0

Câu hỏi trắc nghiệm halogen

Câu hỏi trắc nghiệm halogen

 

1. Mức độ nhận biết

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là

A. ns2np4. B. ns2np3. C. ns2np5. D. ns2np6.

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen?

A. Ở điều kịên thường là chất khí. B. Tác dụng mạnh với nước.

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. D. Có tính oxi hoá mạnh.

Câu 3: Trong hợp chất, nguyên tố Flo chỉ thể hiện số oxi hóa là

A. 0. B. +1. C. -1. D. +3.

Câu 4: Khí Cl2 không tác dụng với

A. khí O2­. B. dung dịch NaOH.

C. H2O. D. dung dịch Ca(OH)2­­.

Câu 5: Phản ứng giữa hyđro và chất nào sau đây thuận nghịch?

A. Flo. B. Clo. C. Iot. D. Brom.

Câu 6: Phản ứng giữa H2 và Cl2 có thể xảy ra trong điều kiện

A. Nhiệt độ thường và bóng tối. B. Ánh sáng khuếch tán.

C. Nhiệt độ tuyệt đối 273K. D. Xúc tác MnO2, nhiệt độ.

Câu 7: Khí nào sau đây khả năng làm mất màu nước brom?

A. N2. B. CO2. C. H2. D. SO2.

Câu 8: Khí HCl khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric. Axit clohiđric khi tiếp xúc với quỳ tím làm quỳ tím

A. Chuyển sang màu đỏ. B. Chuyển sang màu xanh.

C. Không chuyển màu. D. Chuyển sang không màu.

Câu 9: Sục khí clo vào lượng dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, sản phẩm là

A. NaCl, NaClO. B. NaCl, NaClO2.

C. NaCl, NaClO3. D. Chỉ có NaCl.

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

A. KCl. B. KMnO4. C. NaCl. D. HCl.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Sơn Tây, năm 2015)

Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, clo được điều chế bằng cách cho HCl đặc phản ứng với

A. NaCl. B. Fe. C. F2. D. KMnO4.

Câu 12: Công thức phân tử của clorua vôi là

A. Cl2.CaO. B. CaOCl2. C. Ca(OH)2 và CaO. D. CaCl2.

Câu 13: Hóa chất nào sau đây không được đựng bằng lọ thủy tinh ?

A. HNO3. B. HF. C. HCl. D. NaOH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở GD và ĐT Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 14: Trong các halogen sau đây, halogen có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. Brom. B. Clo. C. Iot. D. Flo.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

Câu 15: Ứng dụng không phải của Clo là

A. Sản xuất chất tẩy trắng, sát trùng và hóa chất vô cơ.

B. Diệt trùng và tẩy trắng.

C. Sản xuất các hóa chất hữu cơ.

D. Sản xuất chất dẻo Teflon làm chất chống dính ở xoong, chảo.

Câu 16: Khí HCl có thể được điều chế bằng cách cho tinh thể muối ăn tác dụng với chất nào sau đây?

A. H2SO4 loãng. B. HNO3. C. H2SO4 đậm đặc. D. NaOH.

Câu 17: Nước Gia-ven dùng để tẩy trắng vải, sợi vì có

A. Tính khử mạnh. B. Tính tẩy màu mạnh.

C. Tính axit mạnh. D. Tính oxi hóa mạnh.

Câu 18: Trong phòng thí nghiệm nước Gia-ven được điều chế bằng cách:

A. Cho khí clo tác dụng với nước.

B. Cho khí clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.

C. Cho khí clo sục vào dung dịch NaOH loãng.

D. Cho khí clo vào dung dịch KOH loãng rồi đun nóng 1000C.

Câu 19: Muối NaClO có tên là

A. Natri hipoclorơ. B. Natri hipoclorit.

C. Natri peclorat. D. Natri hipoclorat.

Câu 20: Ứng dụng nào sau đây không phải của Clo?

A. Khử trùng nước sinh hoạt. B. Tinh chế dầu mỏ.

C. Tẩy trắng vải, sợi, giấy. D. Sản xuất clorua vôi, kali clorat.

Câu 21: Khi nung nóng, iot rắn chuyển ngay thành hơi, không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là

A. Sự thăng hoa. B. Sự bay hơi.

C. Sự phân hủy. D. Sự ngưng tụ.

Câu 22: Chất được dùng để tráng lên phim ảnh là:

A. AgBr. B. Mg. C. Na2S2O3. D. AgCl.

Câu 23: Ứng dụng nào sau đây không phải của flo?

A. Điều chế dẫn xuất flo của hiđrocacbon để sản xuất chất dẻo.

B. Tẩy trắng vải sợi, giấy.

C. Làm chất oxi hóa nhiên liệu tên lửa.

D. Làm giàu 235U trong công nghiệp hạt nhân.

Câu 24: Trong công nghiệp, người ta điều chế nước Gia-ven bằng cách:

A. Cho khí Cl2 đi từ từ qua dung dịch NaOH, Na2CO3.

B. Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH.

C. Cho khí Cl2 vào dung dịch Na2CO3.

D. Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Thái Học, năm 2015)

Câu 25: Khí G được dùng để khử trùng cho nước sinh hoạt. Khí G là

A. CO2. B. O2. C. Cl2. D. N2.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ninh Giang, năm 2015)

Câu 26: Nhận xét nào sau đây về hiđro clorua là không đúng?

A. Có tính axit. B. Là chất khí ở điều kiện thường.

C. Mùi xốc. D. Tan tốt trong nước.

Câu 27: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

A. Al. B. KMnO4. C. Cu(OH)2. D. Ag.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ninh Giang, năm 2015)

Câu 28: Clo không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaOH. B. NaCl. C. Ca(OH)2. D. NaBr.

Câu 29: Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit?

A. HCl > HBr > HI > HF. B. HCl > HBr > HF > HI.

C. HI > HBr > HCl > HF. D. HF > HCl > HBr > HI.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thanh Oai A, năm 2016)

Câu 30: Trong nước clo có chứa các chất:

A. HCl, HClO. B. HCl, HClO, Cl2. C. HCl, Cl2. D. Cl2.

Câu 31: Trong chất clorua vôi có

A. một loại gốc axit. B. hai loại gốc axit.

C. ba loại gốc axit. D. nhóm hiđroxit.

Câu 32: Teflon thường dùng làm vật liệu chống cháy, chất chống dính,…được tạo nên từ monome có công thức

A. CF2=CF2. B. CF2=CH2.

C. CH2=CH2. D. CH2=CHCl.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Thuận Bắc, năm 2015)

Câu 33: Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được

A. Natri hiđroxit. B. Clorua vôi.

C. Nước clo. D. Nước Gia-ven.

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Phan Ngọc Hiển, năm 2016)

Câu 34: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

A. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.

B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

C. điện phân nóng chảy NaCl.

D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

(Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh, năm 2016)

2. Mức độ thông hiểu

Câu 35: Anion có cấu hình electron lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản là 2s22p6. Nguyên tố X là

A. Ne (Z = 10). B. Cl (Z = 17).

C. F (Z = 9). D. Na (Z= 11).

(Đề thi THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Thị Minh Khai, năm 2015)

Câu 36: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

A. K và Cl2. B. K, H2 Cl2.

C. KOH, H2 Cl2. D. KOH, O2 và HCl.

 

O2 education xin gửi các thầy cô link download file đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm halogen

 

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm halogen

Phân dạng bài tập halogen

Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Phân dạng bài tập axit sunfuric

Phân dạng bài tập oxi lưu huỳnh

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *