Cho 8,4 gam X chứa 2 este thuần chức, hở dốt cháy thu được 0,3 mol H2O. Thuỷ phân 8,4 gam X cần

Cho 8,4 gam X chứa 2 este thuần chức, hở dốt cháy thu được 0,3 mol H2O. Thuỷ phân 8,4 gam X cần 120ml NaOH 1M thu được Y

 

Cho 8,4 gam X chứa 2 este thuần chức, hở dốt cháy thu được 0,3 mol H2O. Thuỷ phân 8,4 gam X cần 120ml NaOH 1M thu được Y chứa 2 ancol hơn kém nhau 1Cvà Z chứa 2 muối của 2 axit cacbonxylic đơn chức hơn kém nhau 1C dẫn Y qua Na thấy khối lượng bình tăng 3,66 gam. Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn trong X là:

A. 22,18% B. 38,23% C. 47,14% D. 42,25%

 

Lời giải

Cho 8,4 gam X chứa 2 este thuần chức, hở dốt cháy thu được 0,3 mol H2O. Thuỷ phân 8,4 gam X cần 120ml NaOH 1M thu được Y

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác