dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Lớp 12

 • Giải chi tiết đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

  Giải chi tiết đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa (Lời giải) Câu 41: Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?      A. KCl.                           B. NaCl.                       C. NaClO.                         D. NaOH. (Lời giải) Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan đuợc Al(OH)3?      A. […]

 • Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa file word và lời giải chi tiết

  Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa file word và lời giải chi tiết (Lời giải) Câu 41: Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?      A. KCl.                           B. NaCl.                       C. NaClO.                         D. NaOH. (Lời giải) Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan […]

 • Hỗn hợp E gồm các este no, mạch hở là X (hai chức) và Y, Z (đều đơn chức)

  Hỗn hợp E gồm các este no, mạch hở là X (hai chức) và Y, Z (đều đơn chức); trong đó MY < MZ. Thủy phân hoàn toàn 15,86 gam E trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 19,16 gam […]

 • Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2022 2023

  Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2022 2023  Câu 41. Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt, nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ẩm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. Thành phần nguyên tố có trong tơ […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 2022 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC       KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Trị năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Trị năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ        ĐỀ THI CHÍNH THỨC        (Đề thi có 02 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 12 THPT Khóa thi ngày 04 tháng 11 năm 2021 Môn thi: HÓA HỌC […]

 • Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ninh năm 2021 2022

  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ninh năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ————————————–   ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM 2021 Môn thi: HÓA HỌC –Bảng A Ngày thi: 21/12/2021 ———————————————— (Hướng dẫn này có 06 trang) […]