xạ điện từ:

            * Hạt α (alpha) là hạt nhân nguyên tử helium (Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13).

            * Hạt β (beta) có điện tích –1 và số khối bằng 0 (Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 52 hay Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 32).

            * Hạt β+ (beta cộng hay positron) có điện tích +1 và số khối bằng 0 (Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 52 hay Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 32).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            * Tia γ (gamma) là dòng photon có năng lượng cao (Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 34).

+ Định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích

Đối với phản ứng hạt nhân có dạng: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 10.

            * Bảo toàn số khối: A1 + A2 = A3 + A4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            * Bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4.

+ Phản ứng hạt nhân là phản ứng có sự biến đổi ở hạt nhân nguyên tử. Phản ứng hạt nhân không phải là phản ứng hóa học.

+ Phóng xạ tự nhiên là một loại phản ứng hạt nhân.

+ Phóng xạ nhân tạo là quá trình biến đổi hạt nhân không tự phát, gây ra bởi tác động bên ngoài lên hạt nhân, đồng thời phát ra tia phóng xạ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Phản ứng nhiệt hạch, hay phản ứng tổng hợp hạt nhân, là quá trình 2 hạt nhân hợp lại để tạo thành hạt nhân mới nặng hơn, đồng thời giải phóng năng lượng.

+ Phản ứng phân hạch: Dưới tác dụng của neutron, hạt nhân nguyên tử phân chia thành 2 hạt nhân mới, đồng thời giải phóng năng lượng.

+ Ứng dụng của đồng vị phóng xạ và phản ứng hạt nhân: Y học (chụp hình, y học hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 52 điều trị ung thư tuyến giáp, xạ trị), công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, xác định niên đại cổ vật (Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 35), niên đại mẫu đá trong lớp địa chất (Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 1), năng lượng hạt nhân (trong đó có điện hạt nhân sử dụng Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 1).

2. Các kĩ năng cần nắm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Viết phương trình phản ứng hạt nhân.

III. CÂU HỎI – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

TỰ LUẬN (10 câu)

Câu 1. Cho hai phản ứng hạt nhân sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 103 (1)

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 15 (2)

Phản ứng hạt nhân nào là phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân nào là phóng xạ tự nhiên?

Trả lời:Phản ứng (1) là phóng xạ tự nhiên, phản ứng (2) là phóng xạ nhân tạo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2. Viết các phương trình phản ứng hạt nhân cho quá trình:

a) Phát xạ 1 hạt β+ của Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 35.

b) Phóng xạ 1 hạt β của Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 69 (molybdenum-99).

c) Phóng xạ 1 hạt α kèm theo γ từ Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 107.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) Hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 61 bức xạ liên tiếp hai electron, tạo ra một đồng vị uranium.

e) Ở tầng cao khí quyển, do tác dụng của neutron có trong tua vũ trụ, Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 109 phân rã thành Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 35 và proton.

f) Bắn hạt a vào hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 109 đứng yên thì thu được một hạt proton và một hạt nhân X.

g) Phốt pho Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 35 phóng xạ b và biến đổi thành lưu huỳnh (S).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 113.

b) .

c) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 23.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) .

e) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 103.

f) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 116.

g) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 117.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Hoàn thành các phương trình hạt nhân sau đây:

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 118

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 117

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a)

b)

Câu 4. Viết phương trình biểu diễn sự phóng xạ của các đồng vị:

a)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 120

c) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 121

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 121

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a)

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 22

c) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 124

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 21

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. Vận dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích, hoàn thành các phản ứng hạt nhân:

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 5

b)

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 82=> Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 103.

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 84=> Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 103

Câu 6. Xác định số khối và điện tích hạt nhân X trong các quá trình sau:

a)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b)

c)

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 124

e) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 132Na  → X + Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 133β.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:

a) A = 22, Z = 10.

b) A = 35, Z = 16.

c) A = 63, Z = 29.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) A = 9, Z = 5.

e) A = 24, Z = 12.

Câu 7. Tìm hạt X trong các phản ứng hạt nhân sau:

a) .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 49.

c) .

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 78.

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 86.

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 87.

c) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 138.

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 89.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8. Hoàn thành các phản ứng hạt nhân sau:

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 140

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 141

c)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 142

e)

f) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 18

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 17

b) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 8

c) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 146

d) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

e)

f) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 8

Câu 9. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 149 sau một loạt biến đổi phóng xạ α và β, tạo thành đồng vị Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 69. Phương trình phản ứng hạt nhân xảy ra như sau:

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 91

(x, y là số lần phóng xạ α, β)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xác định số lần phóng xạ α và β của Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 149 trong phản ứng trên.

Trả lời:

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 91

Vậy số lần phóng xạ α và β lần lượt là 8 và 6 lần.

Câu 10. Phân rã tự nhiên  tạo ra đồng vị bền , đồng thời giải phóng một số hạt α và β. Xác định số hạt α và β cho quá trình phân rã một hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 61.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:

Phương trình phản ứng hạt nhân: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 90

Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 91

Vậy số hạt α và β lần lượt là 6 và 4.

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (24 câu)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1. Phóng xạ tự nhiên là hiện tượng

     A. các nguyên tố tự phát ra tia phóng xạ, không do tác động từ bên ngoài.

     B. hạt nhân nguyên tử không bền vững bị biến đổi thành hạt nhân nguyên tử khác.

     C. biến đổi hạt nhân không tự phát, gây ra bởi tác động bên ngoài lên hạt nhân, đồng thời phát ra tia phóng xạ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. hóa học, phát ra tia phóng xạ, đồng thời giải phóng năng lượng.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn số khối.

     B. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn điện tích.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Phóng xạ tự nhiên không phải là một loại phản ứng hạt nhân.

     D. Phản ứng nhiệt hạch là một loại phản ứng hạt nhân.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Hạt α là hạt nhân nguyên tử helium (Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     B. Hạt β có điện tích –1 và số khối bằng 0.

     C. Tia γ là dòng photon coa năng lượng cao.

     D. Hạt α và hạt nhân nguyên tử có điện tích trái dấu nhau.

Câu 4. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phóng xạ tự nhiên?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 103.                                                 B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 15.

     C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 103.                                                 D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 17.

Câu 5. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phóng xạ tự nhiên?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 18.      B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 19.   C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 103.     D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 21.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phóng xạ nhân tạo?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 22.                                                 B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 23.

     C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 103.                                                 D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 7.

Câu 7. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phóng xạ nhân tạo?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 8.                                              B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 23.

     C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 9.                                          D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 18.

Câu 8. Cho phương trình của hai phản ứng sau:

(1) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 174.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 175.

Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Phản ứng (1) là phản ứng phân hạch.

     B. Phản ứng (2) xảy ra kèm theo giải phóng năng lượng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Phản ứng (1) và (2) đều là phản ứng hạt nhân.

     D. Phản ứng (2) là phản ứng nhiệt hạch.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai?

     A. Đồng vị carbon-14 được sử dụng để xác định niên đại các cổ vật.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     B. Đồng vị uranium-238 dùng để xác định thời gian tồn tại mẫu đá của Trái Đất.

     C. Một số đồng vị phóng xạ có thể sử dụng trong điều trị ung thư.

     D. Năng lượng từ phản ứng hạt nhân là nguồn năng lượng tạo ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 10. Khi một mol uranium phản ứng giải phóng một năng lượng là 2.1010 kJ. Một mol carbon khi đốt cháy hoàn toàn tỏa ra lượng nhiệt là 394 kJ. Khối lượng than đá (tính bằng tấn, chứa 90% carbon) cần đốt cháy hoàn toàn để thu được nhiệt lượng tương đương một mol uranium phản ứng giải phóng ra gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 400.                                B. 500.                                C. 600.                                D. 700.

Câu 11. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 30. X là hạt nào sau đây?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13.                              B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 32.                                C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 33.                                 D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 34.

Câu 12. Phương trình phản ứng hạt nhân của quá trình phóng xạ một hạt β của nguyên tử Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 35 là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. .                B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 36.              C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 183.               D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 183.

Câu 13. Phương trình phản ứng hạt nhân nào sau đây sai?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 5.       B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 141.       C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 30.         D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 42.

Câu 14. Trong một phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. khối lượng.                     B. số proton.                       C. số neutron.                     D. số khối.

Câu 15. Trong quá trình phân rã hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 43 thành hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 43, đã giải phóng ra hạt nào sau đây?

     A. Neutron.                         B. Proton.                           C. Electron.                         D. Hạt nhân helium.

Câu 16. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 5. Điện tích của hạt nhân Pu thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 238.                                B. 240.                                C. 92.                                  D. 94.

Câu 17. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 46. Số neutron của hạt nhân X là

     A. 11.                                  B. 12.                                  C. 9.                                    D. 10.

Câu 18. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 47. X là nguyên tố nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Chlorine (Z=17).            B. Argon (Z=18).                C. Bromine (Z=35).            D. Lưu huỳnh (Z=16).

Câu 19. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 194. Phát biểu nào sau đây đúng?

     A. Số khối của X là 62.

     B. Điện tích hạt nhân của X là 27.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Phản ứng trên là phản ứng nhiệt hạch.

     D. Số hạt neutron trong hạt nhân X là 34.

Câu 20. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 49. X là nguyên tử nào sau đây?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13.                              B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 51.                                 C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 52.                                D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 54. X là hạt nào sau đây?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 13                               B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 52.                                C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 57.                                 D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 34.

Câu 22. Cho phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 205. X là nguyên tử nào?

     A. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 60.                            B. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 61.                            C. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 61.                            D. Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 209.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23. Cho các phát biểu dưới đây về phản ứng hạt nhân sau: Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 64.

(1) Phản ứng trên là một dạng phóng xạ nhân tạo.

(2) X là nguyên tử Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 107.

(3) Số hạt cơ bản trong hạt nhân của X là 181.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Số hạt neutron trong nguyên tử X là 81.

(5) Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử X là 50.

Số phát biểu đúng là

     A. 1.                                    B. 2.                                    C. 3.                                    D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24. Phân rã tự nhiên Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 61 tạo ra đồng vị bền Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 2, đồng thời giải phóng một số hạt α và β. Số hạt α và β cho quá trình phân rã một hạt nhân Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân 61 lần lượt là

     A. 8; 6.                                B. 6; 4.                                C. 6; 8.                                D. 8; 4.

O2 Education gửi các thầy cô link download giáo án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm giáo án hoá 10 cả năm, chuyên đề học tập và các loại kế hoạch tại

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề học tập hoá học 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

16 responses to “Giáo án chuyên đề học tập Bài 2 Phản ứng hạt nhân”

 1. Dung Avatar

  mình xin giáo án file word với! cảm ơn

  1. phương Avatar
   phương

   mình xin giáo án file word

 2. Ngoc Anh Avatar
  Ngoc Anh

  mình xin phép xin giáo án với ạ. Mình cảm ơn AD rất nhiều ạ

 3. Nguyễn đình trung Avatar
  Nguyễn đình trung

  Ad cho mình xin giáo án file word. xin cám ơn

  1. phương Avatar
   phương

   mình xin giáo án

 4. Trịnh Thị Nhàn Avatar
  Trịnh Thị Nhàn

  AD cho mình xin link các giáo án chuyên đề với ạ. Mình cảm ơn!

 5. Cho mình xin file với ạ! Cảm ơn bạn nhiều ạ!

 6. NHÃ Avatar

  CHO MÌNH XIN FILE VỚI Ạ, CẢM ƠN AD NHIỂU

 7. Nguyễn Thị Tiền Avatar
  Nguyễn Thị Tiền

  Cho mình xin giáo án file word. Cảm ơn nhiều.

 8. cho mình xin file với ạ, cảm ơn AD nhiều!

 9. phương Avatar
  phương

  tặng mình file word

 10. cho mình xin link với ạ

 11. Cho mình xin file word với ạ. Cảm ơn ad.

 12. Nguyễn Văn Quý Avatar
  Nguyễn Văn Quý

  cho mình xin file word với admin ơi. Cảm ơn nhiều

 13. Huyen Hoa Mdc Avatar
  Huyen Hoa Mdc

  cho mình xin file word với ạ! Cảm ơn admin nhiều nhiều

 14. Nhung Avatar

  Cho mình xin file giáo án với. Cảm ơn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *